• Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport.
     Projekt ERASMUS+ za zameriava na zlepšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy v celej Európe, poskytovanie príležitostí pre študentov absolvovať stáž v zahraničí.
    • ERASMUS+ výlet do Prahy
    • Imatrikulácie - 3.A
    • Stužková 4.A
    • Stužková 4.B logisti a operátori tlače
    • Lyžiarsky výcvik Malinô Brdo
    • Deň otvorených dverí
     • Víťazka fotografickej súťaže

      Kristína Vilimovská, naša šikovná študentka štvrtého ročníka odboru sociálno - výchovný pracovník, sa zúčastnila fotografickej súťaže určenej amatérskym fotografom - nadšencom "Takto to vidím JA", organizovanej CVČ Holíč, určenej žiakom základných a stredných škôl. Ich úlohou bolo zachytiť krásy a zaujímavosti svojho okolia tak, ako ich vnímajú cez hľadáčik svojho fotoaparátu. O víťazoch súťaže rozhodla odborná porota a vyvrcholila vernisážou ocenených fotografií. Kristína získala 1.miesto v kategórii Čiernobiela fotografia. Tešíme sa s ňou a srdečne blahoželáme.

     • Krajské kolo Ekonomickej olympiády

      Vo štvrtok 13. februára 2020 sa v Trnave konalo krajské kolo Ekonomickej olympiády. Jedným zo 64 úspešných študentov, ktorí postúpili do krajského kola bol aj Šimon Jedlička z 2.A. Súťaže sa zúčastnili predovšetkým maturanti z obchodných akadémií, Šimon ako najmladší účastník bol zbierať skúsenosti, ktoré môže zúročiť už v budúcom roku.

     • Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

      V utorok 11. februára 2020 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku v Trnave. Našu školu reprezentoval Jacob Falk z 2.A. Hoci sa na stupni víťazov neumiestnil, v silnej konkurencii sa nestratil a získal cenné nové skúsenosti.

  • Partneri

  • Nadpis

  • OZNAMY:

   KRITÉRIÁ NA TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY ODBORU UČITEĽSTVO PRE MATERSKÉ ŠKOLY A VYCHOVÁVATEĽSTVO

   TALENTOVE_SKUSKY_UCI(2).pdf


   V budúcom školskom roku 2020/2021 otvárame nasledovné študijné maturitné odbory:

   Učiteľstvo pre materské školy  a vychovávateľstvo

   Sociálno - výchovný pracovník

   Ekonomika pôdohospodárstva - podniku

   Logistika - informačné technológie

   Polygraf - operátor tlače v duálnom vzdelávaní

    Príhovor riaditeľa školy

   Vážení priatelia,

   srdečne Vás vítam na našich webových stránkach. Poskytnú Vám kompletné informácie o našej škole.


  • Krátke video zo dňa otvorených dverí na SOŠT Jozefa Čabelku, ktorá vám ponúka 5 študijných odborov a to: logistika - informačné technológie, polygraf - operátor tlače, ekonomika, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo a sociálno-výchovný pracovník. 

  • Fotogaléria

   • Exkurzia v tlačiarňach v Bratislave
   • Víťazka fotografickej súťaže
   • Krajské kolo Ekonomickej olympiády
   • Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku
   • Simulované Študentské voľby do Národnej rady SR 2020
   • Stužková 4.A
   • Erasmus+ prezentácie študentov
   • POZVÁNKA NA DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
   • Lyžiarsky výcvik Malinô Brdo
  •  

    

    

  • Zvonenia

   Štvrtok 20. 2. 2020
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 5212044