• Dištančné vzdelávanie

     • V školskom roku  2021/2022 bola na našej spojenej škole vytvorená nová pozícia Školský koordinátor v rámci Národného projektu ITAkadémia a podpory Ministerstva školstva SR.  

      Úlohou školského digitálneho koordinátora je koordinovať informatizáciu a vzdelávanie prostredníctvom digitálnych technológií s cieľom podporiť transformáciu vzdelávania a školy pre 21. storočie, resp.digitálnu budúcnosť. 

      Škola získala finančné prostriedky na dve digitálne koordinátorky (pre každú organizačnú zložku zvlášť). Ich úlohou je koordinovať informatizáciu a vzdelávanie prostredníctvom digitálnych technológií, s cieľom podporiť transformáciu vzdelávania a školy pre 21.storočie.  

      Spolupracujú so všetkými pedagogickými zamestnancami, riadia dištančné vzdelávanie a pomáhajú žiakom.  

      Sme ambasádorská škola pre Office 365+.

 • Staňte sa naším fanúšikom