• Ekonomika

     • 4236 M Ekonomika pôdohospodárstva

     • Ak sa chceš uplatniť v povolaniach zameraných na výkon ekonomických, obchodno-podnikateľských a administratívnych činností ako radový zamestnanec, manažér strednej úrovne alebo samostatný podnikateľ na spoločnom celoeurópskom trhu práce alebo chceš kvalitnú prípravu pre štúdium na vysokej škole, tento odbor je pre teba.
      • Čo sa naučíš

      • V tomto odbore si na teoretických hodinách osvojíš základy ekonomiky, účtovníctva, tovaroznalectva, manažmentu, marketingu, práva, základy pôdohospodárstva. 

      • Akú získaš prax

      • Na teoretické vedomosti nadviažeš na praktických hodinách administratívy a korešpondencie, ekonomických cvičení či cvičení v cvičnej firme. V cvičnej firme si založíš svoju fiktívnu firmu. Oboznámiš sa tu s činnosťami, ktoré súvisia so založením firmy, s oddeleniami bežného podniku – personálne, ekonomické, marketing, sekretariát... Práca v cvičnej firme zlepší tvoje zručnosti, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť komunikovať, schopnosť tvorivo riešiť problémy, rozhodovať, robiť závery, kriticky a samostatne myslieť, pracovať v tíme, zbaví ťa strachu z podnikania a reálneho pracovného života. Základy účtovníctva si overíš v programe ALFA a OMEGA. Ak v ňom úspešne zmaturuješ, získaš certifikát. Od 2. ročníka absolvuješ blokovú prax na zmluvných pracoviskách.

      • Kde sa môžeš uplatniť

      • Môžeš nájsť uplatnenie v povolaniach: ekonóm, mzdový referent, účtovník, obchodný zástupca, referent v štátnej správe, bankový a poisťovací pracovník, administratívny pracovník, asistent, organizačný pracovník, personalista, pracovník marketingu, obchodný referent či živnostník. Po vykonaní maturitnej skúšky si schopný pokračovať v štúdiu na vysokej škole na ekonomických, právnických, masmediálnych, filozofických či pedagogických fakultách.

      • Čo získaš ako absolvent

      • Po úspešnej maturite získaš maturitné vysvedčenie a kvalifikáciu pre prácu v ekonomickej oblasti.


    •  

     Učebný plán študijného odboru ekonomika pôdohospodárstva:

 • Staňte sa naším fanúšikom