Navigácia

Maturity


V dňoch 15. a 16. marca 2016 sa na našej škole uskutočnila externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky (Slovenský jazyk a literatúra, Anglický jazyk a Nemecký jazyk).

Témy maturitných slohových prác:

  1. „Najjasnejšie pojmy sú často zatemňované zložitými úvahami.“ Cicero (Úvaha)
  2. To najkrajšie bolo v nej/ňom ukryté (Charakteristika osoby)
  3. Dnes som mal/mala rande so svojim mestom... (Rozpravánie)
  4. Jeden deň bez zlozvyku / zlozvykov! (Diskusný príspevok)

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Jozefa Čabelku
    Bernolákova 383/10, 908 51 Holíč
  • +421 34 668 20 04
    sekretariat@cabelkovci.sk

Fotogaléria