• Polygraf - operátor tlače

     • ERASMUS +

     • Zahraničná stáž mladých holíčskych polygrafov v rámci projektu Erasmus +

      Strednej odbornej škole Jozefa Čabelku v Holíči sa začiatkom tohto roka podaril pekný kúsok, ktorým sa zviditeľnila a dala tak vedieť o svojich zverencoch aj za hranicami Slovenska. Uspeli sme  vo veľkej medzinárodnej konkurencii v rámci projektu Erasmus +, ktorý bol dotovaný čiastkou 45 500 €. Tohto projektu  sa zúčastnili aj  mladí polygrafi, ktorí nám rozhodne neurobili hanbu.

      V dňoch  11. 10. – 24. 10. 2015 sa mladí polygrafi z Holíča v rámci projektu Erasmus +, zúčastnili praktickej stáže v Českom Těšíne. Ich ubytovacím a azylovým domom sa na dva týždne stal Hotel PIAST, postavený v centre mesta, oproti vlakovej stanici v 30. rokoch minulého storočia. Päť študentov odboru operátor tlače – David Mihál 4. ročník, Michal Duchoslav, Marek Junek, Jakub Bača a Lukáš Malík /všetci druhý ročník, spolu s majstrom odborného výcviku Jozefom Dojčákom/, si vyskúšali nadobudnuté vedomosti a zručnosti v typografickej ako aj polygrafickej praxi, priamo u renomovaného knihárskeho výrobcu – tlačiarni FINIDR , s.r.o., v Českom Těšíne.  Pracovná stáž čabelkovcov pozostávala z toho byť priamo pri výrobe kníh, kde im bolo najskôr veľmi profesionálne vysvetlené akými výrobnými procesmi  musí produkt prejsť až po finálnu expedíciu. Od príjmu zákazky –Prepress, či už v podobe filmov  alebo elektronicky sa študenti podieľali postupne pri výrobe tlačových platní CTP, tlače a následne knihárskeho „finišingu“ až po expedíciu. Prešli všetkými tlačovými  technikami a možnosťami, ktoré vo firme FINIDR  existujú a firma ponúka klientom.

      Majiteľom je Ing. Jaroslav Drahoš, ktorý bol jedným zo spoluzakladateľov firmy už v roku 1994. Ide  o najväčšieho stredoeurópskeho výrobcu kníh. Ich ročná kapacita je 23 miliónov kníh, s ročným obratom  850 miliónov českých korún /31,5 milióna €/.Tlačí sa tu a vyrába 7 dní v týždni, 24 hodín denne. Spotreba tlačových platní je 25 tisíc kusov mesačne na štyroch zariadeniach CTPSETTER-och od Heidelbergu v dvoch prevedeniach rastrov /autotypický a stochastický/. Je to úctyhodná spotreba  tlačových platní  v celej polygrafickej brandži a pre každú  tlačiarenskú firmu. Šesť Heidelbergov a dve rotačky živia 400 zamestnancov a ich rodiny. Práve dva z nich Heidelberg XL 106-8-P s obracacím zariadením boli ako prvé nainštalované v Českej republike práve vo Finidri. S výkonom cca 18 tisíc výtlačkov  za hodinu ich radí medzi absolútnu svetovú špičku vo svojej triede u plochého ofsetu.  O precízne vylepšenia vychytávok knižných dosiek a obalov sa im ,,stará starček“ Heidelberg  Cylinder z povojnovej výroby, ktorý je stále vo vynikajúcej kondícii čo do presnosti výseku, tlačového detailu a razenia typu matrica - patrica. Dokončovacie spracovanie sa vykonáva na  knihárskych  linkách Kolbus, Wohlenberg, Heidelberg a Muller Martini, ktoré sú schopné spracovávať väzby od V/1, V/2, V/4 – V/8, pre laikov od šitej cez lepenú až po šitú väzbu kníh. Zušľachťovanie tlače obálok, špeciálnych efektov, laminom, UV lakom, glitrovým lakom,  termorazením a „voňavou“ knihou, sú dnes každodennou výrobnou záležitosťou ich knihárskeho portfólia. Mesačne majú v priemere 800 zákaziek, čo kniha – to iný produkt .Obchodný tým odborníkov komunikuje 5 svetovými jazykmi, čo sa prejavuje aj pri ich produkcii, kde osemdesiat percent ide na export, prevažne na trh do západnej Európy. Pravidelne sa zúčastňujú svetových veľtrhov v Londýne, alebo v nemeckom Frankfurte, najväčšom knižnom veľtrhu na svete. Firma je držiteľom niekoľkých ocenení, od roku 2007 sú držiteľmi 14 – tich ocenení najkrajšej knihy Slovenska ako aj certifikátov kvality PSO /2013, bonitného certifikátu CrefoCert a ekologického certifikátuFSC, od roku 2008.

