Navigácia

 • V stredu 23. mája 2018 sa v Hodoníne uskutočnil X. ročník výtvarného sympózia „Kroky k umění“. Tento rok bola téma zameraná na „Osmičku plnú histórie“ . Našu školu reprezentovali študentky tretieho ročníka odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo Zuzana Hladká a Klára Madáková. Vytvorené obrazy budú súčasťou putovnej výstavy, ktorá sa uskutoční v nasledujúcom školskom roku.

  25.05.2018 07:56 | viac »
 • V pondelok 14.mája 2018 študentky 1.A a 2.A odboru učiteľstvo pre materské školy  a vychovávateľstvo absolvovali odbornú exkurziu do Múzea školstva a pedagogiky v Bratislave. V neveľkej, ale o to zaujímavejšej expozícii, si mohli pozrieť ako sa vyvíjali šlabikáre v 20.storočí, najstaršie zachované vysvedčenie z roku 1840, rôzne školské pomôcky, školské tašky či písacie tabuľky. Potom si posedeli v laviciach, v ktorých sedávali ich starí a prastarí rodičia, prelistovali si dobové zošity a učebnice. Na záver si pozreli  film o vyučovaní telesnej výchovy v 50-tych rokoch 20.storočia a s pani sprievodkyňou porovnali vyučovanie kedysi a dnes.

  Mgr. Jana Kubíčková a Mgr. Andrea Lukáčiová

  16.05.2018 13:17 | viac »
 • Dňa 3.5.2018 študenti našej školy spolu s pedagógmi navštívili Divadlo Jána Palárika v Trnave. Naším cieľom bola komédia Marca Camolettiho Tri letušky v Paríži. Toto divadelné predstavenie si všetkých získalo svojím originálnym a sviežim humorom. Po jeho skončení sme odchádzali vysmiati a maximálne spokojní. Bol to vydarený večer. Dúfame, že v budúcnosti takých bude viac...
  Mgr. Mária Túblová
  11.05.2018 08:35 | viac »
 • „V demokracii môžeš svoje šance zmeniť, v totalitnej spoločnosti nie!“ To je motto občianskeho združenia LIVING MEMORY, ktoré sa zaoberá vzdelávaním mladých ľudí o totalitných režimoch formou, ktorá podnecuje kritické myslenie. Vo štvrtok 3.mája 2018 študenti 1. a 2. ročníka diskutovali s predstaviteľmi tohto občianskeho združenia pánmi Ľubomírom Morbacherom a Adamom Hercegom.

  04.05.2018 19:57 | viac »
 • Tento týždeň si študenti na hodinách nemeckého jazyka preverili svoje vedomosti o nemecky hovoriacich krajinách. Tímová súťaž bola pripravená formou kvízu, ktorý pozostával z 35 otázok rozdelených do 5 kôl. Úlohou študentov bolo odpovedať na otázky z oblasti geografie, kultúry a umenia, športu a turizmu. Posledné kolo bolo venované zaujímavostiam o jednotlivých krajinách. Víťazi boli odmenení motivačnými známkami. Všetci študenti sa dobre zabavili a nadobudli nové vedomosti.

  Mgr. Jana Kubíčková

  04.05.2018 19:46 | viac »
 • Zapojiť sa do aktivít Dňa Zeme sa rozhodli aj študenti Strednej odbornej školy Jozefa Čabelku. Dievčatá a chlapci (1.A, 2.A, 2.B) vyčistili okolie Valše, sídliska SNP a ulicu Márie Terézie. Vyzbrojení rukavicami a plastovými vrecami vyzbierali odpadky a svojím úsilím tak prispeli k skrášleniu mesta Holíč.

