Navigácia


 • Študenti 2.B UCI
  30.06.2017 08:18 | viac »
 • Počas 3 dní naše študentky 2. ročníka  odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo vystúpili s hudobno-dramatickým vystúpením Svrček a mravce v 9 materských škôlkach v Holíči, Kátove, Skalici, Borskom Mikuláši, Šaštíne a v Kútoch.
  29.06.2017 20:01 | viac »
 • Študenti 3.A UCI/EKO
  29.06.2017 12:21 | viac »
 • Keď vám niekto povie Taliansko, mnohí z nás si predstavia pizzu, more, zmrzlinu, vinice, slnko, more, skútre, futbal, mesto Rím, hlučných temperamentných ľudí.....áno všetky tieto atribúty spĺňa krajina, ktorá na mapách vyzerá ako čižma.... Predposledný júnový týždeň od 20. 06. – 24. 06. 2017 si niekoľko študentov užívalo horúce dni na slnečných plážach v Rimini.
  28.06.2017 20:29 | viac »
 • V dňoch 16.-17. júna 2017 sa uskutočnilo v areáli národnej kultúrnej pamiatky Holíčskeho zámku už tradičné podujatie Tereziánske dni. Na programe sa podieľali aj študentky z našej školy, ktoré si pripravili hudobné vystúpenia. V piatok sa na hlavnom pódiu konalo vyhlásenie najlepších študentov z holíčskych škôl s názvom Top žiak 2016. Naši top študenti: 1. ročník: Milan Krupan – za výborné študijné výsledky, ochotu a pomoc spolužiakom. 2.ročník: kolektív 2.B triedy – za aktivity počas školského roka, ktoré organizovali pre deti z materských škôl, 3. ročník: Denisa Filípková – kapitánka volejbalového družstva. Oceneným študentom blahoželáme.
  20.06.2017 10:25 | viac »
 • Dňa  13. 6. 2017 sa študenti prvého ročníka zúčastnili prednášky v rámci prípravy na manželstvo a rodičovstvo. Prednášajúca Mgr. Martina Šipošová z Centra pre rodinu študentom bližšie priblížila rôzne fázy lásky: priateľstvo, zamilovanosť a manželstvo.
  16.06.2017 12:23 | viac »
 • Študenti odbor polygraf – operátor tlače navštívili v rámci odborných exkurzií firmy zamerané na polygrafiu. Prvá exkurzia bola do spoločnosti Horsona, s.r.o. so sídlom v Trnave. Firma sa sústreďuje na výrobu obalových materiálov na báze flexibilných fólií, papiera a kombinovaných materiálov. Využívajú hĺbkotlačovú technológiu a vyrábajú prevažne obalové materiály určené pre potravinársky priemysel. Druhá exkurzia bola do spoločnosti Kaňák, s.r.o. so sídlom v Rohatci. Firma sa špecializuje na výrobu výsekových nástrojov pre výsek obalov, štočky pre reliéfnu ražbu, vylupovacími nástrojmi, rozlamovacími nástrojmi apod.
  12.06.2017 19:38 | viac »
 • Dňa 08.06.2017 sa prváci  našej školy SOŠ Jozefa Čabelku zúčastnili literárno – hudobného pásma s názvom „Rómeo a Júlia“, ktoré sa uskutočnilo pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja a Ministerstva kultúry v Piešťanoch. Oživením tohto predstavenia bolo aj moderovanie známej televíznej a rozhlasovej moderátorky Adely Banášovej, ktorá je povestná svojím inteligentným a nevtieravým humorom.

  09.06.2017 20:37 | viac »
 • Pod názvom Mesto deťom sa 1. júna uskutočnilo v areáli Holíčskeho zámku a jeho okolí zábavno-súťažné podujatie. Ako symbolický darček predškolákom a žiakom I. stupňa ho pripravilo Oddelenie kultúry a športu spolu s Centrom voľného času a obidvomi strednými školami.
  Takmer šesťsto detí si mohlo užiť dopoludnie plné hier, pohybu a súťaženia. Na každom z deviatich stanovísk vítali účastníkov rozprávkové postavičky, víly, čarodejnice či šašovia, ktoré mali pre ne pripravené jednoduché úlohy a ďalšie zábavné aktivity.
  06.06.2017 20:01 | viac »
 • V utorok 30. mája 2017 sa v Hodoníne uskutočnil IX. ročník výtvarného sympózia "Kroky k umění". Tento rok bola téma zameraná na "Dopravu v budúcnosti". Našu školu reprezentovali študentky prvého ročníka odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo Michaela Šimlingerová a Anna Franzová. Vytvorené obrazy budú súčasťou putovnej výstavy, ktorá sa uskutoční v nasledujúcom školskom roku.
  30.05.2017 20:20 | viac »
 • Primátor mesta Holíč PhDr. Zdenko Čambal poďakoval študentom SOŠ Jozefa Čabelku v Holíči za aktivitu v rámci Dňa Zeme – čistenie oddychovej zóny v okolí Veterného mlyna.
  30.05.2017 19:41 | viac »
 • Dlhodobo plánovaná exkurzia do hlavného mesta Slovenskej republiky sa zrealizovala v prekrásny slnečný deň. Pedagógovia Mgr. Igor Černin, Mgr. Lenka Suchá a všetci študenti odboru sociálno – výchovný pracovník sa vydali do Diagnostického centra pre deti a  Waldorfskej školy, ktorá je alternatívnym typom základnej školy.
  22.05.2017 13:31 | viac »
 • Milí štvrtáci, dnes nastala chvíľa, kedy musíte ukončiť túto etapu života a vykročiť tou správnou nohou v ústrety novej budúcnosti. My Vám na tejto ceste prajeme veľa úspechov, správnych rozhodnutí a veľa trpezlivosti. Spomínajte na školu ako na príjemné roky mladosti plné priateľstiev a hlavne vedomostí a skúseností.
  19.05.2017 21:52 | viac »
 • Študentky 2. ročníka odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo predviedli svoje vedomosti nadobudnuté počas školského roka 2016/2017 na záverečných prehrávkach z predmetu Hra na hudobný nástroj.
  19.05.2017 21:10 | viac »
 • Študenti a profesori Strednej odbornej školy Jozefa Čabelku Holíč zorganizovali 16. mája 2017 ôsmy ročník Blšieho trhu. Podujatie sa konalo v parku pred školou a jednotlivé odbory si pripravili predajné stánky, v ktorých si záujemcovia mohli zakúpiť rôzne drobnosti. Prichystané bolo aj občerstvenie a zábavné súťaže pre deti. Blší trh navštívili žiaci oboch základných škôl, deti z materských škôl  a množstvo okoloidúcich, ktorí nákupom podporili snahu našich študentov.
  16.05.2017 13:41 | viac »
 • Celá Európa si 8.mája pripomenula smutné už 72. výročie skončenia 2. svetovej vojny. Preto sa 15.mája 2017 rozhodli niekoľkí študenti a vyučujúci, zúčastniť  exkurzie do novootvoreného Múzea holokaustu v Seredi. Prečo práve mesto Sereď? Naši starí a prastarí rodičia si isto pamätajú, že práve v období 2. svetovej vojny boli v Seredi, Novákoch a Vyhniach vybudované pracovné a koncentračné tábory pre Židov.
  15.05.2017 20:46 | viac »
 • Zapojiť sa do aktivít v rámci Dňa Zeme sa rozhodli aj študenti Strednej odbornej školy J. Čabelku.  Napriek chladnému počasiu sa dievčatá a chlapci prvého ročníka vybrali vyčistiť okolie Veterného mlyna v Holíči.  Vyzbrojení rukavicami a plastovými vrecami  vyzbierali odpadky pri mlyne, okolitých cestách,  chodníkoch a aj v lese.  Svojím úsilím prispeli k skrášleniu tejto turistickej zaujímavosti. Mgr. Lenka Filúšová
  10.05.2017 19:12 | viac »
 • Dňa 03. 05. 2017 sa v našej škole uskutočnila prednáška o bankových službách. Riaditeľka Všeobecnej úverovej banky v Holíči Ing. Ľ. Juríková oboznámila študentov 3. a 4. ročníka s ponukou úverových produktov určených pre retailovú skupinu klientov. Poslucháči získali prehľad, ako si môžu v budúcnosti riešiť svoje problémy s financovaním bývania, vysokoškolského štúdia a pod.
  09.05.2017 15:53 | viac »

