• 3243 K - OPERÁTOR KOŽIARSKEJ VÝROBY

     • 3243 K - OPERÁTOR KOŽIARSKEJ VÝROBY

     •  

       


      Prezentácia - príďte pracovať do IAC Lozorno


      Videoprezentácia odboru: EISSMANN_130823_720p.avi


      VRECKOVÉ DO 200 € MESAČNE ! ! !

      (2., 3., 4. ročník)


      Uplatnenie:

      • v automobilovom priemysle a spolupracujúcich firmách Eissmann Group Automotive Holíč, Volkswagen, Peugeot, Citroen, Mercede, Porsche, Audi, KIA,
      • vo firmách s novou technikou a technológiou na spracúvanie kože v interiéroch áut, v pozíciách riadenia výrobno-podnikateľskej činnosti v automobilovom priemysle, v oblasti drobného a stredného podnikania.

      Absolvent je:

      • kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom,
      • je schopný samostatne vykonávať odborné, technické a technologické činnosti v odvetví automobilového priemyslu,
      • schopný samostatne vykonávať odborné činnosti v oblasti kožiarskej výroby priemyselného i remeselného charakteru,
      • spôsobilý na výkon odborného pracovníka v oblasti drobného aj stredného podnikania,
      • je schopný aplikovať teoretické poznatky v praxi s použitím informačných technológií a výpočtovej techniky.


      Absolventi získajúosvedcenie_pre_vysokozdvizne_voziky.pdf

      (cena 30 €)


      Spolupráca s firmami:

       

       

       

      Eissmann Group Automotive Holíč.

       

      IAC Group Lozorno.

       


       

      Úvodné identifikačné údaje:

       
       

      Názov a adresa školy

      Stredná odborná škola Jozefa Čabelku,

      Bernolákova 383/10, 908 51 Holíč

      Názov školského vzdelávacieho programu

      operátor kožiarskej výroby

      Kód a názov ŠVP

       

      Kód a názov študijného odboru

      3243 K operátor kožiarskej výroby

      Stupeň vzdelania

      úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

      Dĺžka štúdia

      4 roky

      Forma štúdia

      denná

      Druh školy

      štátna

      Vyučovací jazyk

      slovenský jazyk

       

      Učebný plán študijného odboru Operátor spracovania interiéru automobilov:

 • Staňte sa naším fanúšikom