  27.04.2018 13:25 | viac »
 • V stredu 25. apríla 2018 sa uskutočnilo štvrté stretnutie dôchodcov – učiteľov aj nepedagogických pracovníkov Strednej odbornej školy Jozefa Čabelku v Holíči. Prítomných privítal riaditeľ školy Ing. Jozef Pavlík. V príhovore riaditeľ školy poďakoval všetkým bývalým učiteľom i nepedagogickým zamestnancom za ich úsilie čo najlepšie vzdelávať ale aj vychovávať mládež a zároveň ich informoval o novinkách z našej školy. Príjemnú atmosféru dopĺňali stoly s občerstvením. Prišli medzi svojich, aby sa podelili so svojimi radosťami aj starosťami a spolu si zaspomínali na roky prežité v škole.
  26.04.2018 21:39 | viac »
 • Počas posledných dvoch týždňov mali študenti druhého a tretieho ročníka odboru sociálno-výchovný pracovník možnosť navštíviť Azylový dom Emauzy v Holíči, ktorý poskytuje sociálne služby ženám a deťom, ktoré boli obeťami domáceho násilia. Študenti si prezreli celé zariadenie, oboznámili sa s jeho fungovaním a financovaním, vďaka rozhovorom so zamestnancami získali jasnú predstavu toho, čo obnáša práca sociálneho pracovníka v takomto zariadení a aké kladie na neho nároky. Rozhovory s klientkami zariadenia im zasa poskytli obrázok toho, čím všetkým si mnohí ľudia musia v živote prejsť – od straty základných istôt (ako je napríklad strecha nad hlavou), cez násilie v rodine, psychické problémy až k suicidálnym pokusom.

  25.04.2018 13:33 | viac »
 • Študenti odboru Operátor tlače zo Strednej odbornej školy Jozefa Čabelku v Holíči, sa dňa 23.4. 2018 zúčastnili exkurzie v tlačiarenskom gigante Bratislavskej tlačiarne Slovenská Grafia. Je najstaršou pôvodnou tlačiarňou na Slovensku a jej vznik sa traduje od roku 1921. Študenti polygrafie prvého, druhého a štvrtého ročníka boli oboznámení so strojovým parkom spoločnosti, ktorá patrí do skupiny Grafobal Group a je slovenským lídrom pôsobiacim v oblasti médií, distribúcie, obalov a polygrafie.

  25.04.2018 13:19 | viac »
 • Dňa 27.3.2018 sa 9 žiačok I.a II. ročníka našej školy zúčastnilo školského kola súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy HURBANOV PAMÄTNÍK, ktoré sa konalo v školskej knižnici. Prvé miesto síce nebolo udelené, ale na peknom druhom mieste sa umiestnili Terézia Tomišová (1.A) a Denisa Václavíková (1.A) a na zaslúženom treťom mieste Lenka Chromková (1.A) a Simona Pavelková (2.A). Všetky účastníčky boli odmenené vecnou cenou. Srdečne im blahoželáme a dúfame, že sa stanú motiváciou aj pre ostatných žiakov našej školy v ďalších ročníkoch umeleckého prednesu Hurbanovho pamätníka.
   
  11.04.2018 12:15 | viac »
 • Dňa 5.4.2018 sa študent Jakub Kukliš z 1.A zúčastnil so svojou hudobnou skupinou D´Bend  hudobnej súťaže Žarnovické pódium. Mladý gitarista spoločne s ostatnými holíčskymi hudobníkmi a speváčkou Monikou Dávidekovou  zaujali publikum i porotu. D´Bend získala v Žarnovici  Cenu poroty, vďaka ktorej môžu nahrať vlastný hudobný nosič v štúdiu, absolvovať  fotenie a promo  hudobného nosiča. Mladým holíčskym hudobníkom blahoželáme a Jakubovi prajeme v budúcnosti veľa  ďalších hudobných úspechov.

  10.04.2018 19:48 | viac »
 • Dňa 28. marca 2017 sa na Strednej odbornej škole Jozefa Čabelku uskutočnili talentové skúšky - študijný odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.
  28.03.2018 14:08 | viac »
 • Dňa 22. 3. 2018 sa v priestoroch Farského  úradu v Holíči konalo dekanátne (okresné) kolo  Biblickej olympiády. Študenti  Strednej odbornej školy J. Čabelku sa rozhodli do tejto olympiády zapojiť, overiť si, ba aj zdokonaliť si svoje znalosti Biblie. Ich snaha sa vyplatila.  Annamária Madunická (3.B) Terézia Kubinová (3.B) a Adrian Vrablic (1.A)  sa umiestnili na 1. mieste a pôjdu našu školu reprezentovať aj na diecézne (krajské) kolo do Bratislavy.  Študentom blahoželáme a držíme palce.
  Mgr. Lenka Filúšová

