Navigácia

Školské kolo olympiády v ANGLICKOM JAZYKU


Dňa  10. decembra 2015 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku.
Súťaž pozostávala z písomnej časti vo forme testu, v ktorej sa preverovali  jazykové zručnosti ako počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, praktické ovládanie jazyka (slovná zásoba, gramatika).  Po písomnej časti nasledovala ústna časť, ktorú tvorili voľný rozhovor a rozprávanie príbehu podľa zadaného obrázka.
Obidve časti olympiády hodnotila  trojčlenná odborná komisia v zložení p. Holienčinová, p. Nádaská a p. Janíček. Hodnotilo sa splnenie úlohy na základe zadania, komunikatívna zručnosť, plynulosť vyjadrovania, jazyková úroveň (gramatika, syntax), rozsah slovnej zásoby a jej použitie.

Školského kola olympiády sa celkove zúčastnili  šiesti študenti z  tretieho a zo štvrtého ročníka. Najlepšie sa darilo Denisovi Praženkovi z 3.A  triedy, ktorý získal celkom 50 bodov . Víťazovi blahoželáme a v obvodnom kole olympiády prajeme veľa úspechov.
 
Mgr. Vladimír Janíček
 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Jozefa Čabelku
    Bernolákova 383/10, 908 51 Holíč
  • +421 34 668 20 04
    sekretariat@cabelkovci.sk

Fotogaléria