Navigácia

Hurbanov pamätník


Hurbanov pamätník je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu poézie a prózy na Slovensku. Recitátori svojím repertoárom a interpretáciou hlbšie spoznávajú literárne hodnoty a zoznamujú s nimi užšiu verejnosť. Súťaž výrazne prispieva k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných študentov v oblasti umeleckého slova, vedie ich k samostatnej tvorivej činnosti, upevňuje ich záujem o sebavzdelávanie, prispieva k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času, podporuje ich súťaživosť.

Dňa 21. marca 2016 sa v našej škole konalo školské kolo Hurbanovho pamätníka. Tohto kola sa zúčastnili študentky 1.ročníka Michaela Sekerešová, Simona Grúberová, Klára Madáková, Radka Zabadalová, Annamária Madunická, odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo a jedna študentka 4. ročníka Klára Madunická, odbor sociálno-výchovný pracovník.
V kategórii poézia v okresnom kole bude našu školu – SOŠ J. Čabelku, Holíč  reprezentovať Annamária Madunická- Milan Rúfus, Pecko Sprostáčik . Prvou postupujúcou je študentka štvrtého ročníka Klára Madunická, ktorá postupuje priamo do krajského kola v Trnave.
Všetkým zúčastneným študentom školského kola ďakujeme za účasť v školskom kole, postupujúcim študentom blahoželáme a dňa 19. apríla držíme palce Annemárii Madunickej v okresnej súťaži v Skalici a Kláre Madunickej v krajskom kole v Trnave.
Mgr. Anna Vydarená

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Jozefa Čabelku
    Bernolákova 383/10, 908 51 Holíč
  • +421 34 668 20 04
    sekretariat@cabelkovci.sk

Fotogaléria