• Podporné bývanie

     • Podporné bývanie – nový život, nový začiatok

     • Žiaci a žiačky odboru sociálna práca sa zapojili pod vedením p. uč. Ravasovej do zaujímavého projektu “Podporné bývanie – nový život, nový začiatok “ Krajskej inovačnej rozvojovej agentúry (KIRA).  
      Ide o projekt, ktorý klientkám Centra sociálnych služieb v Rohove otvára digitálny svet a prirodzenou cestou sa ich snaží začleniť do bežného života. Naši žiaci a žiačky klientky naučia ako používať počítač, internet a získať základné povedomie o digitálnej bezpečnosti.

 • Staňte sa naším fanúšikom