• PREVENTÍVNE OPATRENIA NA ZABRÁNENIE ŠÍRENIA NOVÉHO KORONAVÍRUSU

     • Na základe usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR bude na všetkých školách od 30.3.2020 až do odvolania prerušené vyučovanie.

       MATURITY 2019/2020:

      Externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky (písomné maturity) sú zrušené. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky (ústne maturity) sa bude konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby a uskutoční sa v termíne do 30. júna 2020.

      Prihlášky na stredné školy:

      Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna. Prijímacie skúšky na stredné školy na overenie špeciálnych schopností , zručností alebo nadania pre odbor „učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo“ („talentovky“) sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

     • Tretiačky v Záhorskom múzeu

     • Vo štvrtok sme sa so študentkami tretieho ročníka zúčastnili zaujímavej prednášky s kurátorom Balneologického múzea v Piešťanoch Ing. Tomášom Mlynským, v rámci výstavy Stratené pralesy, ktorú vnímame ako vhodnú metodickú pomôcku pre našich študentov.      

      Na výstave spojenej s prednáškou sme mali možnosť oboznámiť sa napríklad s dávno vyhynutými rastlinami vo forme fosílií, ktoré rástli v prvohorách. Vystavované exponáty sú dôkazom premeny a prispôsobovania sa rastlín v procese evolúcie na našej planéte, ktorá neustále prebieha aj v súčasnom období.

      Ďalšia časť  výstavy bola venovaná skamenenej živici dávnych stromov – jantáru a drevenému opálu.

      N. Markechová

     • Školské kolo Hurbanovho pamätníka

     • Dňa 3.3.2020 sa vybraní študenti našej školy zapojili  do školského kola  recitačnej súťaže Hurbanov pamätník. Súťažilo sa v dvoch kategóriách – poézia a próza. Skúsenejší recitátori i novoobjavené talenty zabojovali s trémou a pekne odprezentovali  svoje ukážky.

      Kategória poézia: 1.miesto Terézia Tomišová 3.A,  2. miesto Michaela Kunšteková 3.A, 3. miesto Denisa Václavíková  3.A

      Kategória próza: 1. miesto Alexandra  Trnková 3.A, 2. miesto Klaudia Trnková 1.A, 3. miesto Sabína Ščúryová 3.A

      Víťazky oboch kategórií postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční 17.4.2020 v Skalici.

     • Okresné kolo v badmintone chlapcov a dievčat SŠ

     • V pondelok 2. marca 2020 sa v Skalici uskutočnilo okresné kolo v badmintone chlapcov a dievčat stredných škôl. Našu školu v súťaži chlapčenských družstiev reprezentovali Juraj Bohuš a Samuel Ovečka, ktorí obsadili 3.miesto. V súťaži dievčenských družstiev nás reprezentovali Terézia Beňová a Kristína Dinková, ktoré obsadili 1. miesto a postúpili do krajského kola. 

     • Derniéra divadelnej hry: Skrotenie zlej ženy

     • Vo štvrtok 27. februára sme sa vybrali za kultúrou do Slovenského národného divadla v Bratislave, ktoré v tomto roku oslavuje 100. výročie založenia. Na javisku činohry sa konala derniéra hry Williama Shakespeara "Skrotenie zlej ženy". Vynikajúca komédia s úžasnými výkonmi známych hercov ako Tomáš Maštalír, Diana Mórová či Alexander Bárta sa nám veľmi páčila. Keďže sa jednalo o posledné predstavenie po 12 rokoch na záver sa herec František Kovár poďakoval všetkým, ktorí na hre spolupracovali. 

     • Preventívna prednáška: Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých

     • Vo štvrtok 27. februára 2020 sa študenti našej školy zúčastnili preventívnej prednášky na tému: Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých. Príslušník OR PZ v Senici kapitán Pavol Kollár oboznámil študentov so základnými pojmami definovanými v zákone a tieto im vysvetlil na konkrétnych prípadoch. Veľkú pozornosť venoval drogám a drogovej trestnej činnosti a taktiež dopravným nehodám spôsobených pod vplyvom alkoholu. Študentom odpovedal na ich otázky a svoju prednášku spestril fotografiami i videom z konkrétnej policajnej akcie. 

     • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

     • Vo štvrtok 13. februára 2020 naša škola otvorila svoje brány všetkým záujemcom o štúdium. Naši študenti im predstavili jednotlivé odbory zaujímavou formou, predviedli svoje zručnosti i talent, porozprávali deviatkom čo ich na našej škole čaká a na čo sa môžu tešiť. 

     • Exkurzia v tlačiarňach v Bratislave

     • Tlačiari v Bratislave zažili všetko…

      slnko, dážď, preplnené MHD, občerstvenie vo fastfoode,  ale aj perfektnú exkurziu  v dvoch tlačiarenských  firmách. V pondelok 10. februára 2020 navštívili naši študenti tlačiareň Bittner print, špecialistu na digitálnu a veľkoformátovú tlač. Mali možnosť vidieť tlač aktuálnych billboardov ako aj ďalších reklamných výrobkov. Napriek veľkému pracovnému zaťaženiu si jej pracovníci našli čas na našich študentov, ktorým ochotne ukázali a vysvetlili najnovšie technológie a výrobky. V tlačiarni Petit press sa zasa študenti zoznámili s procesom výroby novín.

     • Víťazka fotografickej súťaže

     • Kristína Vilimovská, naša šikovná študentka štvrtého ročníka odboru sociálno - výchovný pracovník, sa zúčastnila fotografickej súťaže určenej amatérskym fotografom - nadšencom "Takto to vidím JA", organizovanej CVČ Holíč,  určenej žiakom základných a stredných škôl. Ich úlohou bolo zachytiť krásy a zaujímavosti svojho okolia tak, ako ich vnímajú cez hľadáčik svojho fotoaparátu. O víťazoch súťaže rozhodla odborná porota a vyvrcholila vernisážou ocenených fotografií. Kristína získala 1.miesto v kategórii Čiernobiela fotografia. Tešíme sa s ňou a srdečne blahoželáme.

      Mgr. Nikoleta Markechová

     • Krajské kolo Ekonomickej olympiády

     • Vo štvrtok 13. februára 2020 sa v Trnave konalo krajské kolo Ekonomickej olympiády. Jedným zo 64 úspešných študentov, ktorí postúpili do krajského kola bol aj Šimon Jedlička z 2.A. Súťaže sa zúčastnili predovšetkým maturanti z obchodných akadémií, Šimon ako najmladší účastník bol zbierať skúsenosti, ktoré môže zúročiť už v budúcom roku. 

     • Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

     • V utorok 11. februára 2020 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku v Trnave. Našu školu reprezentoval Jacob Falk z 2.A. Hoci sa na stupni víťazov neumiestnil, v silnej konkurencii sa nestratil a získal cenné nové skúsenosti.

     • Simulované Študentské voľby do Národnej rady SR 2020

     • ​​​​​​​5. a 6.februára 2020 sa študenti našej školy zapojili do simulovaných Študentských volieb do Národnej rady SR. Volebná účasť bola 40,7%.

     • Erasmus+ prezentácie študentov

     • V stredu 29. januára 2020 študenti odborov operátor tlače, logistika a učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, ktorí sa zúčastnili zahraničnej stáže v rámci programu Erasmus+, odprezentovali svoju stáž spolužiakom. Opísali im firmy a materské školy, v ktorých boli na stáži, náplň svojej praxe a podelili sa s nimi o nadobudnuté skúsenosti a zážitky.