  27.03.2018 08:31 | viac »
 • Dňa 13. februára 2018 sa uskutočnilo školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti. Školského kola sa zúčastnili študenti štvrtého ročníka (študijný odbor operátor tlače). Najlepšie práce:
  Michal Duchoslav - Príprava farieb pred tlačou
  Jakub Bača - Výroba knižnej makety a návrh prebalu
  Marek Junek - Ručná výroba papiera

  14.02.2018 12:36 | viac »
 • Ako každý rok, tak aj tento rok sa naši študenti SOŠ Jozefa Čabelku zúčastnili lyžiarskeho výcvikového kurzu. Konal sa v dvoch turnusoch (14.01. – 19.01. 2018 a 21.01. – 26.01.2018) v lyžiarskom stredisku Malinô Brdo pri Ružomberku. Pod dozorom inštruktorov sa študenti učili základom lyžovania, respektíve zdokonaľovali svoje lyžiarske schopnosti. Kurz považujeme za úspešný, vyšlo nám krásne počasie a každý si odniesol mnoho zážitkov a spomienok.

  01.02.2018 09:26 | viac »
 • V pondelok 29. januára sa v telocvični SOŠ J.Čabelku uskutočnil hudobno-výchovný koncert „Svet peňazí“. Program bol zameraný na finančnú gramotnosť , ako porozumieť financiám a správne s nimi zachádzať v rôznych životných situáciách. Koncert sa dotýkal tém, ako napr. peniaze, úver, banky a účty, sporenie a investovanie, úroková pasca, dlh a bohatstvo, rodinný rozpočet, história peňazí atď. Obsah bol obohatený zaujímavými príbehmi ľudí, ktorí zbohatli svojou šikovnosťou, alebo talentom, ale aj o príbehy ľudí, ktorých náhle zbohatnutie pripravilo úplne o všetko.

  30.01.2018 20:01 | viac »
 • 17. januára 2018 sa konalo v Skalici okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Náš študent Matej Srb z 2.B obsadil 2. miesto. Gratulujeme!

  26.01.2018 13:08 | viac »
 • 18. januára sa v Skalici konalo okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku. Našu školu reprezentovali dve študentky - Lea Burcelová zo 4.A a Natália Mindžáková zo 4.B. Dievčatá preukázali svoje jazykové znalosti a zručnosti, zapojili fantáziu, vyjadrili názory k daným témam. Z dvojice dievčat bola úspešnejšia Lea Burcelová, ktorá obsadila 2. miesto a tým si vybojovala postup do krajského kola. Držme jej všetci palce!
  Mgr. Jana Kubíčková
  19.01.2018 13:06 | viac »
 • 21.12.2017 12:35 | viac »
 • Dňa 21.12.2017 sa na našej škole uskutočnila vianočná besiedka. Každý ročník si osobitne pripravil kultúrny program, ktorým sme si spríjemnili tento predvianočný čas. Zároveň sme ocenili najúspešnejších študentov našej školy za prvý polrok šk.r. 2017/2018. Na záver sme si zaželali krásne sviatky. Celý deň sa niesol v duchu Vianoc, lásky a pokoja.

  21.12.2017 11:56 | viac »
 • Študenti našej školy sa dňa 18. 12. 2017 zúčastnili súťaže prevenčného programu Rodina bez cigariet, ktorá sa tento rok konala v bývalom Kine Sloboda Skalica. Zúčastnili sa Magdaléna Nejedlíková (3. A) , ktorá tvorila dvojicu s Timeou Starou (2. A) a Lucia Karlovská (3. B) s Matúšom Foťkom (2. A).

  20.12.2017 10:37 | viac »
 • 12.12.2017 08:57 | viac »
 • Dňa 6.12. slávime na celom svete deň svätého Mikuláša. Zábavnou formou sme sa snažili našich študentov oboznámiť so zvykmi a tradíciami v tento deň v nemecky hovoriacich krajinách. Okrem mikulášskych básní a piesní sme spoločne vyrábali „Nikolausstiefel“ mikulášsku čižmu. Podobne ako u nás, si aj deti v nemecky hovoriacich krajinách  čistia čižmy a očakávajú , že v nich niečo dobré a sladké nájdu. Naši študenti  si na svoju čižmu napísali svoje  želania a následne  nimi vyzdobili vianočný stromček.

