• Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport.
     Projekt ERASMUS+ za zameriava na zlepšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy v celej Európe, poskytovanie príležitostí pre študentov absolvovať stáž v zahraničí.
    • Vážení priatelia,

     srdečne Vás vítam na našich webových stránkach. Poskytnú Vám kompletné informácie o našej škole.
     Ing. Jozef Pavlík - riaditeľ školy
    • Deň otvorených dverí
     • Návšteva Bibliotéky

      V piatok 9.11.2018 smerovali kroky našich študentov na výstavisko Incheba, kde sa konal veľtrh Bibliotéka-Pedagogika. Množstvo vystavovateľov ponúkalo nové i overené tituly. Študenti si mohli prelistovať i so zľavami zakúpiť odbornú literatúru aj beletriu, zahrať si rôzne typy hier, prezrieť si pomôcky, ktoré sa používajú v Montessori škôlkach, či získať informácie o výmenných pobytoch študentov. Súčasťou veľtrhu boli i diskusie so spisovateľmi, vystúpenie a autogramiáda speváčky Emmy Drobnej a herečiek, ktoré propagujú učenie sa cudzích jazykov Zuzany Vačkovej a Karin Haydu.

     • Hrdinovia verzus darebáci v slovenských dejinách

      Rok 2018 sa nesie v znamení výročí významných udalostí slovenských dejín a preto inštitút Stratpol pripravil projekt Storočie.SK – naši hrdinovia a naši darebáci. V rámci tohto projektu sa v pondelok 12.11.2018 študenti 1. a 2. ročníka zúčastnili prednášky historika PhDr. Tomáša Černáka PhD. venovanej udalostiam roku 1968. Udalosti pražskej jari boli študentom predstavené na základe porovnania 2 významných predstaviteľov komunistickej strany Alexandra Dubčeka a Vasila Biľaka. Študenti sa formou autentických videí a fotografií zoznámili s atmosférou, ktorá vládla na Slovensku v auguste 1968. Na záver sa študenti dozvedeli ako žili ich rovesníci v týchto ťažkých časoch, o čo sa zaujímali, ako sa obliekali i akú hudbu počúvali.

     • Bezbariérový prístup do školy

      Na základe Výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2018“ si škola podala na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom Okresného úradu Trnava a TTSK projekt na bezbariérový prístup do školy. Projekt sme získali v hodnote 9 211,- €. Po realizácií verejného obstarávania bol koncom októbra 2018 nainštalovaný stoličkový výťah z prízemia na 1. poschodie.

     • Stáž olomouckej Strednej polygrafickej školy v spoločnosti Grafobal Skalica, a.s., podporovanej programom ERASMUS+

      V dňoch 15. 10. až 26.10. 2018 sa zúčastnilo projektu Erasmus + šesť študentov polygrafickej školy z Olomouca, ktorí pod vedením pedagogického dozoru a učiteľky odborných predmetov Bc. Heleny Koutnej absolvovali odbornú stáž po výrobných úsekoch v Grafobale. Sprievodcom ich stáže bol majster odbornej výchovy z SOŠ Jozefa Čabelku v Holíči, p. Jozef Dojčák. Štyria študenti odboru tlačiar na polygrafických strojoch Pošusta Pavel, Svozil Roman, Dluhoš Martin, Seyfrid Pavel a dve študentky odboru obalová technika Fridrichová Natálie a Hlaváčová Kristýna sa postupne oboznamovali s technológiou a celým výrobným procesom skalického obalového giganta.

     • Exkurzia T.Baťa Zlín

      "Dobrý obchod je vtedy, kde sú spokojní všetci zúčastnení.“
      „Náš zákazník - náš pán.“
      „Nízke ceny, vysoké mzdy, primeraný zisk.“
      Tieto mottá, a mnoho ďalších je spojených s menom Tomáša Baťu - zakladateľa obuvníckej firmy Baťa. Preslávil sa ako jeden z najväčších československých podnikateľov svojej doby, ale tiež starosta Zlína a verejný činiteľ. Naši študenti sa o tejto významnej osobnosti učia na hodinách manažmentu a preto sme si dňa 23. 10. 2018 naplánovali exkurziou do jeho rodiska a do priestorov kde sa budoval obuvnícky priemysel. Navštívili sme múzeum, v ktorom je zhrnutá celá história továrenskej výroby, ukážky strojov, pásovej výroby a veľa fotografického materiálu z jeho života. Zaujímavá bola tiež výstava viac ako 1000 exponátov obuvi od najstarších dejín až po súčasnosť. Študenti sa tiež mohli previezť legendárnym výťahom, ktorý súčasne slúžil ako pracovňa samotného

  • Partneri

  • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2018

   23.11.2018


   Štvrťročník Strednej odbornej školy Jozefa Čabelku Holíč

   číslo 1 casopis_sos_1_2018.pdf

  •  

  • Fotogaléria

   • Návšteva Bibliotéky
   • Hrdinovia verzus darebáci v slovenských dejinách
   • Bezbariérový prístup do školy
   • Turnaj vo futsale žiakov ZŠ
   • Stáž olomouckej Strednej polygrafickej školy v spoločnosti Grafobal Skalica, a.s., podporovanej programom ERASMUS+
   • Deň otvorených dverí
   • Exkurzia T.Baťa Zlín
   • Pokročilá vekom, no mladá duchom...taká je naša škola, Stredná odborná škola Jozefa Čabelku.
   • Turnaj vo vybíjanej dievčat
  • Zvonenia

   Utorok 20. 11. 2018
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 4482299