 • Naša škola podala vo februári tohto roku prihlášku do programu Erasmus+. Po úspešnom schválení projektu "Na prax do zahraničia" sme získali finančný grant vo výške 40 846 eur. Študenti našej školy sa v od júna 2017 do mája 2018 v dvoch turnusoch zúčastnia zahraničnej praxe.
  03.05.2017 19:02 | viac »
 • V dňoch 27.  a 28. apríla 2017 sme sa v Trnave zúčastnili krajského kola  vo volejbale dievčat. Počas prvého dňa sme boli rozlosovaní do štvorčlennej skupiny, kde sa našimi súpermi stali družstvá z OA Senica, Gymnázia z Vrbového a Gymnázia z Galanty.
  02.05.2017 19:46 | viac »
 • Dňa 26. apríla 2017 sa v Bratislave konalo  Diecézne kolo Biblickej olympiády, do ktorého postúpili  aj študentky našej školy.  Lívia Kudláčová, Klára Madáková a Annamária  Madunická  z 2.ročníka sa stali úspešnými riešiteľkami biblickej súťaže a za ich  účasť im patrí poďakovanie. Mgr.Lenka Filúšová
  02.05.2017 10:04 | viac »
 • Študenti tretieho ročníka odbor operátor tlače navštívili Medzinárodný veľtrh reklamy, médií a polygrafie v Prahe. Veľtrh patrí medzi najväčšie akcie svojho druhu v regióne strednej a východnej Európy. Je zameraný na technológie a materiály pre výrobu reklamy, signmaking, polygrafiu, POP/POS, darčekové predmety a súvisiace služby.
  27.04.2017 22:54 | viac »
 • Dňa 20. 4. sa na našej škole konala beseda so slovenskými politológmi Prof. PhDr. Rastislavom Tóthom, CSc. a PhDr. Jozefom Vlčejom, PhD. Pán Tóth pracoval ako poradca premiéra a prezidenta SR a je garantom študijného programu pre medzinárodné vzťahy. Pán Vlčej je vysokoškolským pedagógom a vedúcim ústavu politických vied v Skalici. Je autorom knihy Ako volia Slováci. Samotná beseda bola zameraná na ľudskosť v politike a význame politických strán. Do besedy sa zapojili žiaci druhých ročníkov so svojimi otázkami, nakoľko politológia, politické strany, aktuálne politické problémy národov a podobné témy sú súčasťou učiva predmetu občianska náuka.
  21.04.2017 12:01 | viac »
 •   Veľkonočný volejbalový turnaj - študenti a profesori SOŠ J.Čabelku Holíč.
  21.04.2017 11:37 | viac »
 • Dňa 12.04.2017 (streda) pedagógovia a študenti strávili predveľkonočné popoludnie na brehoch Dunaja v Bratislave, kde si vychutnali jarné počasie a večer sa v čase vrátili do minulosti na predstavení Elity, ktoré bolo koncertom takých hereckých hviezd ako Emília Vášaryová, Emil Horváth, Táňa Pauhoffová, Alexander Bárta, Richard Stanke...verne zobrazili totalitnú dobu, praktiky tajných agentov, ŠTB, korupciu ako aj poprevratovú dobu po roku 1989, tunelovanie,  prevracanie kabátov, druhú tvár politikov...
  20.04.2017 20:04 | viac »
 • Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč si pripomenula veľkonočné sviatky v plnej paráde. Dievčatá tretieho ročníka odboru sociálno – výchovný pracovník, druháčky a tretiačky odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo pod vedením pedagógov pani Praskačovej, Suchej, Filúšovej a pána Černina pripravili prekvapenia pre klientov zariadenia.
  21.04.2017 11:51 | viac »
 • Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč si pripomenula veľkonočné sviatky v plnej paráde. Dievčatá a chlapci, prváci, druháčky i tretiačky odboru sociálno – výchovný pracovník, odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo pod vedením pedagógov pani Praskačovej, Suchej, Filúšovej a pána Černina pripravili prekvapenia pre klientov zariadenia.     
  21.04.2017 11:51 | viac »
 • Dňa 11. apríla 2017 si naši študenti odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo pripravili pre deti z MŠ pohybový program s témou Veľkej noci. 
  15.04.2017 20:16 | viac »
 • Študenti 1. a 2. ročníka odbor: logistika sa zúčastnili 28. 03. 2017 exkurzie do spoločnosti ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia, s.r.o. v Senici. Pútavým spôsobom im boli sprostredkované informácie o výrobnom programe spoločnosti., mali možnosť oboznámiť sa so špecifikami výrobného procesu priamo vo výrobe. 30. 03. 2017 navštívili spoločnosť  MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s. r. o. v Senici. V rámci exkurzie sa oboznámili s jednotlivými materiálmi používanými vo výrobe, stretli sa s pracovníkmi na úseku logistiky. Mali možnosť vidieť jednak nakládku určenú do Albánska i prácu s vysokozdvižným vozíkom.
  07.04.2017 11:23 | viac »
 • V utorok 4.  apríla 2017 sa študenti SOŠ J. Čabelku v Holíči zúčastnili divadelného predstavenia  „Peter Black“ .Toto predstavenie, ktoré  prišli zahrať herci z Divadelného centra v Martine,  bolo  odohrané v anglickom jazyku a tak študenti mali možnosť nenásilnou, zábavnou formou utvrdiť si nadobudnuté vedomosti v tomto jazyku, čo im zaiste pomôže a povzbudí v ďalšom štúdiu angličtiny. Touto cestou by sme chceli poďakovať pánovi Jozefovi Švrčkovi, ktorý veľmi ochotne a bezplatne poskytol priestory sálu „Beseda“, v ktorej sa divadelné predstavenie uskutočnilo.
  04.04.2017 14:00 | viac »
 • Dňa 25. marca sme si pripomenuli obdobie roku 1988, kedy sa na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave konala sviečková manifestácia, kde ľudia so sviečkami v rukách bojovali za ľudské práva ako je právo na rovnosť, ľudskú dôstojnosť, slobodu prejavu, zhromaždenia, demonštrácie, petície, slobodu pohybu a pobytu, náboženskú slobodu. Išlo o prvý krok boja proti komunistickému režimu v Československu. Stal sa Dňom zápasu za ľudské práva.
  04.04.2017 09:54 | viac »
 • Dňa 30.03.2017 sa u nás v telocvični konali majstrovstvá okresu vo volejbale chlapcov aj dievčat. V oboch turnajoch sme skončili na 2. mieste, keď zhodne aj chlapci aj dievčatá prehrali v rozhodujúcich zápasoch v 3 tajbrejkovom sete o 2 body. Mgr. Radovan Srnec
  04.04.2017 09:50 | viac »
 • Dňa 31. marca 2017 sa študenti odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo zúčastnili školského kola Stredoškolskej odbornej činnosti.
  03.04.2017 08:54 | viac »

