• Budúce učiteľky v Múzeu školstva a pedagogiky

     • Budúce učiteľky v Múzeu školstva a pedagogiky - Obrázok 1

      V pondelok 14.mája 2018 študentky 1.A a 2.A odboru učiteľstvo pre materské školy  a vychovávateľstvo absolvovali odbornú exkurziu do Múzea školstva a pedagogiky v Bratislave. V neveľkej, ale o to zaujímavejšej expozícii, si mohli pozrieť ako sa vyvíjali šlabikáre v 20.storočí, najstaršie zachované vysvedčenie z roku 1840, rôzne školské pomôcky, školské tašky či písacie tabuľky. Potom si posedeli v laviciach, v ktorých sedávali ich starí a prastarí rodičia, prelistovali si dobové zošity a učebnice. Na záver si pozreli  film o vyučovaní telesnej výchovy v 50-tych rokoch 20.storočia a s pani sprievodkyňou porovnali vyučovanie kedysi a dnes.

      Mgr. Jana Kubíčková a Mgr. Andrea Lukáčiová

     • Boli sme v divadle

     • Boli sme v divadle - Obrázok 1Dňa 3.5.2018 študenti našej školy spolu s pedagógmi navštívili Divadlo Jána Palárika v Trnave. Naším cieľom bola komédia Marca Camolettiho Tri letušky v Paríži. Toto divadelné predstavenie si všetkých získalo svojím originálnym a sviežim humorom. Po jeho skončení sme odchádzali vysmiati a maximálne spokojní. Bol to vydarený večer. Dúfame, že v budúcnosti takých bude viac...
      Mgr. Mária Túblová
     • Príbehy z čias totality

     • Príbehy z čias totality - Obrázok 1

      „V demokracii môžeš svoje šance zmeniť, v totalitnej spoločnosti nie!“ To je motto občianskeho združenia LIVING MEMORY, ktoré sa zaoberá vzdelávaním mladých ľudí o totalitných režimoch formou, ktorá podnecuje kritické myslenie. Vo štvrtok 3.mája 2018 študenti 1. a 2. ročníka diskutovali s predstaviteľmi tohto občianskeho združenia pánmi Ľubomírom Morbacherom a Adamom Hercegom.

     • Kvíz o nemecky hovoriacich krajinách

     • Kvíz o nemecky hovoriacich krajinách - Obrázok 1

      Tento týždeň si študenti na hodinách nemeckého jazyka preverili svoje vedomosti o nemecky hovoriacich krajinách. Tímová súťaž bola pripravená formou kvízu, ktorý pozostával z 35 otázok rozdelených do 5 kôl. Úlohou študentov bolo odpovedať na otázky z oblasti geografie, kultúry a umenia, športu a turizmu. Posledné kolo bolo venované zaujímavostiam o jednotlivých krajinách. Víťazi boli odmenení motivačnými známkami. Všetci študenti sa dobre zabavili a nadobudli nové vedomosti.

      Mgr. Jana Kubíčková

     • Deň Zeme

     • Deň Zeme - Obrázok 1

      Zapojiť sa do aktivít Dňa Zeme sa rozhodli aj študenti Strednej odbornej školy Jozefa Čabelku. Dievčatá a chlapci (1.A, 2.A, 2.B) vyčistili okolie Valše, sídliska SNP a ulicu Márie Terézie. Vyzbrojení rukavicami a plastovými vrecami vyzbierali odpadky a svojím úsilím tak prispeli k skrášleniu mesta Holíč.

     • Stretnutie dôchodcov

     • Stretnutie dôchodcov - Obrázok 1V stredu 25. apríla 2018 sa uskutočnilo štvrté stretnutie dôchodcov – učiteľov aj nepedagogických pracovníkov Strednej odbornej školy Jozefa Čabelku v Holíči. Prítomných privítal riaditeľ školy Ing. Jozef Pavlík. V príhovore riaditeľ školy poďakoval všetkým bývalým učiteľom i nepedagogickým zamestnancom za ich úsilie čo najlepšie vzdelávať ale aj vychovávať mládež a zároveň ich informoval o novinkách z našej školy. Príjemnú atmosféru dopĺňali stoly s občerstvením. Prišli medzi svojich, aby sa podelili so svojimi radosťami aj starosťami a spolu si zaspomínali na roky prežité v škole.
     • Návšteva azylového domu

     • Návšteva azylového domu - Obrázok 1

      Počas posledných dvoch týždňov mali študenti druhého a tretieho ročníka odboru sociálno-výchovný pracovník možnosť navštíviť Azylový dom Emauzy v Holíči, ktorý poskytuje sociálne služby ženám a deťom, ktoré boli obeťami domáceho násilia. Študenti si prezreli celé zariadenie, oboznámili sa s jeho fungovaním a financovaním, vďaka rozhovorom so zamestnancami získali jasnú predstavu toho, čo obnáša práca sociálneho pracovníka v takomto zariadení a aké kladie na neho nároky. Rozhovory s klientkami zariadenia im zasa poskytli obrázok toho, čím všetkým si mnohí ľudia musia v živote prejsť – od straty základných istôt (ako je napríklad strecha nad hlavou), cez násilie v rodine, psychické problémy až k suicidálnym pokusom.

     • Exkurzia polygrafov - Slovenská Grafia Bratislava

     • Exkurzia polygrafov - Slovenská Grafia Bratislava - Obrázok 1

      Študenti odboru Operátor tlače zo Strednej odbornej školy Jozefa Čabelku v Holíči, sa dňa 23.4. 2018 zúčastnili exkurzie v tlačiarenskom gigante Bratislavskej tlačiarne Slovenská Grafia. Je najstaršou pôvodnou tlačiarňou na Slovensku a jej vznik sa traduje od roku 1921. Študenti polygrafie prvého, druhého a štvrtého ročníka boli oboznámení so strojovým parkom spoločnosti, ktorá patrí do skupiny Grafobal Group a je slovenským lídrom pôsobiacim v oblasti médií, distribúcie, obalov a polygrafie.