• Digitálny koordinátor

     • Projekt digitálny koordinátor

     • Škola je zapojená do projektu Školský digitálny koordinátor. Úlohou školského digitálneho koordinátora je koordinovať informatizáciu a vzdelávanie prostredníctvom digitálnych technológií s cieľom podporiť transformáciu vzdelávania a školy pre 21. storočie, resp. digitálnu budúcnosť.

      V zmysle novely zákona č. 138/2019 Z.z. má školský digitálny koordinátor zabezpečovať:

      • poradenstvo a odbornú pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do vzdelávania,
      • spätnú väzbu pedagogickým zamestnancom školy v uplatňovaní a využívaní digitálnych metód, foriem a didaktických prostriedkov vo výchove a vzdelávaní,
      • vzdelávanie zamestnancov v oblasti využívania digitálneho obsahu alebo foriem práce s digitálnym obsahom,
      • aktuálny digitálny materiál ku vzdelávacím štandardom vyučovacích predmetov alebo vzdelávacích oblastí,
      • pravidelnú informovanosť o aktuálnych možnostiach využívania digitálnych technológií vo výchove a vzdelávaní a možnostiach zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti,
      • poradenstvo v rámci digitálnych technológií,
      • administráciu online testovaní,
      • dostupnosť externých vzdelávacích zdrojov.

       

      Školským digitálnym koordinátorom je Mgr. Miriam Hurbanová.

 • Staňte sa naším fanúšikom