 • Dňa 29. marca 2017 sa na Strednej odbornej škole Jozefa Čabelku uskutočnili talentové skúšky - študijný odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.
  29.03.2017 20:21 | viac »

 • Študentky 3.A odboru Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo na hodinách MLJ ( Metodika literatúry a slovenského jazyka )vyrábali bábkové divadielka a bábky, ktoré môžu použiť na odbornej praxi v predškolských zariadeniach. Všetky deti a nielen ony milujú rozprávky. Dievčatá ukázali aké sú kreatívne a veľmi šikovné, čo je vidieť aj na fotografiách. Dúfame, že malým drobcom sa budú páčiť rozprávočky, ktoré si pre nich budúce pani učiteľky prichystali ako aj ručne vyrobené divadielka a bábky.
  Mgr. Monika Magulová
  27.03.2017 14:14 | viac »

 • Študentky našej školy urobili dňa 23.3.2017 prezentáciu o svojom pobyte v Berlíne, kde sa zúčastnili v októbri 2016 na pedagogickej praxi v Materskej škole KITA Nord-Őst Berlín. Svojim spolužiakom zaujímavo predstavili hlavné mesto Nemecka. Berlín im poskytol nezabudnuteľné zážitky spojené s historickými a kultúrnymi pamiatkami.
  26.03.2017 20:33 | viac »

 • Každý z Vás isto vie, že marec je vyhlásený za „Mesiac knihy“. Aj z tohto dôvodu sme na našu školu pozvali bývalú študentku, úspešnú blogerku a poetku Dominku Elizabeth Hladíkovú, ktorá naše pozvanie prijala.
  „Slovo je nádych“, názov prvotnej poetickej zbierky Dominiky Elizabeth Hladíkovej, ktorá sa nám prednedávnom pripomenula svojim životným úspechom.
   
  24.03.2017 12:28 | viac »

 • Dňa 21. 3. 2017 sa v priestoroch Farského  úradu v Holíči konalo dekanátne (okresné) kolo  Biblickej olympiády. Dievčatá 2. ročníka  Strednej odbornej školy J. Čabelku sa rozhodli do tejto olympiády zapojiť, overiť si, ba aj zdokonaliť si svoje znalosti Biblie. Ich snaha sa vyplatila. Klára Madáková, Lívia Kudláčová a Annamária Madunická sa umiestnili na 1. mieste a pôjdu našu školu reprezentovať aj na diecézne ( krajské)  kolo do Bratislavy. Dievčatám držíme pri ich ďalšom štúdiu Biblie palce.
  Mgr. Lenka Filúšová
  24.03.2017 10:15 | viac »

 • Dňa 14.3.2017 sa študenti odborov Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo a Sociálna práca zúčastnili stretnutia s Ondrejom Vrábelom.
  Ondrej je iba 15 ročný študent senického gymnázia a už je držiteľom najprestížnejšieho ocenenia Krištáľové krídlo, ktoré sa každoročne udeľuje osobnostiam na Slovensku. Ocenenie je udeľované v rôznych odvetviach spoločenského, kultúrneho a verejného života a Ondrej  bol nominovaný v oblasti filantropia. Vo svojich 15 rokoch nezištne vytvára náučné a vzdelávacie hry pre deti s mentálnym postihnutím.
  23.03.2017 20:28 | viac »

 • V stredu 22. marca 2017 sa uskutočnilo tretie stretnutie dôchodcov – učiteľov aj nepedagogických pracovníkov Strednej odbornej školy Jozefa Čabelku v Holíči. Prítomných privítal riaditeľ školy Ing. Jozef Pavlík. V príhovore riaditeľ školy poďakoval všetkým bývalým učiteľom i nepedagogickým zamestnancom za ich úsilie čo najlepšie vzdelávať ale aj vychovávať mládež a zároveň ich informoval o novinkách z našej školy. Príjemnú atmosféru dopĺňali stoly s občerstvením. Prišli medzi svojich, aby sa podelili so svojimi radosťami aj starosťami a spolu si zaspomínali na roky prežité v škole.
  23.03.2017 20:20 | viac »

