• Vzdelávanie je cesta k úspechu.

  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Erasmus+
    • 8. 6. 2021
    • A je to tu! V nedeľu 13.6. odchádzajú 3 skupiny študentov na Erasmus+. Na Severnej Morave budú študenti získavať nové skúsenosti 2 týždne. Želáme im veľa zážitkov.

    • Erasmus+:
    • 2.kolo prijímacích pohovorov
    • 28. 5. 2021
    • Riaditeľ školy na základe rozhodnutia pedagogickej rady vyhlasuje 2. kolo prijímacích pohovorov pre školský rok 2021/2022 v týchto študijných odboroch:

     3457 K operátor tlače - 4 voľné miesta

     4236 M ekonomika pôdohospodárstva - 2 voľné miesta

     3968 M logistika - 3 voľné miesta

     7649 M učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo - 3 voľné miesta

    • 2.kolo prijímacích pohovorov:
    • Finančná podpora od Grafobalu
    • 24. 5. 2021
    • Touto cestou chceme vyjadriť poďakovanie za finančnú podporu Grafobalu Skalica, a.s., ktorá nám pomôže vybaviť dielňu polygrafie novým UV tlačovým zariadením, knihárskym lisom, novými počítačmi, IKT technikou a novými skrinkami do šatní. Naša polygrafická dielňa tak získa zase nové technológie, ktoré nám pomáhajú zvyšovať odbornú vzdelanosť našich študentov.

    • Finančná podpora od Grafobalu:
  • Podnikáme

   V septembri 2020 sme zahájili polygrafickú výrobnú činnosť priamo v novozariadených priestoroch školy, kde poskytujeme výrobu širokého sortimentu tlačovín. 
   • Partneri

  • Staňte sa naším fanúšikom