  Vyučujúce NEJ

  07.12.2017 14:15 | viac »
 • V utorok 5.decembra sa študenti a učiteľky našej školy vybrali do Viedne vychutnať si jej predvianočnú atmosféru. Hlavné mesto Rakúska nás privítalo síce miernym dažďom, ale  o to krajšou výzdobou. Exkurziu sme začali na najväčšom viedenskom vianočnom trhu pred radnicou.

  07.12.2017 10:21 | viac »
 • Dňa 21. 11. 2017 sa v našej telocvični uskutočnil turnaj vo floorbale základných škôl. Turnaja sa zúčastnilo 6 mužstiev, ktoré hrali systémom každý s každým. Posledným zápasom sa turnaj rozhodol, kedy sa stretli dve dovtedy neporazené družstvá zo ZŠ Bernolákovej z Holíča a ZŠ Mallého zo Skalice. Chlapci z Holíča vyhrali 3:1 a stali sa celkovým víťazom turnaja.

  26.11.2017 19:54 | viac »
 • Dňa 20.11.2017 sa konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku, ktoré pre našich študentov pripravili vyučujúce anglického jazyka. Do súťaže sa zapojilo 12 študentov, ktorí súťažili v kategórii 2D. Víťazom súťaže a zároveň postupujúcim do okresného kola sa stal Matej Srb z 2.B. Ďakujeme všetkým študentom za záujem a víťazovi želáme veľa šťastia v okresnom kole.

  26.11.2017 19:49 | viac »
 • V utorok 21.novembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Študenti si najskôr  preverili svoje jazykové zručnosti formou počúvania s porozumením, čítania s porozumením a gramaticko-lexikálneho testu. V ďalšej časti mali reagovať na vizuálny podnet, zapojiť svoju fantáziu a porozprávať príbeh na základe obrázkov. Poslednou úlohou bolo vyjadriť svoj názor na dané témy a obhájiť si ho.

  23.11.2017 18:31 | viac »
 • V stredu 22. 11. 2017 nás privítala predvianočná Bratislava. Je už dlhoročnou tradíciou, že v tomto období naši žiaci a aj učitelia navštívia divadelné predstavenie v SND. Tentokrát to bola historická dráma od anglického dramatika svetového formátu Wiliama Shakespeara  „Richard III“. 

  23.11.2017 18:23 | viac »
 • Dňa 10. 11. 2017 sme so študentmi odboru sociálno-výchovný pracovník a učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, navštívili v rámci exkurzie Inchebu, kde sa konal knižný veľtrh Bibliotéka. Bohatú knižnú ponuku dopĺňal sprievodný program venovaný knihám a čítaniu a tento rok tu bola aj výstava vzdelávania a didaktickej techniky Pedagogika zameraná na prezentáciu učebníc, vzdelávacích softvérov a školských pomôcok.

  16.11.2017 11:31 | viac »
 • Prichádza obdobie, kedy sa žiaci 9. ročníkov základných škôl rozhodujú, čo ďalej, na akej škole pokračovať v štúdiu. K tomu im majú napomôcť aj prezentácie stredných škôl. Tento rok sme sa zúčastnili prezentácií v Myjave a Senici. Žiakov sme informovali o študijných odboroch na našej škole, prijímacích pohovoroch a aktivitách, do ktorých sa môžu na škole zapojiť. Zároveň sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na prezentácii našej školy.
  14.11.2017 09:08 | viac »
 • Blíži sa obdobie Imatrikulácií a preto si zaspomíname, aké to bolo u nás v roku 2013.
  smiley
  13.11.2017 18:58 | viac »
 • Dňa 6. novembra 2017 sa  v našej telocvični SOŠ J. Čabelku uskutočnilo okresné kolo vo futsale chlapcov základných škôl. Mužstvá boli rozdelené do dvoch skupín, kedy víťazi skupín postupovali do boja o celkové prvenstvo. V A skupine sa do finále prebojovala ZŠ Malého zo Skalice, ktorá v boji o prvé miesto zdolala ZŠ a MŠ Unín 2:0.