 • Minulý  týždeň sa naši maturanti dozvedeli výsledky z testov zameraných na čitateľskú gramotnosť, ktorú 15.02.2017 vykonala Štátna školská inšpekcia Trnava. V celoslovenskom národnom priemere dosiahli zo všetkých stredných škôl nadpriemerné výsledky  (67,27 %). Testy boli zamerané na vyhľadávanie priamych ale aj nepriamych, skrytých informácií z daných textov. Dnes sa všade všeobecne tvrdí, že mladá generácia  nečíta, no určite sa nájdu aj svetlé výnimky, čoho dôkazom sú naši študenti. Dovolíme si tvrdiť, že k tomu dopomohla aj novootvorená knižnica na našej škole, do ktorej pomaly ale isto pribúdajú knižné novinky ako aj hodiny literatúry, kde žiaci spolu s vyučujúcimi rozoberajú a snažia sa interpretovať texty rôznych literárnych žánrov. Veríme, že láska ku knihám našim mladým zostane po zbytok života.
  Mgr. Monika Magulová
   
  21.03.2017 10:20 | viac »

 • Maturita 2017 - externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky (Slovenský jazyk a literatúra, Anglický jazyk a Nemecký jazyk).

   

  14.03.2017 19:59 | viac »

 • 13. 03. 2017 sa na Strednej odbornej škole Jozefa Čabelku v Holíči uskutočnilo v poradí 2. školenie študentov v oblasti finančnej gramotnosti. Zástupcovia spoločnosti PARTNERS GROUP SK zaujímavým spôsobom sprostredkovali informácie z oblasti financií, investovania a hospodárenia s finančnými prostriedkami študentom 3. ročníka všetkých odborov. Spolupráca bude pokračovať aj naďalej formou prednášok pre 1. a 2. ročník.

  14.03.2017 13:36 | viac »

 • Dňa 9.3.2017 sa u nás v telocvični konal volejbalový turnaj mix chlapcov a dievčat ZŠ. Víťazom turnaja sa stala ZŠ Kúty, na 2. mieste skončila ZŠ Mallého Skalica, na 3. mieste skončilo družstvo ZŠ zo Strážnickej zo Skalice. Štvrtá skončila ZŠ Školská Holíč.
  Mgr. R. Srnec
  10.03.2017 11:17 | viac »

 • Dňa 9. marca 2017 sa na našej škole SOŠ Jozefa Čabelku Holíč uskutočnilo školské kolo Hurbanovho pamätníka – súťaž v prednese prózy a poézie. Zúčastnili sa jej prevažne študenti 1. a 2.ročníka. Porota zohľadnila mnohé kritéria ako primeranosť a výber textu, samotný prednes – správna výslovnosť a artikulácia, precítenosť a celkový umelecký dojem. Preto sa napokon rozhodla udeliť v kategórií poézia len dve druhé miesta, a to: Lívii Kudláčovej a Kláre Madákovej ( obe 2.B, UCI ) a tri tretie miesta – Kateřine Říhovej, Barbore Strážnickej ( žiačky 1.B, LOG ) a Timei Starej ( 1.A, SOP ). V kategórií próza 1. miesto udelené tiež nebolo, druhé miesto získala Simona Pavelková z 1.A, UCI a tretie miesto Timea Šteigerová z 1.B, LOG. Zástupcom silnejšieho pohlavia Milanovi Krupanovi ( 1.A, SOP ) a Tadeášovi Zdražilovi ( 1.B, OPT ) porota udelila cenu odvahy, pretože dokázali, že aj muži majú záujem o literatúru a prednes. Všetkým zúčastneným ďakujeme a blahoželáme.
  Mgr. Monika Magulová, Mgr. Lenka Filúšová
   
  10.03.2017 09:52 | viac »

 • Dňa 7. marca sa u nás v telocvični konal turnaj vo floorbale pre ZŠ. Hralo sa systémom každý s každým, kde sa víťazom stala II. ZŠ z Holíča so ziskom 13 b, na druhom mieste sa umiestnila ZŠ Kopčany vďaka lepšiemu vzájomnému zápasu s tretím družstvom zo ZŠ Mallého v Skalici. 
  08.03.2017 20:20 | viac »

 • Dňa 16. februára 2017 sa na základnej škole Strážnická v Skalici konalo okresné kolo v stolnom tenise chlapcov stredných škôl. Našu školu reprezentovali študenti Šimon Kováč, Radovan Prstek a Adrián Kákoš. K peknému druhému miestu blahoželáme. 
  06.03.2017 16:38 | viac »

 • Už tradične sme aj tento rok vycestovali na lyžiarsky kurz. Vďaka štátnej dotácii sa nám podarilo zorganizovať 2 turnusy. Prvý sa konal v lyžiarskom stredisku Malinô Brdo pri Ružomberku. Druhý turnus bol v lyžiarskom stredisku Krompachy-Plejsy.
  06.03.2017 09:14 | viac »

 • Spestrenie a oživenie vyučovania nemčiny na tému fašiangy a karneval 2017.
  Mgr. Mária Polláková
  28.02.2017 14:17 | viac »

 • Študenti SOŠ J. Čabelku v Holíči sa tešia z vynovenej a zmodernizovanej telocvične. Športová hala, kde trávia hodiny telesnej výchovy sa zmenila vďaka takmer 50 tisícovej investícii do modernizácie a vybavenia telocvične. Schválil ju a poskytol TTSK.
   
  V roku 2012 získala škola finančné prostriedky na 1. etapu opravy telocvične. Po rokoch snaženia a podávania projektov sa podarilo v novembri 2016 získať finančné prostriedky na opravu podlahy, obkladov, vstupných stien a výmenu okien. Práce na oprave telocvične začali 14. 11. 2016 a boli ukončené 28.12.2016. Firma J&V Group, s.r.o. Holíč realizovala túto akciu v celkovej sume 49.777,97 eur.
   
  Ďakujeme za podporu TTSK, uvedenej firme a všetkým, ktorí sa pričinili o najkrajšiu a najväčšiu športovú halu v okrese Skalica.
  Naša telocvičňa bude príležitosťou na lepšie športovanie nielen pre našich študentov, ale aj pre okolité školy a širokú verejnosť.
   
