• Mladý záchranár

     • Súťaž mladý záchranár

     • So študentmi 2. a 3. ročníka sme sa 21.6 2023 zúčastnili súťaže Mladý záchranár, ktorú každoročne organizuje Trnavský samosprávny kraj. Adam Pelikán, Martin Jozefovič, Aneta Danielová a Adam Mitura dokázali, že sa vedia vysporiadať s náročnými úlohami, ktoré ich čakali. Víťazstvom pre každého účastníka tejto súťaže bolo osvojenie si vedomostí a zručností pri poskytovaní prvej pomoci v rôznych situáciách, ktoré môžu bežne v živote nastať.

 • Staňte sa naším fanúšikom