• Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport.
     Projekt ERASMUS+ za zameriava na zlepšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy v celej Európe, poskytovanie príležitostí pre študentov absolvovať stáž v zahraničí.
    • 3.A, 3.B
    • Stužková 4.B
    • Stužková 4.A
     • Novinky v školskej knižnici

      Do školskej knižnice pribudli v priebehu mesiaca december nové knižné tituly. Dúfame, že oslovia našich študentov a do radu stálych čitateľov pribudnú aj noví, pre ktorých sa čítanie dobrej knihy stane príjemným spôsobom trávenia voľného času.

      Nové tituly v knižnici 2018/2019

      Papierové mestá – John Green

     • Čabelkovci v útulku

      V priebehu mesiaca december sa žiaci našej školy rozhodli usporiadať akciu na podporu psieho útulku PAF v Skalici. Na túto akciu priniesli dary, teda granule, deky, konzervy, rôzne psie pochutiny jednotlivci z tried: 2.A, 2. B., 3.A., 3.B., 4.A. Keď sme prišli k útulku, psíci sa tešili, boli šťastný, že niekto prišiel a vyzerali, že je o nich veľmi dobre postarané. Pani, ktorá sa o nich starala, bola milá a vyžarovalo z nej dobro, ktoré je pre starostlivosť o psíkov, ktorých niekto vyhodil, alebo boli v minulosti bitý nevyhnutné. Odovzdali sme im všetky dary od žiakov našej školy. Pani nám pekne poďakovala a spýtala sa, či chceme, aby pustila psíkov za nami. My sme súhlasili, tak ich postupne začala púšťať. Psíci boli veľmi živý, čo je dôkaz dobrej starostlivosti, boli prítulný, čo je dôkaz, že veria ľuďom a hlavne boli čistý a bolo vidno, že je o nich dobre postarané. Osobne za seba si

  • Partneri

  •  

  • Fotogaléria

   • Okresné kolo Olympiády z anglického jazyka
   • Stužková slávnosť 4.A
   • Stužková slávnosť 4.B
   • Novinky v školskej knižnici
   • Čabelkovci v útulku
   • Krásne Vianoce prajeme :-)
   • Vianočný volejbalový turnaj
   • "Príbeh Sáry a slepého pastiera" pre deti z MŠ
   • Vianočný volejbalový turnaj
  •  

   Štvrťročník Strednej odbornej školy Jozefa Čabelku Holíč

   číslo 1 casopis_sos_1_2018.pdf

  • Zvonenia

   Piatok 18. 1. 2019
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 4595337