Navigácia

OTVÁRAME V 2015/16 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo - dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium - externé

7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo - dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium - externé

Uplatnenie: v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v štátnych i súkromných škôlkach, detských jasliach, rôznych detských centrách, v školských kluboch na základných a špeciálnych školách, či ako privátny vychovávateľ v rodinách na Slovensku i v zahraničí.
 
Absolvent je schopný:
- vykonávať výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa predškolského veku a na prípravu detí na povinnú školskú dochádzku,
- organizovať aktivity, hry a iné činnosti (vrátane jedenia a spánku) pre deti v materskej škole,
- rozvíjať schopnosti dieťaťa v závislosti od vekovej skupiny detí,
- riešiť problémy správania sa jednotlivých detí, ich stravovacie návyky, zdravie,
- viesť pedagogickú a spisovú dokumentáciu.
 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Jozefa Čabelku
    Bernolákova 383/10, 908 51 Holíč
  • +421 34 668 20 04
    sekretariat@cabelkovci.sk

Fotogaléria