  09.11.2017 11:25 | viac »
 • Každá správna stužková musí mať upútavku. Predstavujeme predstužkové video triedy 4.A UCI a EKO.
  08.11.2017 13:12 | viac »
 • 25.10.2017 sa začalo ako každé školské ráno, nie však pre žiačky 3.B UCI, ktoré v ten deň posadali do vlaku smer Bratislava. Čakala ich totiž návšteva Galérie mesta Bratislava, kde strávili zaujímavé a inšpiratívne chvíle v spoločnosti zamestnancov tejto galérie. Tí im pripravili aktivity zamerané nielen na vnímanie umeleckého diela z pohľadu diváka, ale aj ako pedagóga, ktorý sa prihovára detskému divákovi. Dievčatá si prakticky vyskúšali umeleckú tvorbu, ktorú si so sebou odniesli. Takisto ako cenné skúsenosti a zážitky.

  05.11.2017 20:00 | viac »
 • Aj tento rok sme sa zúčastnili akcie mesta Holíč s názvom Noc strašidiel na zámku, ktorá sa konala dňa 27. 10. 2017. Toto podujatie bolo určené pre širokú verejnosť obyvateľov mesta Holíč a okolia.
  02.11.2017 19:24 | viac »
 • Študenti (št. odbor Polygraf – operátor tlače), ktorí sa v októbri 2017 zúčastnili študijného programu Erasmus+ si vo štvrtok 26. októbra prevzali z rúk riaditeľa školy Ing. Jozefa Pavlíka certifikáty Europass mobility. Po ukončení stáže v zahraničí získali študenti jeden z najuznávanejších európskych certifikátov Europass o absolvovaní pracovnej alebo vzdelávacej stáže v zahraničí, ako i certifikát z konkrétnych zamestnávateľských firiem a prijímajúcich inštitúcií. Pre každého študenta, v životopise ktorého sa vyskytuje zahraničná skúsenosť potvrdená týmto oficiálnym Europassom, to znamená veľkú výhodu na trhu práce v budúcnosti.

  01.11.2017 20:25 | viac »
 • Dňa 18. 10. 2017 sme prijali pozvanie zariadenia  Senior domu Terézia Holíč na oslavu ich 5. výročia vzniku a súčasne mesiaca úcty k starším. Študentky 3. ročníka v odbore sociálno-výchovný pracovník a učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo si pripravili pod vedením Mgr. Anny Praskačovej program, ktorý pozostával zo speváckeho vystúpenia a prednesu básní. Študentky svojím pásmom spestrili program oslavy, za čo boli na záver odmenené ručne vyrobeným šarkanom a cukríkmi od klientov tohto zariadenia.
  Mgr. L. Suchá
  20.10.2017 10:54 | viac »
 • V stredu 18.10.2017 sme organizovali turnaj pre žiakov ZŠ vo futsale chlapcov. Zúčastnilo sa 9 družstiev, kde boli vytvorené dve skupiny. Víťazi skupín postúpili do finále a druhý zo skupín bojovali o tretie miesto.
  23.10.2017 16:17 | viac »
 • Na turnaji vo vybíjanej, ktorý sa u nás v telocvični konal dňa 10.10.2017 sa zúčastnilo 8 družstiev (ZŠ Školská Holíč, ZŠ Bernolákova Holíč, ZŠ Mallého Skalica, ZŠ Strážnická Skalica, ZŠ  Cerová, ZŠ Jablonica, ZŠ Radošovce a ZŠ Šaštín-Stráže).
  19.10.2017 10:02 | viac »
 • Land art predstavuje prekračovanie hraníc galérií a vstup umelcov do prírody, kde prírodné prostredie vnímajú ako miesto sebareflexie. Diela sú neprenosné a vystavené napospas prírodným živlom. (študentky 2.A UCI)
  17.10.2017 20:20 | viac »
 • Radovan Prstek, študent 4.ročníka SOŠ Jozefa Čabelku, je reprezentant Slovenskej republiky v športovej streľbe na asfaltové terče, člen Športového klubu polície v Trnave a Športového centra polície, si po ukončení tohtoročnej sezóny ako  reprezentant v športovej streľbe v disciplíne olympijsky trap pripísal niekoľko úspechov:

