• O projekte
    •  

     • Udelenie akreditácie na Erasmus 

      Vo výberovom procese v rámci programu Erasmus nám bola schválená akreditácia, ktorá umožňuje našej SOŠT Jozefa Čabelku plnohodnotné zapojenie do programu Erasmus pre roky 2021 – 2027. Viac podrobností nájdeš v dokumente: Udelenie_akreditacie_na_Erasmus.pdf.

     • Zapojenie SOŠT J. Čabelku do akreditácie ERASMUS+

     • Od 12.10. sa brány našej školy opäť na neurčito zatvorili. Život v nej však neutíchol a všetci pedagógovia sa presunuli do virtuálneho sveta, aby tak naďalej mohli udržať kontinuitu vzdelávania, ktoré je tak nesmierne dôležité a nanajvýš potrebné pre všetkých študentov. Všetci si veľmi dobre uvedomujeme, že vzdelávanie musí pokračovať i keď podmienky sa zmenili. 
      Takisto si uvedomujeme aj to, že len samotné vzdelávanie nestačí a podstatnú mieru úspechu uplatnenia sa po skončení štúdia zohrávajú i praktické zručnosti. Naša škola sa preto aktívne a úspešne zapája do programu Európskej únie ERASMUS+, ktorý dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť. 
      V mesiaci október sme sa teda s  ešte väčším nasadením zapojili do príprav na novú akreditáciu v oblasti Odborné vzdelávanie a príprava pre programové obdobie 2021 – 2027, ktorého úspešné schválenie by bolo pre našich študentov zárukou aktívnej účasti na najbližších 6 rokov. Výsledky budú zverejnené až v mesiaci marec 2021, my však pevne veríme, že úsilie vložené do celého procesu príprav bude odmenené kladnou odpoveďou. 
      Držíme palce sebe, ale najmä našim študentom. 

      Mgr. Lukáčiová

 • Staňte sa naším fanúšikom