  Ing. Jozef  Pavlík - riaditeľ školy
  13.02.2017 13:57 | viac »

 • Domika Elizabeth Hladíková, tohtoročná úspešná čabelkovská maturantka sa nám pripomenula svojim životným úspechom.
  Vedeli sme o talente, čítali sme básne a povzbudzovali Dominiku v poetickej tvorbe, odkedy sa rozhodla študovať na Bernolákovej ulici v odbore sociálno – výchovný pracovník.
  08. februára 2017 sa to stalo. Mestská knižnica v Skalici bola svedkom prezentácie zbierky básní „Slovo je nádych“, ktorej autorkou nie je nikto iný ako talentovaná poetka Dominika Elizabeth.
  13.02.2017 12:13 | viac »
 • V stredu 18. januára 2017 sa na Strednej zdravotníckej škole v Skalici uskutočnilo obvodné kolo Olympiády anglického jazyka stredných škôl okresov  Skalica a Senica. Zúčastnili sa ho študenti SŠ, víťazi školského kola tejto súťaže, ktorí súťažili v príslušných  kategóriách podľa typu školy, z ktorej prišli. Našu školu, Strednú odbornú školu J. Čabelku Holíč, vzorne reprezentoval študent Denis Praženka zo  4. A triedy, ktorý v kategórii 2.D (stredné odborné školy) obsadil 3. miesto. Napriek tomu, že sa mu nepodarilo postúpiť do krajského kola olympiády, veríme, že získané  skúsenosti využije v ďalšom štúdiu a pri skúške dospelosti, maturite. K peknému umiestneniu  blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.
   
  Mgr. Vladimír Janíček
  19.01.2017 19:11 | viac »

 • V utorok 17. januára 2017 sa na Strednej odbornej škole  Jozefa  Čabelku v Holíči uskutočnilo okresné kolo Olympiády anglického jazyka základných škôl okresu  Skalica . Zúčastnili sa ho žiaci  5. Až 9. ročníka ZŠ a žiaci 1.až 2. ročníka osemročných gymnázií, víťazi školského kola tejto súťaže, ktorí súťažili v príslušných  kategóriách podľa typu školy z ktorej prišli.
  19.01.2017 19:07 | viac »

 • Dňa 16. 12. 2016 nás pozvali deti zo Súkromnej špeciálnej materskej školy v Skalici na vianočnú besiedku. Každým rokom sa snažíme potešiť najmenšie ťažko zdravotne postihnuté deti. Tak i v tento čas nastal ten správny okamih. Najprv sme v nemom úžase sledovali detičky ako si nacvičili celý rad piesní, tancov a zachraňovali dva vianočné stromčeky. Snažili sa rodičov i nás obdarovať svojím vystúpením. Podarilo sa. Deti dostali veľký potlesk od svojich rodičov. Nezaostali sme ani my. Na oplátku si naše žiačky pripravili pásmo vianočných piesní a obohatili svoje vystúpenie doprovodom na hudobné nástroje.
  20.12.2016 20:48 | viac »

 • Dňa 15. 12. 2016 a 16. 12. 2016 sme zavítali do zariadení pre seniorov v Holíči spolu s talentovanými študentkami našej školy za účelom spríjemnenia predvianočného času seniorom.
  Študentky najskôr stvárnili príbeh A. S. Exupéryho Malý princ divadelnou hrou, zaspievali koledy a rozpovedali príbeh o dievčatku so zápalkami.
  Na záver sme sa s prianím pokojných vianočných sviatkov rozlúčili.
  Ďakujeme za spoluprácu Mgr. Lenke Filúšovej, Mgr. Kristíne Krištofíkovej, Mgr. Anne Praskačovej.
  Mgr. Lenka Suchá , Mgr. Igor Černin
  19.12.2016 21:03 | viac »

 • Dňa 13.12.2016 študentky druhého ročníka  učiteľstva pre MŠ zahrali holíčskym  škôlkárom vianočné hudobno – dramatické predstavenie „ Hviezdy nad Betlehemom“.  Za niekoľko minút sa dievčatá dokázali premeniť na hviezdičky, kométu, pastierov, Jozefa, Máriu  či stromy a zahrať deťom už viac ako 2000 rokov starý príbeh o narodení Ježiška z pohľadu malých roztopašných hviezdičiek, ktoré  to všetko sledovali z oblohy nad Betlehemom. V kratučkom vystúpení využili všetky svoje  teoretické vedomosti z Metodiky hudobnej výchovy a mali možnosť vyskúšať si ich v praxi v práci s deťmi.
  19.12.2016 12:31 | viac »

 • 15.12.2016 študenti SOŠ J. Čabelku svojou účasťou podporili projekt Vyboxuj si svoj sen – Za Tomim na bicykli. Tomi Kid Kovács, profesionálny boxer v poloťažkej váhe, majster Európy a sveta, sa po skončení profesionálnej kariéry rozhodol vytvoriť boxerskú akadémiu pre celé Slovensko. Cieľom projektu je zábavnou formou motivovať deti a dospelých k športu a podporiť nové talenty.
  Tomi nám porozprával o svojich boxerských začiatkoch, zaujímavostiach zo svojej kariéry a jeho rozprávanie bolo spestrené súťažami pre divákov a  boxerskými exhibíciami jeho zverencov a boxerských talentov z Boxing Club Holíč.
  16.12.2016 11:00 | viac »

 • Študenti SOŠ J. Čabelku v Holíči sa zúčastnili 9. decembra 2016 poznávacej exkurzie do Viedne. Viedeň je obľúbené turistické mesto počas celého roka, ale osobitné čaro má pred Vianocami. Navštívili sme vianočné trhy – Christkindlmarkt- pred radnicou. Aróma perníkov, škorice, vareného vína, punču a suvenírov vytvorila pravé kúzlo adventu.
  13.12.2016 10:09 | viac »
 • Minister obrany SR Peter Gajdoš vyhlásil 12. ročník literárnej súťaže pre študentov stredných a vysokých škôl. Zapojiť sa mohli zaslaním príbehu, úvahy či eseje na tému Národná hrdosť a vlastenectvo v dobe „lajkov.“
  Do literárnej súťaže sa zapojil aj študent štvrtého ročníka Strednej odbornej školy Jozefa Čabelku Holíč Martin Kovanič, ktorý si zvolil svoj literárny štýl v predmetnej téme. Všetci súťažiaci museli dodržať stanovené pravidlá súťaže. Odmenou pre nich bola finančná odmena.
  06.12.2016 20:49 | viac »

 • Stredná odborná škola J. Čabelku Holíč vytvorila dva tímy dievčat v prevenčnom programe „Rodina bez cigariet“, ktorý sa konal v priestoroch Kultúrneho domu Skalica dňa 28.11. 2016.  Úlohou súťažiacich družstiev bolo prezentovať vybranú tému v oblasti prevencie sociálno – patologických javov. Našu školu reprezentovali Lucia Karlovská s Martinou Janíkovou a Mukades Herczegová so Zuzanou Michálkovou.
   

