• VEREJNÉ OBSTARÁVANIE OD 1. 7. 2013

    • Profil verejného obstarávateľa

      

     V zmysle § 22 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriaďuje Stredná odborná škola Jozefa Čabelku, Holíč na internetovej stránke svoj „profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude zverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

      

        Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

        Názov: Stredná odborná škola Jozefa Čabelku

        Adresa:Bernolákova 383/10, 908 51 Holíč       

        IČO: 00162400

        Kontaktná osoba: Ing. Jozef Pavlík, telefonický kontakt: 034/6682004, ing.pavlik.jozef@gmail.com

       

        Podlimitné zákazky

     P. č. Predmet zákazky Postup Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Výsledok VO Informácie podľa § 49a
                  
                  
                  
                  
                  

      

      

        Nadlimitné zákazky

     P. č.  Predmet zákazky  Predbežné oznámenie Postup Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Informácie podľa § 49a
                      
                      
                      

      

        Zákazky s hodnotou vyššou ako 1 000,- € bez DPH (§ 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)

     P.č.

     Predmet zákazky

     Hodnota zákazky v € bez DPH

     Dátum zadania

     Druh VO

     Identifikácia úspešného uchádzača

     Zmluva / objednávka zo dňa

     1.

     Rekonštrukcia oplotenia a spevnených plôch

     13 869,--

     14.08.2013

     Zákazka na uskutočnenie stavebných prác.docx

     J & V group, s.r.o., Kopčanska 69/65, Holíč

     zmluva 26.8.2013

     2.

     Oprava WC

     4 083,33

     12.11.2013

     Výzva na prekladanie ponúk-oprava WC.pdf

     Ing. Bilický - Mirex eurobyt, Bratislavská 35, Holíč

     zmluva 25.11.2013

     3.

     Śkolská optická počítačova sieť
      1 530,--
     04.12.2013
     Prieskum trhu
     Marian Domanský, Jednoradová 11, Holíč
     objednávka 18.12.2013

     4.

     Školské lavice

     852,98

     15.05.2014

     Prieskum trhu

     ŠKOLEX, spol. s r. o., Horárska 12, Bratislava 
     objednávka 27.5.2014

     5

     Znižovanie stropov

     4 980,10 €

     05. 12. 2014

     Prieskum trhu

     Rastislav Práznovský, SADROKARTÓNOVÉ SYSTÉMY, Zápotočná 3, Skalica
     objednávka 12.12.2014

     6

     Havária kanalizácie

     2 747,50 €

     18. 05. 2015

     Prieskum trhu

     J & V group, s.r.o., Kopčanská 69/65, Holíč

     zmluva

     24.6.2015

     7

     Rekonštrukcia kanalizácie SOŠ J. Čabelku Holíč - úprava hlavného vstupu do budovy školy SOŠ J. Čabelku Holíč

     2 750,- €

     1.10.2015

     Vyzva_na_predlozenie_ponukyx.docx

     Ing. Bilický - Mirex eurobyt, Bratislavská 35, Holíč

     zmluva

     21.10.2015

     8 Ozvučovacia technika 2 125 € 3.11.2015 vyzva_na_predlozenie_ponuky_a.docx BS ACOUSTIC SK s.r.o., Radošovce 145, 908 62

     zmluva

     25.11.2015