• Čo ťa čaká na prijímacích pohovoroch?

     • Prijímacie pohovory

     • Ak chceš prísť študovať na našu školu, pred prijatím Ťa čakajú prijímacie skúšky, ktoré je potrebné absolvovať u každého odboru nasledovne:

      Logistika-informačné technológie, Polygraf-operátor tlače: test zo slovenčiny a matematiky

      Ekonomika, Sociálno-výchovný pracovník: test zo slovenčiny a biológie

      Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo: talentové prijímacie skúšky, ktoré pozostávajú z overenia jazykových. telesných, hudobných a výtvarných schopností.

      Bližšie kritériá k prijímacím skúškam budú zverejnené:
      - pre odbor Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo do 1. 2.
      -pre netalentové odboty (Logistika-informačné technológie, Polygraf-operátor tlače, Ekonomika, Sociálno-výchovný pracovník) do 31. 3.

 • Staňte sa naším fanúšikom