  02.12.2016 10:13 | viac »

 • Prichádza obdobie, kedy sa žiaci 9. ročníkov základných škôl rozhodujú, čo ďalej, na akej škole pokračovať v štúdiu. K tomu im majú napomôcť aj prezentácie stredných škôl. Tento rok sme sa zúčastnili prezentácií v Myjave, Senici a Skalici. Žiakov sme informovali o študijných odboroch na našej škole, prijímacích pohovoroch a aktivitách, do ktorých sa môžu na škole zapojiť. Zároveň sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na prezentácii našej školy.
  29.11.2016 21:01 | viac »

 • VIDEO: http://wywar.sk/Web/sk/Aktualne-vysielame-a-archiv/7eabce6c-4d27-43a0-884d-648e94bedb11
  Dňa 23. 11. sa na našej škole už po druhýkrát konal Deň zdravia, ktorý každoročne organizuje mesto Holíč. Na úvod sa žiaci zúčastnili prednášky o civilizačných ochoreniach, ktoré našu populáciu najviac postihujú a spôsobe ako im predchádzať.
  Žiaci aj zamestnanci školy si potom mohli dať zmerať tlak, zistiť svoj BMI index, z kvapky krvi zistiť hodnotu glykémie, cholesterol a triglyceridy.
  02.12.2016 10:30 | viac »

 • V stredu 23. 11. 2016 sa na našej SOŠ Jozefa Čabelku v Holíči uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku.
  Súťaž pozostávala z písomnej časti vo forme testu, v ktorej sa preverovali  jazykové zručnosti ako počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, praktické ovládanie jazyka (slovná zásoba, gramatika).   Ústna časť pozostávala z voľného rozhovoru na danú tému  a rozprávania príbehu podľa  obrázka.
  28.11.2016 09:00 | viac »

 • Študenti SOŠ J. Čabelku v Holíči sa zúčastnili 21.11.2016 olympiády v nemeckom jazyku. Súťaž preverila ich pohotovosť a vedomosti, dôraz sa kládol na komunikatívnu stránku jazykového prejavu.
   
  28.11.2016 08:58 | viac »

 • Študenti z odboru polygraf - operátor tlače sa zúčastnili exkurzie do firmy D.M.F., ktorá sídli v Tešanoch pri Brne. D.M.F. a. s. je výrobca a dodávateľ flexotlačových foriem. Ponúka široký sortiment foriem, ktoré sú určené pre všetky druhy flexotlačových strojov. Technológia flexotlače predurčuje zameranie firmy najmä na oblasť obalového priemyslu. Odborná exkurzia ponúkla veľa zaujímavých informácií zaobalených do pútavého výkladu s možnosťou vidieť tlačiarenskú prax na vlastné oči. Študenti sa oboznámili s prácou DTP štúdia, s výrobnými technológiami až po výrobu foriem.
  28.11.2016 08:48 | viac »

 • 16.11.2016, v predvečer 17. novembra, ktorý je v našich dejinách zapísaný nielen ako Deň boja proti totalite ale aj ako Medzinárodný deň študentstva, sme slávnostne otvorili zrekonštruovanú školskú knižnicu. Ubehli dva mesiace a zastaralá  knižnica na našej škole SOŠ Jozefa Čabelku v Holíči sa dočkala nového šatu, dostala zmodernizovanú tvár.
  21.11.2016 20:17 | viac »

 • 19. november v kalendári oslavuje meno Alžbeta – Elizabeth. 19.november 2016, sobota, upršaný, sychravý deň a na pôde javiska SND sa odohráva príbeh krásnej Elizabeth Bavorskej, prezývanej Sissi, ale ešte predtým čabelkovci, študenti, profesori ale aj milovníci divadla si spríjemnili chvíle pred samotným predstavením v predvianočnej Eurovei.
  20.11.2016 21:39 | viac »

 • Dňa 15. novembra sa na našej škole konali imatrikulácie prvákov. Študenti i profesori v napätí očakávali, aké úlohy im naši tretiaci vymysleli. Pripravili si pre nich rôzne zaujímavé disciplíny, ktoré museli absolvovať a pri ktorých sme sa všetci dobre zabavili. Študenti sa svojich disciplín zhostili naplno, pretože porota bola prísna a trest bola ozajstná "delikatesa". Prváci zvládli svoj imatrikulačný deň výborne a naša veľká školská čabelkovská rodina získala nových členov. Touto cestou by sme radi popriali našim prvákom veľa šťastia na škole a veľa príjemne prežitých chvíľ, aby o pár rokov mali na čo spomínať. 
  15.11.2016 20:27 | viac »

 • Študenti 1. B a 2.A odbor logistika  v rámci odborných predmetov 08. 11. 2016 navštívili Výrobný závod spoločnosti IKO Sales International NV v Senici, ktorého hlavným výrobným programom je výroba šindľov. Exkurzia pozostávala z dvoch častí.
  V prvej časti sa študenti dozvedeli zaujímavosti  z histórie i súčasnosti spoločnosti.  Videli vzorky materiálov, ktoré sa využívajú vo výrobnom procese i vzorky  hotových šindľov. Mali možnosť získať informácie aj z oblasti personálneho zabezpečenia spoločnosti , či už ide o počet zamestnancov resp. podmienky výberu na jednotlivé pracovné pozície v oblasti logistiky.
  V druhej časti si študenti prezreli jednotlivé časti areálu, vnútorné a vonkajšie priestory, v doprovode skúsených zamestnancov, ktorí zaujímavým spôsobom  oboznámili študentov  s jednotlivými časťami výrobného procesu , od spracovania základných surovín až po balenie hotových výrobkov a skladovanie.
  11.11.2016 09:27 | viac »

