Navigácia

Divadelné predstavenie "Americký sen"


V piatok 20. novembra 2015 mali študenti SOŠ J. Čabelku v Holíči možnosť zúčastniť sa divadelného predstavenia  „Americký sen“. Toto predstavenie, ktoré  prišli zahrať herci z Divadelného centra v Martine,  bolo  celé v anglickom jazyku a tak študenti mali možnosť nenásilnou, hranou formou utvrdiť si nadobudnuté vedomosti v tomto jazyku, čo im zaiste pomôže a povzbudí v ďalšom štúdiu angličtiny. Touto cestou by sme chceli poďakovať pánovi Švrčkovi, ktorý veľmi ochotne a bezplatne poskytol priestory budovy „Besedy“,  v ktorej sa divadelné predstavenie uskutočnilo.

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Jozefa Čabelku
    Bernolákova 383/10, 908 51 Holíč
  • +421 34 668 20 04
    sekretariat@cabelkovci.sk

Fotogaléria