• Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport.
     Projekt ERASMUS+ za zameriava na zlepšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy v celej Európe, poskytovanie príležitostí pre študentov absolvovať stáž v zahraničí.
    • ERASMUS+ výlet do Prahy
    • Imatrikulácie - 3.A
    • Stužková 4.A
    • Stužková 4.B logisti a operátori tlače
    • Lyžiarsky výcvik Malinô Brdo
    • Deň otvorených dverí
     • PREVENTÍVNE OPATRENIA NA ZABRÁNENIE ŠÍRENIA NOVÉHO KORONAVÍRUSU

      Na základe usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR bude na všetkých školách od 30.3.2020 až do odvolania prerušené vyučovanie.

      MATURITY 2019/2020:

      Externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky (písomné maturity) sú zrušené. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky (ústne maturity) sa bude konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby a uskutoční sa v termíne do 30. júna 2020.

     • Tretiačky v Záhorskom múzeu

      Vo štvrtok sme sa so študentkami tretieho ročníka zúčastnili zaujímavej prednášky s kurátorom Balneologického múzea v Piešťanoch Ing. Tomášom Mlynským, v rámci výstavy Stratené pralesy, ktorú vnímame ako vhodnú metodickú pomôcku pre našich študentov.

      Na výstave spojenej s prednáškou sme mali možnosť oboznámiť sa napríklad s dávno vyhynutými rastlinami vo forme fosílií, ktoré rástli v prvohorách. Vystavované exponáty sú dôkazom premeny a prispôsobovania sa rastlín v procese evolúcie na našej planéte, ktorá neustále prebieha aj v súčasnom období.

     • Školské kolo Hurbanovho pamätníka

      Dňa 3.3.2020 sa vybraní študenti našej školy zapojili do školského kola recitačnej súťaže Hurbanov pamätník. Súťažilo sa v dvoch kategóriách – poézia a próza. Skúsenejší recitátori i novoobjavené talenty zabojovali s trémou a pekne odprezentovali svoje ukážky.

      Kategória poézia: 1.miesto Terézia Tomišová 3.A, 2. miesto Michaela Kunšteková 3.A, 3. miesto Denisa Václavíková 3.A

  • Partneri

  • Nadpis


  • OZNAMY:

   KRITÉRIÁ NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

   Prijimacie_pohovory_kriteria_2020-21.pdf


   PREVENTÍVNE OPATRENIA NA ZABRÁNENIE ŠÍRENIA NOVÉHO KORONAVÍRUSU

   Preventivne_opatrenia_koronavirus.docx


   KRITÉRIÁ NA TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY ODBORU UČITEĽSTVO PRE MATERSKÉ ŠKOLY A VYCHOVÁVATEĽSTVO

   TALENTOVE_SKUSKY_UCI(3).pdf


    V budúcom školskom roku 2020/2021 otvárame nasledovné študijné maturitné odbory:

   Učiteľstvo pre materské školy  a vychovávateľstvo

   Sociálno - výchovný pracovník

   Ekonomika pôdohospodárstva - podniku

   Logistika - informačné technológie

   Polygraf - operátor tlače v duálnom vzdelávaní

    Príhovor riaditeľa školy

   Vážení priatelia,

   srdečne Vás vítam na našich webových stránkach. Poskytnú Vám kompletné informácie o našej škole.


  • Krátke video zo dňa otvorených dverí na SOŠT Jozefa Čabelku, ktorá vám ponúka 5 študijných odborov a to: logistika - informačné technológie, polygraf - operátor tlače, ekonomika, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo a sociálno-výchovný pracovník. 

  • Fotogaléria

   • Tretiačky v Záhorskom múzeu
   • Školské kolo Hurbanovho pamätníka
   • Okresné kolo v badmintone chlapcov a dievčat SŠ
   • Derniéra divadelnej hry: Skrotenie zlej ženy
   • Preventívna prednáška: Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých
   • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
   • Exkurzia v tlačiarňach v Bratislave
   • Víťazka fotografickej súťaže
   • Krajské kolo Ekonomickej olympiády
  •  

    

    

  • Zvonenia

   Streda 8. 4. 2020
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 5275960