• Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Práce našich študentov
    • 20. 1. 2021
    • Študenti logistiky a polygrafie v spolupráci s učiteľmi odbborných predmetov nezáhalali počas dištančného vzdelávania.

    • Práce našich študentov:
    • Dištančné vyučovanie
    • 7. 1. 2021
    • Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR od 11. januára 2021 pokračuje vyučovanie dištančným spôsobom. Bližšie informácie ohľadom otvárania škôl a maturitných skúšok sa dozviete na stránkach ministerstva školstva Návrat žiakov do škôl.
     Prosíme všetkých žiakov, aby k dištančnej forme vzdelávania pristupovali zodpovedne a aby sa v čase rozvrhu nevenovali žiadnym iným aktivitám. A aj mimo vyučovania sa správali maximálne zodpovedne, dodržiavali všetky epidemiologické nariadenia.

    • Dištančné vyučovanie:
    • Vianočná výzdoba
    • 6. 12. 2020
    • Blížia sa nám najkrajšie sviatky roka - Vianoce. Aj na škole sa snažíme spríjemniť priestory a navodiť v tomto ťažkom období predvianočnú atmosféru.

    • Vianočná výzdoba:
  • Vzdelávanie je cesta k úspechu.

  • Podnikáme

   V septembri 2020 sme zahájili polygrafickú výrobnú činnosť priamo v novozariadených priestoroch školy, kde poskytujeme výrobu širokého sortimentu tlačovín. 
   • Partneri

  • Staňte sa naším fanúšikom