 • Počas dvoch októbrových  týždňov, od 10.  do 21. 10. 2016  sa zúčastnilo desať študentov a dvaja pedagogickí zamestnanci z Olomouckej polygrafickej školy zahraničnej stáže u nás na Slovensku. V rámci  projektu Erasmus + vo firme Silgan MP Nové Mesto nad Váhom absolvovali desať pracovných dní priamo vo výrobných priestoroch pri tlači a výrobe plechoviek , čím si mohli  otestovať svoje zručnosti a osvojiť vedomosti nadobudnuté počas hodín teórie v škole.
  11.11.2016 09:21 | viac »

 • Stredná odborná škola Jozefa Čabelku v Holíči organizovala v dňoch 23.10.2016 – 29.10.2016 týždennú odbornú prax v materskej škole v Berlíne pre študentky v odbore učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo: Krištofíková Michaela, Leskovská Sabina Vanda, Šuleková Kristína, Kubinová Iveta. Cieľom praxe bolo uplatňovať nadobudnuté vedomosti z pedagogických disciplín a získavať skúsenosti pri práci s deťmi. Zároveň si prehĺbiť jazykové vedomosti v nemčine.
  07.11.2016 18:18 | viac »

 • Študenti 1. a 2. ročníka sa dňa 4. 11. zúčastnili besedy o misionárskej práci s dobrovoľníčkou Magdalénou Kubíkovou. Počas letných prázdnin sa zapojila do  misie v Nairobi, hlavnom meste Kene. S našimi študentmi sa podelila o svoje zážitky a dojmy. Nairobi je mestom protikladov. Na jednej strane veľké bohatstvo, na druhej strane chudoba v slumoch, deti na ulici a drogy. Myslieť nielen na seba, ale najmä na tých najchudobnejších.
  07.11.2016 17:23 | viac »

 • Do priestorov našej školy SOŠ Jozefa Čabelku 383/10 v Holíči sa počas posledných letných týždňov presťahovalo Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie, ktoré dovtedy sídlilo na SNP 32. Po takmer ročnom rokovaní so zriaďovateľom sa dočkali tejto významnej zmeny. Bývalé priestory na SNP 32 boli v mnohých ohľadoch nevyhovujúce (chladné a tmavé prostredie, ktoré bolo nevhodné pre vykonávanie kvalitnej práce s klientmi a dva samostatné vchody, čo narúšalo celkovú komunikáciu ako so zamestnancami, tak s klientmi).
  28.10.2016 23:35 | viac »

 • Radovan Prstek, študent 3.ročníka SOŠ Jozefa Čabelku, je reprezentant Slovenskej republiky v športovej streľbe na asfaltové terče, člen Športového klubu polície v Trnave a Športového centra polície, si po ukončení tohtoročnej sezóny ako  reprezentant v športovej streľbe v disciplíne olympijsky  trap pripísal niekoľko úspechov:
  28.10.2016 23:11 | viac »

 • Dňa 24.10. 2016 sme sa zúčastnili akcie mesta Holíč s názvom Nos strašidiel na zámku.
  Toto podujatie bolo určené pre širokú verejnosť obyvateľov mesta Holíč a okolia.
  Študentky našej školy opäť stvárnili Čarodejnícku školu zo známeho filmu Saxana a taktiež sa podieľali na tvorivých aktivitách pre deti.
   
  Mgr. Lenka Suchá, Mgr. Igor Černin
  25.10.2016 19:36 | viac »

 • Dňa 20.10. 2016 sa konal turnaj vo vybíjanej dievčat ZŠ. Hralo sa vo dvoch skupinách, kde v A aj B skupine bez prehry zvíťazili neskorší finalisti zo Šaštína a zo Strážnickej zo Skalice. Na druhom mieste v skupine skončili dievčatá z Jablonice a Borského Mikuláša, ktoré vo vyrovnanom zápase o 3. miesto uspeli dievčatá z Jablonice. 
  21.10.2016 20:35 | viac »

 • Dňa 18.10. 2016 sa v našej telocvični konalo okresné kolo vo futsale s dvomi účastníkmi zo Senice.
  Družstvá boli rozdelené do troch skupín z ktorých do finále postupoval iba víťaz. Víťazmi skupín sa stali chlapci zo základných škôl z Unína, Strážnickej Skalica a Školskej z Holíč. Po dvoch remízach medzi Unínom a oboma finalistami, chlapci zo Strážnickej zo Skalice porazili Holíč 4:0 a stali sa víťazmi turnaja.
  Mgr. Radovan Srnec
  21.10.2016 20:33 | viac »

 • „Dobrý obchod je vtedy, kde sú spokojní všetci zúčastnení.“
  „Náš zákazník - náš pán.“
  „Nízke ceny, vysoké mzdy, primeraný zisk.“
  Tieto mottá, a mnoho ďalších je spojených s menom Tomáša Baťu - zakladateľa obuvníckej firmy Baťa. Preslávil sa ako  jeden z najväčších československých podnikateľov svojej doby, ale tiež starosta Zlína a verejný činiteľ. Naši študenti sa o tejto významnej osobnosti učia na hodinách ekonomiky a  preto sme si dňa 18. 10. 2016 naplánovali  exkurziou do jeho rodiska a do priestorov kde sa budoval obuvnícky priemysel. Navštívili sme múzeum, v ktorom je zhrnutá celá história továrenskej výroby, ukážky strojov, pásovej výroby a veľa fotografického materiálu z jeho života. Zaujímavá bola tiež výstava viac ako 1000 exponátov obuvi od najstarších dejín až po súčasnosť. Študenti sa tiež mohli previezť legendárnym výťahom, ktorý súčasne slúžil ako pracovňa samotného Baťu. Vstupom do týchto priestorov sme sa preniesli v čase, pretože celý interiér – nábytok, doplnky boli autentické a dobové.
  Tomáš Baťa je významnou osobnosťou uznávanou v podnikateľských kruhoch na celom svete aj v súčasnosti hlavne pre svoje pokrokové metódy riadenia výroby a obchodu a taktiež systém motivácie pracovníkov (Baťova sústava riadenia).Napriek tomu, že žil na prelome 19. a 20. storočia /1876 – 1932/, dokázal ovplyvniť množstvo budúcich ekonómov, jeho postupy boli na vtedajšie podnikanie revolučné a sú stále používané ako príklady top manažmentu.
  21.10.2016 20:31 | viac »

