• Aké odbory môžeš u nás študovať?

     • Ak  sa chceš pohybovať v oblasti logistiky, ak máš ambíciu pracovať v polygrafickom priemysle, ak sa chceš orientovať v ekonomickom sektore, alebo ťa napĺňa práca s deťmi alebo s ľuďmi a chceš byť im nápomocný, tak naša škola ponúka na to perspektívne študijné odbory:

       

      Logistika

      Uplatnenie nájdeš v oblasti logistiky a dopravných služieb - riadenie výroby, zabezpečenie medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy,  zabezpečenie skladovania, balenia a ošetrovania tovaru, práca so softvérom používaného u logistických firiem, vedenie administratívy, ekonomická stránka. Ak ťa odbor zaujal, dozvieš sa o ňom viac TU.

      Polygraf-operátor tlače

      S týmto odborom môžeš nájsť uplatnenie v tlačiarňach, vydavateľstvách, v grafických a reklamných štúdiách - príprava, spracovanie, výroba tlačových a digitálnych médií, vykonávanie tlače na tlačových strojoch. Ak ťa odbor zaujal, dozvieš sa o ňom viac TU.

      Ekonomika pôdohospodárstva

      Vďaka tomuto odboru budeš odborníkom v oblasti ekonomiky, s ktorým nájdeš uplatnenie v podnikových a obchodných organizáciách, v bankovom sektore. Budeš vykonávať činnosti  v oblasti ekonomiky, marketingu, manažmentu, účtovníctva, vedenia administratívy. Ak ťa odbor zaujal, dozvieš sa o ňom viac TU.

      Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

      Tento odbor ponúka možnosť pracovať v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v škôlkach, detských jasliach, rôznych detských centrách, v školských kluboch ako pedagogóg, asistent, vychovávateľ. Ak ťa odbor zaujal, dozvieš sa o ňom viac TU.

      Sociálno-výchovný pracovník

      Ako sociálno výchocný pracovník môžeš pôsobiť v oblasti poskytovania starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb, domovoch dôchodcov, azylových domoch, krízových centrách, reedukačných centrách, v centrách pre deti a rodiny. Ak ťa odbor zaujal, dozvieš sa o ňom viac TU.

       

 • Staňte sa naším fanúšikom