Navigácia

Stredoškolská odborná činnosť


Stredoškolská odborná činnosť /SOČ/ je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl vo vekovom rozpätí 15 – 21 rokov. Vyhlasovateľom SOČ je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. V tomto školskom roku prebieha 38. ročník uvedenej súťaže.
Cieľom SOČ je vyhľadávať nadaných, šikovných študentov, rozvíjať ich teoretické a praktické schopnosti, viesť ich k schopnosti aplikovať získané poznať  v praxi  a k samostatnému tvorivému mysleniu.
Dňa 04. marca 2016 sa uskutočnilo školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti.  Školského kola sa zúčastnili študenti štvrtých ročníkov (odbor sociálno-výchovný pracovník a operátor tlače).

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Jozefa Čabelku
    Bernolákova 383/10, 908 51 Holíč
  • +421 34 668 20 04
    sekretariat@cabelkovci.sk

Fotogaléria