• Profil školy

     • Stredná odborná škola technická Jozefa Čabelku sa vypracovala na modernú a úspešnú školu v srdci Záhoria. Vďaka dlhoročným skúsenostiam garantuje kvalitné vzdelanie, dôkazom čoho sú tisíce úspešných absolventov.
      Našími prednosťami sú kvalifikovaní a skúsení pedagógovia s odbornou praxou v danom odbore, poskytovanie zahraničných stáží, duálne vzdelávanie, Erasmus+, odborná prax. vybavenie výlučne modernými technológiami, ktoré idú s dobou, každoročné inovovanie priestorov, ktoré poskytujú komfort pre študentov a pedagógov. Rozvoj školy podporujeme aj polygrafickou výrobnou činnosťou, vďaka ktorej poskytujeme výrobu širokého sortimentu tlačovín.
      Našou víziou je pokračovať v zaužívanom trende napredovať v inováciách, modernizácií školy a v zlepšovaní kvality vzdelávania. 

 • Staňte sa naším fanúšikom