• Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport.
     Projekt ERASMUS+ za zameriava na zlepšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy v celej Európe, poskytovanie príležitostí pre študentov absolvovať stáž v zahraničí.
    • Vážení priatelia,

     srdečne Vás vítam na našich webových stránkach. Poskytnú Vám kompletné informácie o našej škole.
     Ing. Jozef Pavlík - riaditeľ školy
     • Medzi čabelkovcami opäť budúci ekonómi

      Prázdniny ubehli ako voda a znovu sme zasadli do školských lavíc. V tomto školskom roku naše rady opäť rozšírili študenti študijného odboru ekonomika pôdohospodárstva.

      Absolventi tohto študijného odboru, ktorý má na našej škole dlhoročnú tradíciu, našli uplatnenie v rôznych oblastiach na trhu práce. Niektorí išli pracovať hneď po skončení strednej školy, iní až po absolvovaní vysokoškolského štúdia. Možno ich stretnúť nielen v poľnohospodárskych podnikoch, ale i v bankách, poisťovniach, vo výrobných podnikoch, v orgánoch štátnej správy a samosprávy. Odvážnejší sa dali na podnikanie a vybudovali prosperujúce firmy nielen v našom regióne, ale i v rôznych kútoch Slovenska.

     • Štedrý začiatok nového školského roka

      Dňa 4. 9. 2018 si študenti 1. ročníka odbor logistika a ekonomika prebrali z rúk riaditeľa školy Ing. Jozefa Pavlíka tablety, na ktoré prispeli podniky v okolí prostredníctvom dvoch percent z daní. Podniky INA Skalica, Grafobal, Eissmann Holíč, Silgan Nové Mesto nad Váhom, Protherm, Mahle Senica, Kovoreal, Fiege Skalica, ArcelorMittal Senica, RUUKKI Holíč, Ikea Industry Malacky sú zapojené do duálneho vzdelávania našich študentov. Sumou 3 000€ prispeli podniky k zvýšeniu kvality vzdelávania odborných predmetov.

     • Nový školský rok

      Školský rok 2018/2019 na SOŠ Jozefa Čabelku otváral slávnostným príhovorom primátor mesta Holíč PhDr. Zdenko Čambal v sprievode so zástupcom primátora p. R. Caletkom, vedúcim oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva Mgr. F. Janečkom. Všetkých študentov zároveň privítal aj riaditeľ školy Ing. Jozef Pavlík.

  • Partneri

  •  

  • ROADSHOW

   Moja story, tvoja story

   1.10.2018

   v telocvični SOŠ Jozefa Čabelku

  • ZÁUJEMCI O ŠTÚDIUM V ŠK.ROKU 2018/2019 môžu navštíviť školu v pracovných dňoch v čase od 7:30 do 15:00 hod. (po telefonickom dohovore - 034 668 2004)


   Ochrana osobných údajov: gdpr.docx

  • Fotogaléria

   • Prváci na zámku
   • Štedrý začiatok nového školského roka
   • Nový školský rok
   • Nový školský rok
   • Výlet 3.B
   • Cyklovýlet
   • Výlet Štúrovo
   • Výlet Papradno 1.A
   • Tereziánske dni 2018
  • Zvonenia

   Štvrtok 20. 9. 2018
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 4357463