 • Podporiť psíkov zo skalického útulku sa rozhodli aj študentky našej školy – budúce učiteľky 2. a 3. ročníka.  Svojou aktívnou účasťou na tohoročnom benefičáku dňa 8. 10. 2016, prezlečené za rôznych maskotov a rozprávkové postavičky spestrili sobotňajšie sychravépopoludnie tým najmenším, ktorí prišli spolu s rodičmi aby prispeli na dobru vec. Veď nie nadarmo sa hovorí: „Daj psíkovi domov a trochu lásky a on ti dá celé svoje srdce.“
  21.10.2016 20:25 | viac »

 • V sobotu 15. októbra 2016 sme v spolupráci s Centrom voľného času Holíč pripravili pre zamestnancov firmy Protherm program s názvom Noc strašidiel na zámku.
  Naše študentky stvárnili čarodejnícku školu Saxany a takisto pripravili tvorivé dielne pre deti.
  17.10.2016 19:52 | viac »

 • V piatok 7.10.2016 sa v Hodoníne uskutočnilo vyhodnotenie výtvarnej súťaže „Karlův výtvarník“. Súťaž organizovala mestská knižnica Hodonín v spolupráci s mestom Hodonín v rámci projektu „Knihovna 21. století“ s dotáciou Ministerstva kultúry Českej republiky. Najvyššie ocenenie vo svojej kategórii získala žiačka našej školy Lucia Karlovská /2.B UCI/. Odmená bola diplomom a vecnými cenami. Srdečne blahoželáme.
  15.10.2016 21:41 | viac »

 • 05.10.2016 sa v historickej budove bývalej „Tabačárne“ uskutočnila beseda so známym slovenským horolezcom, rodákom z Holíča, pánom Vladimírom Štrbom, ktorý sa v máji tohto roku pokúsil zdolať aj so svojím priateľom Zoltánom Pálom zo Šale najvyššiu horu sveta Mount Everest (8848 m). Toto meno dal hore v roku 1856 sir Adrew Scott Waugh, hlavný zememerač pre Indiu, na počesť svojho predchodcusira Georga Everesta. V Nepále je  nazývaná Ságarmátha alebo Tvár nebies. Qomolangma, čiže Matka sveta, zase v Tibete.
  07.10.2016 10:08 | viac »

 • Zatiahnuté nebo, upršané  počasie sprevádzalo študentov zo Strednej odbornej školy Jozefa Čabelku v utorok 04. 10. 2016 až do poľského mesta Osvienčim, ktoré sa do dejín neslávne zapísalo ako miesto, kde nemeckí fašisti počas 2. svetovej vojny postavili tzv. „TOVÁREŇ NA SMRŤ“. Boli to tri tábory. Ako prvý bol postavený v roku 1940 Auschwitz I. Pred vstupom do neho sa nachádza známy nápis Arbeit macht frei, ktorý by sme mohli do slovenčiny preložiť ako: „Práca oslobodzuje“.
  07.10.2016 09:19 | viac »

 • Dňa 28. 09. 2016 sa naše dievčatá zúčastnili na cezpoľnom behu okresu Skalica. Na treťom mieste dobehli Lea Burcelová a Denisa Filípková.
  03.10.2016 21:01 | viac »

 • V pondelok 26. septembra sa  dvadsaťtri  študentov z prvého až štvrtého ročníka SOŠ J. Čabelku  v Holíči zúčastnilo jazykovej exkurzie nazvanej „Európsky deň jazykov“, ktorá sa konala v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí. Boli tu zastúpené rôzne inštitúcie a organizácie pôsobiace na Slovensku v oblasti jazykového vzdelávania ako je napríklad Britská rada alebo Goetheho inštitút a tiež zastupiteľstvá cudzích krajín ako je Bulharsko, Rusko, Taliansko, Francúzsko, Portugalsko ,Slovinsko atď.
  27.09.2016 20:00 | viac »

 • V piatok 23. septembra 2016 sa študenti prvých a druhých ročníkov vybrali spoznávať okolie našej školy. Navštívili prastarý kostolík sv. Margity Antiochijskej pri Kopčanoch a dominantu mesta Holíč - monumentálny barokovo-klasicistický kaštieľ (zámok). 
  27.09.2016 19:54 | viac »

 • Biela pastelka 2016 – pomáha nevidiacim vrátiť sa do života. Dňa 23. septembra 2016 sa vo viac ako 300 slovenských miest a obcí organizovala celoslovenská verejná zbierka na podporu nevidiacich a slabozrakých. Zbierku ako po minulé roky podporili a zabezpečili v meste Holíč aj študenti a pedagógovia Strednej odbornej školy Jozefa Čabelku.
   
  26.09.2016 18:51 | viac »

 • Študenti 1.B a 3.B odbor Polygraf/operátor tlače navštívili v rámci odborných predmetov jedinú slovenskú manufaktúru na ručnú výrobu papiera. Exkurzia v papierničke mala dve časti. V prvej časti si študenti vypočuli od lektorky zaujímavú prednášku z histórie – od papyrusu, cez pergamen až k papieru. V druhej časti exkurzie sa zoznámili s technológiou zariadenia ručnej papierne, s prípravou materiálu, čerpaním, lisovaním a sušením papiera. Vyvrcholením programu bola vlastnoručná výroba papiera s lúčnymi kvetmi. Ručne vyrábaný papier je všade na svete považovaný za znak dobrého vkusu a luxusu. Preto sa využíva najmä na pamätné a reprezentatívne listy, exkluzívne certifikáty, diplomy apod.  
  16.09.2016 20:21 | viac »
 • Land art (land = krajina, art = umenie) predstavuje prekračovanie hraníc galérií a vstup umelcov do prírody, kde prírodné prostredie vnímajú ako miesto sebareflexie. Diela sú neprenosné a vystavené napospas prírodným živlom. Aj naše študentky sa zahrali na umelcov a vytvorili rôzne diela z toho čo nám dáva príroda okolo nás.  (Metodika výtvarnej výchovy)
  13.09.2016 21:10 | viac »

 • Školský rok 2016/2017 na SOŠ Jozefa Čabelku otváral slávnostným príhovorom podpredseda TTSK a primátor mesta Holíč PhDr. Zdenko Čambal v sprievode so zástupcom primátora p. R. Caletkom, vedúcim oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva Mgr. F. Janečkom. Všetkých študentov zároveň privítal aj riaditeľ školy Ing. Jozef Pavlík.
  05.09.2016 13:54 | viac »

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Jozefa Čabelku
  Bernolákova 383/10, 908 51 Holíč
 • +421 34 668 20 04
  sekretariat@cabelkovci.sk

Fotogaléria