• Učitelia

    • Mgr. Michaela Macejková
    • Mgr. Michaela Macejková
     Učiteľka grafického dizajnu, aplikovanej informatiky, výtvarnej výchovy
    • Mgr. Ivana Blanáriková
    • Mgr. Ivana Blanáriková
     Učiteľka matematiky, informatiky, počítačovej podpory logistiky
    • Jozef Dojčák
    • Jozef Dojčák
     Majster polygrafie
    • Mgr. Lenka Filúšová
    • Mgr. Lenka Filúšová
     Učiteľka slovenského a nemeckého jazyka, náboženstva
    • Ing. Zdenka Gortová
    • Ing. Zdenka Gortová
     Učiteľka odborných predmetov z ekonomiky a logistiky
    • Ing. Martina Chocholáčková
    • Ing. Martina Chocholáčková
     Učiteľka ekonomických predmetov
    • Mgr. Andrea Lukáčiová
    • Mgr. Andrea Lukáčiová
     Učiteľka anglického jazyka, pedagogiky
    • Mgr. Nikoleta Markechová
    • Mgr. Nikoleta Markechová
     Učiteľka výtvarnej výchovy a odborných predmetov z predškolskej pedagogiky
    • PhDr. Beata Martišová
    • PhDr. Beata Martišová
     Učiteľka odborných predmetov zo sociálnej práce
    • Ing. Katarína Milotová
    • Ing. Katarína Milotová
     Zástupkyňa, učiteľka odborných predmetov z ekonomiky
    • Mgr. Monika Nádaská
    • Mgr. Monika Nádaská
     Učiteľka anglického jazyka, občianskej náuky
    • Mgr. Anna Praskačová
    • Mgr. Anna Praskačová
     Učiteľka hudobnej výchovy
    • Mgr. Viera Psotová
    • Mgr. Viera Psotová
     Učiteľka nemeckého a slovenského jazyka
    • Mgr. Radovan Srnec
    • Mgr. Radovan Srnec
     Učiteľ telesnej výchovy
    • Mgr. Lenka Šišková
    • Mgr. Lenka Šišková
     Učiteľka biológie a chémie
    • Ing. Patrik Pavlovič
    • Ing. Patrik Pavlovič
    • Mgr. Klára Sabová
    • Mgr. Klára Sabová
  • Staňte sa naším fanúšikom