• Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport.
     Projekt ERASMUS+ za zameriava na zlepšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy v celej Európe, poskytovanie príležitostí pre študentov absolvovať stáž v zahraničí.
    • ERASMUS+ výlet do Prahy
    • Imatrikulácie - 3.A
    • Stužková 4.A
    • Stužková 4.B logisti a operátori tlače
    • Lyžiarsky výcvik Malinô Brdo
    • Deň otvorených dverí
     • Derniéra divadelnej hry: Skrotenie zlej ženy

      Vo štvrtok 27. februára sme sa vybrali za kultúrou do Slovenského národného divadla v Bratislave, ktoré v tomto roku oslavuje 100. výročie založenia. Na javisku činohry sa konala derniéra hry Williama Shakespeara "Skrotenie zlej ženy". Vynikajúca komédia s úžasnými výkonmi známych hercov ako Tomáš Maštalír, Diana Mórová či Alexander Bárta sa nám veľmi páčila. Keďže sa jednalo o posledné predstavenie po 12 rokoch na záver sa herec František Kovár poďakoval všetkým, ktorí na hre spolupracovali.

     • Preventívna prednáška: Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých

      Vo štvrtok 27. februára 2020 sa študenti našej školy zúčastnili preventívnej prednášky na tému: Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých. Príslušník OR PZ v Senici kapitán Pavol Kollár oboznámil študentov so základnými pojmami definovanými v zákone a tieto im vysvetlil na konkrétnych prípadoch. Veľkú pozornosť venoval drogám a drogovej trestnej činnosti a taktiež dopravným nehodám spôsobených pod vplyvom alkoholu. Študentom odpovedal na ich otázky a svoju prednášku spestril fotografiami i videom z konkrétnej policajnej akcie.

     • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

      Vo štvrtok 13. februára 2020 naša škola otvorila svoje brány všetkým záujemcom o štúdium. Naši študenti im predstavili jednotlivé odbory zaujímavou formou, predviedli svoje zručnosti i talent, porozprávali deviatkom čo ich na našej škole čaká a na čo sa môžu tešiť.

     • Exkurzia v tlačiarňach v Bratislave

      Tlačiari v Bratislave zažili všetko…

      slnko, dážď, preplnené MHD, občerstvenie vo fastfoode, ale aj perfektnú exkurziu v dvoch tlačiarenských firmách. V pondelok 10. februára 2020 navštívili naši študenti tlačiareň Bittner print, špecialistu na digitálnu a veľkoformátovú tlač. Mali možnosť vidieť tlač aktuálnych billboardov ako aj ďalších reklamných výrobkov. Napriek veľkému pracovnému zaťaženiu si jej pracovníci našli čas na našich študentov, ktorým ochotne ukázali a vysvetlili najnovšie technológie a výrobky. V tlačiarni Petit press sa zasa študenti zoznámili s procesom výroby novín.

     • Víťazka fotografickej súťaže

      Kristína Vilimovská, naša šikovná študentka štvrtého ročníka odboru sociálno - výchovný pracovník, sa zúčastnila fotografickej súťaže určenej amatérskym fotografom - nadšencom "Takto to vidím JA", organizovanej CVČ Holíč, určenej žiakom základných a stredných škôl. Ich úlohou bolo zachytiť krásy a zaujímavosti svojho okolia tak, ako ich vnímajú cez hľadáčik svojho fotoaparátu. O víťazoch súťaže rozhodla odborná porota a vyvrcholila vernisážou ocenených fotografií. Kristína získala 1.miesto v kategórii Čiernobiela fotografia. Tešíme sa s ňou a srdečne blahoželáme.

     • Krajské kolo Ekonomickej olympiády

      Vo štvrtok 13. februára 2020 sa v Trnave konalo krajské kolo Ekonomickej olympiády. Jedným zo 64 úspešných študentov, ktorí postúpili do krajského kola bol aj Šimon Jedlička z 2.A. Súťaže sa zúčastnili predovšetkým maturanti z obchodných akadémií, Šimon ako najmladší účastník bol zbierať skúsenosti, ktoré môže zúročiť už v budúcom roku.

  • Partneri

  • Nadpis

  • OZNAMY:

   KRITÉRIÁ NA TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY ODBORU UČITEĽSTVO PRE MATERSKÉ ŠKOLY A VYCHOVÁVATEĽSTVO

   TALENTOVE_SKUSKY_UCI(2).pdf


   V budúcom školskom roku 2020/2021 otvárame nasledovné študijné maturitné odbory:

   Učiteľstvo pre materské školy  a vychovávateľstvo

   Sociálno - výchovný pracovník

   Ekonomika pôdohospodárstva - podniku

   Logistika - informačné technológie

   Polygraf - operátor tlače v duálnom vzdelávaní

    Príhovor riaditeľa školy

   Vážení priatelia,

   srdečne Vás vítam na našich webových stránkach. Poskytnú Vám kompletné informácie o našej škole.


  • Krátke video zo dňa otvorených dverí na SOŠT Jozefa Čabelku, ktorá vám ponúka 5 študijných odborov a to: logistika - informačné technológie, polygraf - operátor tlače, ekonomika, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo a sociálno-výchovný pracovník. 

  • Fotogaléria

   • Derniéra divadelnej hry: Skrotenie zlej ženy
   • Preventívna prednáška: Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých
   • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
   • Exkurzia v tlačiarňach v Bratislave
   • Víťazka fotografickej súťaže
   • Krajské kolo Ekonomickej olympiády
   • Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku
   • Simulované Študentské voľby do Národnej rady SR 2020
   • Stužková 4.A
  •  

    

    

  • Zvonenia

   Sobota 29. 2. 2020
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 5221209