Navigácia

Prezentácia stredných škôl


Opäť sa blíži čas veľkého rozhodovania žiakov posledného ročníka základnej školy – „kam na strednú školu?“. Deviataci spolu s rodičmi zvažujú záujmy, schopnosti, školské výsledky a rozmýšľajú o vhodnej strednej škole, na ktorej budú pokračovať v štúdiu a príprave na povolanie.

Žiakom pri správnej voľbe strednej školy pomáhajúprezentácie stredných škôl, ktoré organizujúcentrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Stredné školy tu prezentujú svoje študijné a učebné odbory, možnosti realizácie študentov, doplnkové aktivity počas štúdia na ich škole.
Na prezentáciách sa pravidelne zúčastňuje aj naša škola, kde pedagógovia a žiaci prezentujú študijné odbory, ktoré môžu deviataci študovať v nasledujúcom školskom rok. Dňa 4. 11. sme sa zúčastnili prezentácie v Myjave, 12. 11. v Senici a posledná prezentácia v našom regióne sa uskutoční 2. 12. v Skalici.

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Jozefa Čabelku
    Bernolákova 383/10, 908 51 Holíč
  • +421 34 668 20 04
    sekretariat@cabelkovci.sk

Fotogaléria