• Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport.
     Projekt ERASMUS+ za zameriava na zlepšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy v celej Európe, poskytovanie príležitostí pre študentov absolvovať stáž v zahraničí.
    • Vážení priatelia,

     srdečne Vás vítam na našich webových stránkach. Poskytnú Vám kompletné informácie o našej škole.
     Ing. Jozef Pavlík - riaditeľ školy
     • V Divadle Jána Palárika

      Deväťdesiate výročie od smrti jedného z najvýznamnejších slovenských spisovateľov Martina Kukučína si v Divadle Jána Palárika uctili naštudovaním poviedky Neprebudený. S tvorbou Martina Kukučína sa na hodinách literatúry stretávame opakovane. Poviedky Rysavá jalovica, Neprebudený, Keď báčik z Chochoľova umrie patria ku klenotom slovenskej tvorby. Aj to bol dôvod, prečo sme 15.10. 2018 vycestovali do Trnavy. Dopoludňajšie predstavenie ponúkalo najmä študentom stredných škôl citlivé spracovanie témy o mentálne postihnutom chlapcovi Ondrášovi Machuľovi. Dojemný príbeh, ktorý hovorí o krehkosti ľudskej duše je nadčasový. Obdiv všetkých prítomných si zaslúžil najmä predstaviteľ hlavnej úlohy. Po nevšednom kultúrnom zážitku sme našu divadelnú exkurziu ukončili prechádzkou po jesennej Trnave.

     • Biela pastelka - poďakovanie

      Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ĎAKUJE študentom SOŠ Jozefa Čabelku za spoluprácu pri verejnej zbierke pre ľudí so zrakovým postihnutím. Počas hlavného zbierkového dňa 21. septembra 2018 vyzbierali sumu 459,69 €.

     • Európsky deň jazykov na hodinách nemčiny

      S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe. Preto sa už od roku 2001 26.september oslavuje ako Európsky deň jazykov. Minulý týždeň sme ho oslávili aj na hodinách nemeckého jazyka. Žiaci rozdelení do menších skupín riešili rôzne zábavné úlohy týkajúce sa nemčiny i ostatných európskych jazykov, pri ktorých preukázali svoje vedomosti a zručnosti. Ďalší zasa zapojili svoju fantáziu a ukázali svoju kreativitu pri tvorbe projektov. Svojou aktivitou nadobudli nové poznatky a ukázali, že dokážu navzájom veľmi dobre spolupracovať.

     • Exkurzia logistov - ŽSR Cargo Slovakia / železničná stanica Kúty

      V dňoch 14. a 27. septembra 2018 sa študenti študijného odboru Logistika – informačné technológie zúčastnili exkurzie v spoločnosti ŽSR Cargo v Kútoch. So ŽSR Cargo má naša škola dlhoročnú spoluprácu. Každoročne majú záujem o našich žiakov aj po skončení školy. Žiaci mali možnosť nahliadnuť ako sa vykonáva objednávka a označovanie železničných vozňov pri rôznych druhoch prepráv a taktiež im bola prakticky predvedená práca výpravcu na železničnej stanici. Na otázky im odpovedal odborný personál.

  • Partneri

  • Riaditeľ SOŠ Jozefa Čabelku v Holíči udeľuje riaditeľské voľno dňa 29.10.2018 z dôvodu montáže bezbariérového vstupu. 

  •  

  • Fotogaléria

   • V Divadle Jána Palárika
   • Biela pastelka - poďakovanie
   • ROAD SHOW Moja story, tvoja story
   • letak
   • Európsky deň jazykov na hodinách nemčiny
   • Exkurzia logistov - ŽSR Cargo Slovakia / železničná stanica Kúty
   • Biela pastelka
   • Biela pastelka
   • Prváci na zámku
  • Zvonenia

   Piatok 19. 10. 2018
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 4427586