• Logistika

     • 3968 M Logistika-informačné technológie

     • Ak sa chceš uplatniť v oblasti riadenia skladových operácii, navrhovať spôsoby dopravy,hľadať nové kreatívne  riešenia. Zaujíma ťa výroba, prepravné a manipulačné zariadenia, rád komunikuješ s ľuďmi,nadväzuješ kontakty, pracuješ s počítačovými programami ,tak tento odbor je určite pre teba.
      • Čo sa naučíš

      • Na tomto odbore si osvojíš pracovné činnosti ako je plánovanie materiálových potrieb podniku, technickú prípravu výroby, riadenie skladových operácii, riadenie predaja. Naučíš sa posúdiť jednotlivé objednávky po technickej, ekonomickej  a technologickej stránke a vybrať optimálne riešenie. Budeš ovládať špecifiká prepravy nákladu  vo vnútroštátnej a medzinárodnej doprave z hľadiska voľby dopravných i prepravných prostriedkov a právnych predpisov. Spoznáš spôsoby skladovania, balenia a ošetrovania jednotlivých druhov materiálov. Oboznámiš sa so softvérom používaným v oblasti logistiky a to nielen v zameraní na dopravu, ale aj v skladovom hospodárstve.

      • Akú získaš prax

      • Prax bude prebiehať v partnerských organizáciach ako napríklad: Protherm Production, s. r. o., Fiege s. r. o, Wormser Logistics s. r. o., Kovoreal, s. r. o., Fortaco s. r. o., Eissmann Automotive Slovensko s.r.o, Mahle Behr Senica s.r.o., ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia.

      • Kde sa môžeš uplatniť

      • Môžeš nájsť uplatnenie v zasielateľských a dopravných podnikoch, vo výrobných podnikoch na oddeleniach logistiky, zásobovania, distribúcie ale aj výroby, na pracovných pozíciach logista, vedúci skladu, dispečer, pracovník expedície atď. V prípade záujmu môžeš začať podnikať  či už napríklad v oblasti dopravy, prenájmu skladov .

      • Čo získaš ako absolvent

      • Absolvent získa maturitu, kvalitnú prax . Absolvent môže získať aj osvedčenie pre vysokozdvižné vozíky.


    •  

     Učebný plán študijného odboru Logistika - informačné technológie:

 • Staňte sa naším fanúšikom