• Čo ťa čaká na prijímacích pohovoroch?

     • Prijímacie pohovory

     • Ak chceš prísť študovať na našu školu, pred prijatím Ťa čakajú prijímacie skúšky, ktoré je potrebné absolvovať pri každom odbore nasledovne:

      Logistika-informačné technológie, Polygraf-operátor tlače: test zo slovenčiny a matematiky

      Ekonomika, Sociálno-výchovný pracovník: test zo slovenčiny a biológie

      Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo: talentové prijímacie skúšky, ktoré pozostávajú z overenia jazykových. telesných, hudobných a výtvarných schopností.

      KRITÉRIÁ PRE TALENTOVÉ SKÚŠKY: kriteria_talentove_odbory.pdf

      KRITÉRIÁ PRE NETALENTOVÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY (Logistika-informačné technológie, Polygraf-operátor tlače, Ekonomika, Sociálno-výchovný pracovník): kriteria_netalentove_odbory.pdf

 • Staňte sa naším fanúšikom