• Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport.
     Projekt ERASMUS+ za zameriava na zlepšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy v celej Európe, poskytovanie príležitostí pre študentov absolvovať stáž v zahraničí.
    • ERASMUS+ výlet do Prahy
    • Imatrikulácie - 3.A
    • Stužková 4.B logisti a operátori tlače
    • Deň otvorených dverí
     • Prednáška o prvej pomoci

      "Akákoľvek poskytnutá prvá pomoc je lepšia ako nijaká" MUDr. Dobiáš

      Dňa 12.12. 2019 sa v učebni našej školy uskutočnila prednáška o prvej pomoci so skvelou lektorkou pani Rajnohovou zo SČK Senica. Zúčastnili sa na nej študenti odboru sociálna práca. Pani Rajnohová nám odovzdala nielen teoretické poznatky, ale študenti si mohli aj prakticky vyskúšať KPR, či dusenie na figurínach. Predviedla nám tiež nový defibrilátor a záchranu ľudského života s ním. Študenti sa do všetkých praktických úloh aktívne zapájali.

     • Advent vo Viedni

      V utorok 10. decembra 2019 sa študenti a učitelia našej školy vybrali na výlet do Viedne, aby si tu užili atmosféru adventu v centre mesta a na vianočných trhoch.

  • Partneri


  • Krátke video zo dňa otvorených dverí na SOŠ technickej Jozefa Čabelku, ktorá vám ponúka 5 študijných odborov a to: logistika - informačné technológie, polygraf - operátor tlače, ekonomika, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo a sociálno-výchovný pracovník. Neváhajte a príďte nás navštíviť na ďalší Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať vo februári 2020. Bližší termín bude upresnený a zverejnený na našej stránke a Facebooku školy. 

  • Fotogaléria

   • Prednáška o prvej pomoci
   • Stužková 4.B
   • Výzdoba školy
   • Najkrajšou Záhoráčkou sa stala naša študentka
   • Advent vo Viedni
   • Exkurzia polygrafov  vo Walstead Moraviapress  v Břeclavi
   • Beseda o drogách
   • Prezentácia školy v Trnave - Kam na strednú
   • Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku
  •  

    

    

  • Zvonenia

   Sobota 14. 12. 2019
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 5143600