      Dokonalú profesionalitu, precíznosť a celkovú starostlivosť o zamestnanca je cítiť na každom poste aj u pracovníkov vo výrobe. Prax Holíčanov priamo u takého kolosálneho polygrafického výrobcu kníh je a bude veľkou životnou školou, kde svoje postrehy a znalosti môžu zužitkovať počas celej svojej profesionálnej kariéry. Za svoju pracovitosť a snahu im bol všetkým udelený certifikát o absolvovaní stáže od agentúry AGAMOS a ocenenie ich prístupu k práci, priamo od majiteľa FINIDRU – Ing.  Jaroslava Drahoša.                                                                                                                                                                                         

      Jozef Dojčák

       


      Naša škola sa prihlásila do projektu „Mobilita žiakov a pracovníkov v odbornom vzdelávaní a príprave„ a získala grant z EÚ 45 500 €. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť kvalitu praktickej a odbornej prípravy účastníkov a zlepšiť ich uplatnenie na trhu práce (tento projekt reaguje na požiadavky zamestnávateľov v regióne). Projekt bude zatiaľ prebiehať od 01.06.2015 - 01.06.2016, zúčastní sa ho 25 študentov z odborov Sociálno-výchovný pracovník, Ekonomika pôdohospodárstva a Operátor tlače a 3 pedagogickí pracovníci. Prax bude prebiehať v niektorom štáte Európskej únie (1. stáž sa bude konať v Českej republike, v rozpätí dvoch týždňov, 10 pracovných dní). Účastníci zahraničnej praxe budú vyberaní podľa študijných výsledkov a motivačných listov. Všetkým  vybraným budeme želať veľa šťastia a úspechov, aby nadobudnuté vedomosti a zručnosti využili vo svojom ďalšom profesijnom živote.


      PROGRAM:

      Termín: školský rok 2015/2016, Český Těšín

      Ubytovanie: Penzión Zámeček, Jablunkovská ulica 852/44 Český Těšín

      Prax: Tiskárna FINIDR, Lípová 1965, Český Těšín. Pracovná doba stážistov od 8.00 do 16.00 h.

      Tlačiareň bola založená v roku 1994 a patrí medzi polygrafickú špičku v produkcii kníh, ktorých sa tu vyrobí ročne 20 miliónov. Osemdesiat percent ide na export, prevažne do západnej Európy. Kompletná výroba prebieha pod jednou strechou, na jedných z najmodernejších tlačových a lepiacich liniek na svete. Knihárske spracovanie je pre väzby V/1, V/2, V/4 A V/8. Tri rotačky zn. Zirkon a päť nových Heidelbergov ich radia medzi  rýchle a veľmi kvalitné tlačiarenské podniky so zameraním najmä na knižnú produkciu.

      Že patrí medzi TOP podniky dokazujú medzinárodné certifikáty akosti ISO, bonitný CrefoCert, PSO – čo je veľká pocta pre kvalifikovaných odborníkov v polygrafickom odvetví. FINIDR sa pravidelne zúčastňuje na Európskych veľtrhoch v knižnom priemysle, čo dokazuje aj účasť na tohtoročnom Frankfurter Buchmesse – Nemecko, najväčšom knižnom veľtrhu na svete, v dňoch 14. – 18. 10. 2015, konanom práve v čase našej stáže u nich vo firme.

      Strava: zabezpečená 3 x denne, raňajky, a večera.

      Doprava: na prax a späť na penzión autobusom /12minút cesta/

      Voľný čas:

      1. Zápis o dennej praxi – snímok pracovného dňa s majstrom ODBORNÉHO VÝCVIKU - vyhodnotenie na základe podmienok ERASMUS+

      2. Podľa vlastného výberu: štúdium, návšteva kina, múzea, fitka.

      Výlety:

      Ostrava – ZOO Ostrava (druhá najväčšia v Čechách)

      Havířov, Chotěbuz

      Nákupy, prechádzky do Polského Těšína /každú sobotu veľmi známe trhy/

       

      Poistenie, cestovné, stravu, ubytovanie a vreckové - zabezpečí škola.

       

 • Staňte sa naším fanúšikom