• Etwinnig

     • Vízia „školy snov“ bude postavená na hodnotách inklúzie, krásy a udržateľnosti.

      Učitelia a študenti sú vyzývaní, aby našli krásu vo svojom vzdelávacom prostredí na každej úrovni alebo kapacite a pozdvihli ju na najvyšší potenciál. Cieľom krásnych a inkluzívnych škôl je zapojiť študentov z každej kultúry, zo znevýhodnených prostredí, s rôznou sexuálnou orientáciou a rodovou identitou, alebo so zdravotným postihnutím. 

      Udržateľné školy sú funkčné a prístupné, predstavujú ekologické postupy a vytvárajú podmienky na výchovu environmentálne uvedomelých občanov. 

      Tohtoročnej téme sa bude výrazne venovať Jarná kampaň eTwinning a kampaň Týždne eTwinning počas roka 2022, výročná konferencia eTwinning v októbri 2022, výročná kniha eTwinning a ponuka profesijného rozvoja. Učitelia sa budú mať spoločne so svojimi študentmi kreatívne zamyslieť na svojou „školou snov“: školou, ktorá podporuje zmiešané vzdelávanie, vzdelávanie k udržateľnému rozvoju, pohodu a inklúziu. Študenti budú mať aktívnu úlohu a budú sa zapájať do rôznych akcií a aktivít nielen s cieľom spoluvytvárať fyzické prostredie školy, ale takisto z nej urobiť priestor, ktorý bude odrazom ich hodnôt. 

      V súvislosti s návrhom na odporúčanie Rady o zmiešanom vzdelávanína podporu vysoko kvalitného a inkluzívneho primárneho a sekundárneho vzdelávania komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Mariya Gabrielová potvrdila: 

      „Snaha o víziu kvalitnejšieho a inkluzívneho vzdelávania a odbornej prípravy sa v žiadnom prípade neobmedzuje na kontext COVID-19. Teraz máme príležitosť učiť sa a posúvať sa vpred na základe najnovších skúseností. Súčasný návrh prináša víziu vzdelávania, aké chceme vidieť v Európe. Takého, ktoré podporuje celkové ciele európskeho vzdelávacieho priestoru a Akčného plánu digitálneho vzdelávania s cieľom podporiť kvalitu a inklúziu, ekologické a digitálne vzdelávanie v celej Európe.“ 
      (tlačová správa Európskej komisie) 

      Pridajte sa k nám v tohtoročnom dobrodružstve a zapojme sa spolu do dialógu, ktorý dá hlas iniciatívam jednotlivcov, štvrtí a miestnych komunít v rámci iniciatívy Nový európsky Bauhaus predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej.   

      V rámci tejto vzrušujúcej vlny kreativity pozývame učiteľov a študentov, aby premýšľali, ale aj realizovali svoje sny o lepšej škole a lepšej budúcnosti. 

 • Staňte sa naším fanúšikom