   
  17.10.2017 07:53 | viac »
 • Dňa 12.10.2017 navštívila skupina študentov 59. Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne. Súbežne s MSV prebiehali na brnenskom výstavisku ďalšie veľtrhy: Medzinárodný veľtrh dopravy a logistiky – TRANSPORT A LOGISTIKA, Medzinárodný veľtrh ochrany a obnovy čistého životného prostredia – ENVITECH. Exkurzia poskytla študentom názornú predstavu o smerovaní vývoja svetovo renomovaných výrobcov strojárskej techniky, ale aj techniky v príbuzných odboroch.
  13.10.2017 20:55 | viac »
 • V dňoch 10. – 12. 10. 2017 sa uskutočnil v Bratislave veľtrh vzdelávania Akadémia &Vapac. Organizátor veľtrhu ponúkol priestor pre študentov stredných škôl a vysokých škôl, ktorí zvažujú, čo študovať, kde študovať, za akých podmienok študovať  nielen na Slovensku, ale aj v Európe a vo svete.
  12.10.2017 20:28 | viac »

 • foto: 1.A UCI, Kristína Vilimovská 2.A SOP
  11.10.2017 21:33 | viac »
 • Dňa 26.9 2017 sme spolu s 3.B navštívili Mestskú knižnicu v Holíči. Pani knihovníčka nás zaviedla do prvej miestnosti, kde sme mohli vidieť množstvo kníh viacerých žánrov, ako napr. historické romány, sci-fi romány, životopisné romány a iné. Nachádzali sa tu slovenské knihy aj knihy v cudzom jazyku.
  06.10.2017 08:06 | viac »
 • „Na konci evolúcie nie je krása“. Na tento fakt sa snaží upozorniť medzinárodný festival filmov o trvalo udržateľnom rozvoji. Festival, ktorý sa už roky snaží žiakov vzdelávať a motivovať, aby sa ich správanie uberalo smerom k trvalo udržateľnému rozvoju.
  03.10.2017 19:27 | viac »
 • Dňa 29. septembra 2017 študentky prvého a druhého ročníka odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo navštívili Záhorské Múzeum v Skalici, kde sídli Galéria Júliusa Koreszku.
  03.10.2017 10:34 | viac »
 • Spolu s 2.B sme sa zúčastnili na účelovom cvičení, kedy sme si naplánovali trasu cez najvyšší vrch Holíča – Šibenicu 207 m.n.m, popri rieke Chvojnica sme sa dostali do záhradkárskej osady Kátovské Baráky, popri ktorej sme sa dostali na zážitkovú trasu Ing. Vratislava Shaala, kde sme prešli od mosta cez rieku Chvojnicu až po Valšu.
  Mgr. Radovan Srnec
  29.09.2017 13:18 | viac »
 • Dňa 27.09.2017 sa pri Veternom mlyne v Holíči konal cezpoľný beh žiačok i žiakov ZŠ i SŠ. Našu školu reprezentovali Lea Burcelová, ktorá sa stala víťazkou v svojej kategórii, Silvia Hološková, ktorá sa umiestnila na 3 mieste a Denisa Filípková, ktorá dobehla  na peknom  štvrtom mieste.
  28.09.2017 21:09 | viac »
 • Z iniciatívy Rady Európy sa Európsky deň jazykov oslavuje každoročne 26. septembra. Tento rok sme ho oslávili aj na hodinách nemeckého jazyka. Študenti pracovali v malých skupinách, ktoré medzi sebou súťažili. Riešili rôzne zábavné úlohy, pri ktorých preukázali nielen svoje vedomosti, ale aj presnosť, rýchlosť a vynaliezavosť. Svojou aktivitou nadobudli nové vedomosti a ukázali, že im nechýba tímový duch.
  Mgr. Jana Kubíčková
  27.09.2017 13:48 | viac »
 • Školský rok 2017/2018 na SOŠ Jozefa Čabelku otváral slávnostným príhovorom podpredseda TTSK a primátor mesta Holíč PhDr. Zdenko Čambal v sprievode so zástupcom primátora p. R. Caletkom, vedúcim oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva Mgr. F. Janečkom. Všetkých študentov zároveň privítal aj riaditeľ školy Ing. Jozef Pavlík.
  04.09.2017 11:42 | viac »

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Jozefa Čabelku
  Bernolákova 383/10, 908 51 Holíč
 • +421 34 668 20 04
  sekretariat@cabelkovci.sk

Fotogaléria