• 3243 K - OPERÁTOR KOŽIARSKEJ VÝROBY

    •  

      


     Prezentácia - príďte pracovať do IAC Lozorno


     Videoprezentácia odboru: EISSMANN_130823_720p.avi


     VRECKOVÉ DO 200 € MESAČNE ! ! !

     (2., 3., 4. ročník)


     Uplatnenie:

     • v automobilovom priemysle a spolupracujúcich firmách Eissmann Group Automotive Holíč, Volkswagen, Peugeot, Citroen, Mercede, Porsche, Audi, KIA,
     • vo firmách s novou technikou a technológiou na spracúvanie kože v interiéroch áut, v pozíciách riadenia výrobno-podnikateľskej činnosti v automobilovom priemysle, v oblasti drobného a stredného podnikania.

     Absolvent je:

     • kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom,
     • je schopný samostatne vykonávať odborné, technické a technologické činnosti v odvetví automobilového priemyslu,
     • schopný samostatne vykonávať odborné činnosti v oblasti kožiarskej výroby priemyselného i remeselného charakteru,
     • spôsobilý na výkon odborného pracovníka v oblasti drobného aj stredného podnikania,
     • je schopný aplikovať teoretické poznatky v praxi s použitím informačných technológií a výpočtovej techniky.


     Absolventi získajúosvedcenie_pre_vysokozdvizne_voziky.pdf

     (cena 30 €)


     Spolupráca s firmami:

      

      

      

     Eissmann Group Automotive Holíč.

      

     IAC Group Lozorno.

      


      

     Úvodné identifikačné údaje:

      
      

     Názov a adresa školy

     Stredná odborná škola Jozefa Čabelku,

     Bernolákova 383/10, 908 51 Holíč

     Názov školského vzdelávacieho programu

     operátor kožiarskej výroby

     Kód a názov ŠVP

      

     Kód a názov študijného odboru

     3243 K operátor kožiarskej výroby

     Stupeň vzdelania

     úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

     Dĺžka štúdia

     4 roky

     Forma štúdia

     denná

     Druh školy

     štátna

     Vyučovací jazyk

     slovenský jazyk

      

     Učebný plán študijného odboru Operátor spracovania interiéru automobilov: