• Nadpis

    • Miesto zahraničnej stáže: Ostrava

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      


      


     DHL Express (Czech Republic) s.r.o.

     http://www.dhl.cz/

     DHL pokrýva viac ako 220 krajín a teritórií na celom svete a je najglobálnejšia spoločnosť na svete. DHL je súčasťou poprednej svetovej poštovej  a logistickej skupiny Deutsche Post DHL Group, ktorú tvorí šesť divízií : DHL Express, DHL Parcel, DHL eCommerce, DHL Global Forwarding, DHL Freight a DHL Supply Chain.

     Študenti si prejdú kompletným procesom pri zabezpečovaní dopravy a oboznámia sa s nasledovnými činnosťami:

     - vysvetlenie základných procesov pri zabezpečovaní dopravy

     - oboznámia sa s produktmi DHL a divíziami DHL

     - základné predstavenie softwaru používaného firmou DHL (FreighSoft, PEF, eGTS, Raal, Transporeon, a pod.)

     - účasť na pravidelnej porade prevádzkových oddelení a predaja

     - zákaznícke centrum

     - spracovanie dopytu, cenových ponúk

     - komunikácia so zákazníkom

     - predávanie informácií a dokumentov medzi oddeleniami

     - vkladanie dát a práca so systémom

     - oddelenie kusovej prepravy

     - oboznámenie sa s produktom kusovej prepravy

     - obhliadka terminálu

     - ukážka balenie dielov zásielok

     - asistencia pri naložení zberného kamióna, vrátane spracovania dokladov

     - oddelenie celovozovej prepravy

     - oboznámenie sa s PTL (Part load) systémom

     - hľadanie vhodných preprav pre vyťaženie zmluvných kamiónov

     - tvorba reportov a monitoring zásielok

     - zabezpečovanie prepravy na základe objednávok od zákazníka

     - fakturačné a reklamačné oddelenie

     - proces fakturácie a fakturácia zásielok

     - kopírovanie, skenovanie a archivácia dokumentov

     - postup pri reklamácia a ukážka riešenia reklamácie