• Na prax do zahraničia

    • Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

      

     Naša škola podala vo februári 2016 prihlášku do programu Erasmus+. Po úspešnom schválení projektu "Na prax do zahraničia" sme získali finančný grant vo výške 40 146 eur. Študenti našej školy sa od júna 2017 do mája 2018 v dvoch turnusoch zúčastnili zahraničnej praxe.

     Cieľom projektu  je zvýšiť kvalitu praktickej a odbornej prípravy účastníkov a tak zlepšiť ich uplatnenie na trhu práce. Študenti z odborov logistika - informačné technológie a polygraf - operátor tlače prehĺbili svoje vedomosti a praktické zručnosti v nadnárodnej spoločnosti DHL Express Ostrava a v tlačiarenskej firme FINIDR Český Tešín. Študenti  odborov sociálno – výchovný pracovník a  učiteľstvo pre MŠ  absolvovali prax v zariadení Sociální služby města Havířov a  v dvoch materských školách v Havířově. Prax prebiehala v rozpätí dvoch týždňov (10 pracovných dní) a vybraní boli študenti s najlepšími študijnými výsledkami.

     POLYGRAF - OPERÁTOR TLAČE

     LOGISTIKA - INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

     UČITEĽSTVO PRE MATERSKÉ ŠKOLY A VYCHOVÁVATEĽSTVO

     SOCIÁLNO-VÝCHOVNÝ PRACOVNÍK


     Správa zo stáže: sprava_erasmus_.pdf

      


      ERASMUS+ v školskom roku 2017/2018     ERASMUS+ v školskom roku 2015/2016