• Európsky deň jazykov v Bratislave

     • Európsky deň jazykov v Bratislave - Obrázok 1
      V pondelok 26. septembra sa  dvadsaťtri  študentov z prvého až štvrtého ročníka SOŠ J. Čabelku  v Holíči zúčastnilo jazykovej exkurzie nazvanej „Európsky deň jazykov“, ktorá sa konala v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí. Boli tu zastúpené rôzne inštitúcie a organizácie pôsobiace na Slovensku v oblasti jazykového vzdelávania ako je napríklad Britská rada alebo Goetheho inštitút a tiež zastupiteľstvá cudzích krajín ako je Bulharsko, Rusko, Taliansko, Francúzsko, Portugalsko ,Slovinsko atď.
     • Vychádzka do prírody

     • Vychádzka do prírody - Obrázok 1
      V piatok 23. septembra 2016 sa študenti prvých a druhých ročníkov vybrali spoznávať okolie našej školy. Navštívili prastarý kostolík sv. Margity Antiochijskej pri Kopčanoch a dominantu mesta Holíč - monumentálny barokovo-klasicistický kaštieľ (zámok). 
     • Biela pastelka

     • Biela pastelka - Obrázok 1
      Biela pastelka 2016 – pomáha nevidiacim vrátiť sa do života. Dňa 23. septembra 2016 sa vo viac ako 300 slovenských miest a obcí organizovala celoslovenská verejná zbierka na podporu nevidiacich a slabozrakých. Zbierku ako po minulé roky podporili a zabezpečili v meste Holíč aj študenti a pedagógovia Strednej odbornej školy Jozefa Čabelku.
       
     • Zrekonštruovaná knižnica u Čabelkovcov

     • Zrekonštruovaná knižnica u Čabelkovcov - Obrázok 1
      Žijeme v 21. storočí, ktoré sa stalo storočím moderných technológií a všadeprítomného  internetu. Je to niečo také, ako keď Johannes Gutenberg objavil kníhtlač a umožnil šíriť vedomosti pomocou kníh, dá sa povedať všetkým ľudom. Knihy sa stali studnicami  múdrosti na dlhé stáročia.  Starí Sumeri ako prví klinovým písmom zaznamenávali dôležité informácie na hlinené doštičky, Egypťania hieroglyfy  písali na papyrus ale až v ďalekej Číne objavili papier, ktorý používame dodnes. Mnohí z nás majú vo svojich domoch police s knihami, kde sa nájdu aj tie s rozprávkami a pri pohľade na ne sa v spomienkach vraciame do šťastného detstva a pripomínajú nám tie čarovné chvíle, kedy nám rodičia pred spaním čítali nádherné príbehy a stávali sme sa my dievčatá princeznami a chlapci bojovali s drakmi a najlepšie na tom bolo to, že dobro vždy zvíťazilo nad zlom.
      V tých policiach sa nájdu okrem rozprávkových kníh aj romány, slovníky, encyklopédie..... Ale sú aj ľudia, ktorí vo svojich príbytkoch nemajú takéto police, tvrdia, že knihy sú nepotrebné, sú prežitkom a zbytočne sa na nich ukladá prach.... nevedia o čo prichádzajú... nezabudnuteľnú vôňu papiera... príbehy ľudí, ktorí nám môžu byť inšpiráciou... môžu sa prostredníctvom svojej fantázie premiestniť v priestore a v čase... knihy môžu obohatiť nielen náš mozog ale aj našu dušu... môžu byť útechou ale aj priateľom.
      Existuje veľmi veľa citátov o knihách, nemecký filozof a básnik Friedrich Nietzche raz povedal: „Knihy sú nádobami ducha.“  A veľký učiteľ národov Ján Amos Komenský to tiež vystihol: „Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť. Nemilovať múdrosť však znamená stať sa hlupákom.“
       Aj dnes,  napriek moderným technológiám stále  existujú miesta, kde sa knihy uchovávajú a požičiavajú. Sú to knižnice. Na našej Strednej odbornej škole Jozefa Čabelku existuje knižnica, v ktorej  knihy dlhé roky ležali bez povšimnutia, preto sme sa rozhodli, že ju znovu oživíme, vdýchneme jej nový život. Priestory, kde budú knihy uložené dostanú kompletnú rekonštrukciu (maľovka, nový nábytok, podlaha, kopírka, počítač s internetom, tlačiareň ). Chceme, aby slúžila nielen našim študentom ale aj širokej verejnosti z nášho mesta. Boli by sme veľmi radi, keby sa stala takou oázou pokoja a múdrosti, miestom, kde pookreje ľudská duša.
      Touto cestou chceme poprosiť  študentov ale aj obyvateľov mesta Holíč, ktorí sa z akéhokoľvek dôvodu chcú kníh zbaviť, aby nám ich darovali do knižného fondu. Dáme im dôstojné miesto v našej knižnici, budú rozdávať radosť  a múdrosť ešte veľa rokov.
      Termín slávnostného otvorenia  ako aj otváracích hodín bude zverejnený na našej webovej stránke a v miestnej tlači. Tešíme sa na Vaše návštevy.
      Mgr. Monika Magulová
     • Exkurzia - ručná výroba papiera

     • Exkurzia - ručná výroba papiera - Obrázok 1
      Študenti 1.B a 3.B odbor Polygraf/operátor tlače navštívili v rámci odborných predmetov jedinú slovenskú manufaktúru na ručnú výrobu papiera. Exkurzia v papierničke mala dve časti. V prvej časti si študenti vypočuli od lektorky zaujímavú prednášku z histórie – od papyrusu, cez pergamen až k papieru. V druhej časti exkurzie sa zoznámili s technológiou zariadenia ručnej papierne, s prípravou materiálu, čerpaním, lisovaním a sušením papiera. Vyvrcholením programu bola vlastnoručná výroba papiera s lúčnymi kvetmi. Ručne vyrábaný papier je všade na svete považovaný za znak dobrého vkusu a luxusu. Preto sa využíva najmä na pamätné a reprezentatívne listy, exkluzívne certifikáty, diplomy apod.  
     • LAND ART - 2B UCI

     • LAND ART - 2B UCI - Obrázok 1
      Land art (land = krajina, art = umenie) predstavuje prekračovanie hraníc galérií a vstup umelcov do prírody, kde prírodné prostredie vnímajú ako miesto sebareflexie. Diela sú neprenosné a vystavené napospas prírodným živlom. Aj naše študentky sa zahrali na umelcov a vytvorili rôzne diela z toho čo nám dáva príroda okolo nás.  (Metodika výtvarnej výchovy)
     • Slávnostné otvorenie nového školského roka 2016/2017

     • Slávnostné otvorenie nového školského roka 2016/2017 - Obrázok 1
      Školský rok 2016/2017 na SOŠ Jozefa Čabelku otváral slávnostným príhovorom podpredseda TTSK a primátor mesta Holíč PhDr. Zdenko Čambal v sprievode so zástupcom primátora p. R. Caletkom, vedúcim oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva Mgr. F. Janečkom. Všetkých študentov zároveň privítal aj riaditeľ školy Ing. Jozef Pavlík.