• Od 1.9.2021 vznikla SPOJENÁ ŠKOLA

    • spojením doterajších 2 samostatných škôl - SOŠT Jozefa Čabelku, Bernolákova 383/10, Holíč a SOŠDaS, Námestie sv. Martina, Holíč.
    • Ak hľadáš informácie o škole a chceš sa o nej dozvedieť viac, vytvorili sme pre teba sekciu, kde všetko potrebné nájdeš pod jedným.
  • Vzdelávanie je cesta k úspechu.

  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • 2. kolo prijímacích pohovorov
    • 6. 6. 2022
    • Riaditeľka SOŠT Jozefa Čabelku ako organizačnej zložky Spojenej školy v súlade s § 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade rozhodla o vypísaní 2.kola prijímacích skúšok na nenaplnený počet miestv odbore logistika a ekonomika pôdohospodárstva pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka v školskom roku 2022/2023. Samotné prijímacie skúšky sa uskutočnia dňa 21.6.2022.

    • 2. kolo prijímacích pohovorov:
    • Prednáška z poľovníctva
    • 3. 6. 2022
    • „Poľovníctvo má zmyseľ“ bola téma prednášky v ktorej študentom 1. ročníka odboru ekonomika pôdohospodárstva priblížil krásu tohto životného štýlu Ing. Marián Honza CSc., predseda Obvodnej poľovníckej komory v Skalici. Študenti sa počas nej oboznámili s vývojom poľovníctva na území Slovenska, ale aj s náplňou práce poľovného združenia v súčasnosti. Ak sme si doteraz mysleli, že úlohou poľovníka je chytať a zabíjať, tak po tejto prednáške sme pochopili, že najdôležitejšia je celoročná starostlivosť o zver a lov je „za odmenu“.

    • Prednáška z poľovníctva:
  • Podnikáme

   V septembri 2020 sme zahájili polygrafickú výrobnú činnosť priamo v novozariadených priestoroch školy, kde poskytujeme výrobu širokého sortimentu tlačovín. 
  • Projekt „Spolu úspešnejší 2“

   • Partneri

  • Staňte sa naším fanúšikom