Navigácia

Október - mesiac úcty k starším


Pri príležitosti mesiaca úcty k starším si študenti našej školy pripravili pre klientov Senior domu Terézia Holíč zábavný program, ktorý pozostával z divadelného predstavenia, ktoré si pripravili študenti 1. A triedy odbor sociálno-výchovný pracovník. Ďalej nasledovala zmes ľudových piesní a básní v podaní študentov 1., 2. a 4. ročníka odbor sociálno-výchovný pracovník a tento rok sa k nám pridali aj dievčatá z prvého ročníka odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, ktoré predviedli svoj spevácky talent.
Mgr. Lenka Suchá

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Jozefa Čabelku
    Bernolákova 383/10, 908 51 Holíč
  • +421 34 668 20 04
    sekretariat@cabelkovci.sk

Fotogaléria