• Pripravujeme

     • Akcie školy


     •  Na mesiac november pripravujeme

      P.č.

      Názov podujatia

      Termín

      1.

      Olympiáda v ANJ školské kolo

      november 2020

      2.

      Olympiáda v NEJ školské kolo

      november 2020

       


       Na mesiac október pripravujeme

      P.č.

      Názov podujatia

      Termín

      1.

      Exkurzia odboru 3457 K operátor tlače 1 a 2 ročník Prietrž – výroba papiera

      október 2020

       


      Na mesiac december pripravujeme

      P.č.

      Názov podujatia

      Termín

      1.

      Vianočná Viedeň - exkurzia

      10. december 2019

      2.

      Mikulášsky turnaj vo florbale

      december 2019

      3.

      Vianočný volejbalový turnaj

      december 2019

      4.

      Príchod Mikuláša v MŠ Vrádište

      december 2019

      5.

      Vianočné vystúpenie DSS a DD Holíč

      december 2019

      6.

      Súťaž v grafickom dizajne vianočný motív

      december 2019

      7.

      Školské kolo EKO olympiády

      december 2019

      8.

      Školské kolo SIP

      december 2019


      Na mesiac november pripravujeme

      P.č.

      Názov podujatia

      Termín

      1.

      Turnaj ZŠ vo futsale, florbale chlapcov

      november 2019

      2.

      Výstava Bibliotéka

      november 2019

      3.

      Školské kolo olympiády v ANJ

      november 2019

      4.

      Školské kolo olympiády v NEJ

      november 2019

      5.

      DOD v SOŠ J.Čabelku

      22. 11. 2019

      6.

      Deň MŠ  aktivity v rámci dňa MŠ

      04. 11. 2019

      7.

      Exkurzia OPT

      november 2019


      Na mesiac október pripravujeme

      P.č.

      Názov podujatia

      Termín

      1.

      Noc strašidiel na zámku spolupráca s CVČ Holíč

      október 2019

      2.

      Návšteva a workshop Mestská knižnica

      október 2019

      3.

      Súťaž v písaní na PC vyššie ročníky

      október 2019

      4.

      Olympiáda o EÚ

      október 2019

      5.

      Múzeum T. Baťu Zlín

      október 2019

      6.

      Turnaj ZŠ vybíjanej dievčat

      október 2019

      7.

      Návšteva divadelného predstavenia

      október 2019

      8.

      Projekt Záložka do knihy spája školy

      október 2019


      Na mesiac september pripravujeme

      P.č.

      Názov podujatia

      Termín

      1.

      Aktivity k Európskemu dňu jazykov

      september 2019

      2.

      Návšteva mestskej knižnice

      september 2019

      3.

      Literárno-historická exkurzia Devín

      september 2019

      4.

      Exkurzia 1 a 2 ročník logisti (podniky)

      september 2019


      Na mesiac jún pripravujeme

      P.č.

      Názov podujatia

      Termín

      1.

      Tereziánske dni

      14. 6. 2019

      2.

      Divadelné predstavenie

      jún 2019

      3.

      Exkurzia Devín

      jún 2019


      Na mesiac máj pripravujeme

      P.č.

      Názov podujatia

      Termín

      1.

      Návšteva divadelného predstavenia

      máj 2019

      2.

      Beseda so spisovateľmi súrod. Weinwurmovci, p. Nagyová ( Margaréta biela)

      máj 2019

      3.

      Študentské voľby Europarlament

      máj 2019

      4.

      Rozprávková lúka – animačný program pre MŠ

      13. 5. 2019

      5.

      Vystúpenie pre mesto Holíč – Tereziánské dni

      máj 2019

      6.

      Exkurzia odbory OPT v ČR - Napajedla

      máj 2019

      7.

      Workshop modrotlač

      24. 5. 2019

      8.

      Kvetinové dni Kátov – animačný program pre deti

      máj 2019


      Na mesiac apríl pripravujeme

      P.č.

      Názov podujatia

      Termín

      1.

      Florbal SŠ

      apríl 2019

      2. Basketball SŠ apríl 2019

      3.

      Diecézne kolo Biblickej olympiády, Bratislava apríl 2019
      4. Beseda so spisovateľom, Mestská knižnica Holíč (Gabriela Beregházyová Slovensko-legenda lipy) apríl 2019
      5. Vedomostný kvíz (cudzie jazyky) apríl 2019
      6. Exkurzia, odbory LOG, EKO Peugeot Trnava 02.04.2019
      7. Výchovný koncert 08.04.2019
      8. Exkurzia, odbor OPT v ČR - Napajedla apríl 2019

      Na mesiac marec pripravujeme

      P.č.

      Názov podujatia

      Termín

      1.

      Okresné kolo Hurbanovho pamätníka

      marec 2019

      2. Okresné kolo Biblickej olympiády marec 2019

      3.

      Floorbal ZŠ marec 2019
      4. Volejbalový turnaj MIX ZŠ marec 2019
      5. Floorbal SŠ - účasť marec 2019
      6. Basketbalový turnaj SŠ - účasť marec 2019

       


       Na mesiac január pripravujeme

      P.č.

      Názov podujatia

      Termín

      1.

      Výstava prác študentov OPT z graf.dizajnu

      január 2019

      2. LVVK 20. - 25.1.2019

      Na mesiac december pripravujeme

      P.č.

      Názov podujatia

      Termín

      1.

      Súťaž v grafickom dizajne

      december 2018

      2. Exkurzia na súdnom pojednávaní december 2018

      3.

      Súťaž SIP december 2018
      4. Exkurzia na súdnom pojednávaní december 2018
      5. Červená stužka december 2018
      6. Exkurzia Viedeň 13.12.2018
      7. Vianočný volejbalový turnaj december 2018
      8. Vianočný program v spolupráci s mestom Holíč december 2018
      9. Mikulášska besiedka v MŠ Kátov december 2018

      Na mesiac november pripravujeme

      P.č.

      Názov podujatia

      Termín

      1.

      Odborná exkurzia LOG a OPT

      november 2018

      2. Prezentácia škôl Myjava 07.11.2018

      3.

      Turnaj vo futsale

      08.11.2018

      4. Exkurzia Veľtrh Bibliotéka Bratislava, odbory - učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo a odbor sociálno-výchovný pracovník 09.11.2018
      5. Strašidlá na Holíčskom zámku okóber/november 2018
      6. Deň otvorených dverí a blší trh 14.11.2018
      7. Prezentácia školy Senica 15.11.2018
      8. Imatrikulácie 19.11.2018

       


      Na mesiac október pripravujeme

      P.č.

      Názov podujatia

      Termín

      1.

      Návšteva Mestskej knižnice Holíč

      október 2018

      2. Divadelné predstavenie Trnava október 2018

      3.

      Turnaj vo vybíjanej ZŠ

      18.10.2018

      4. Olympiáda o EÚ október 2018
      5. Návšteva Múzeum T. Baťu Zlín október 2018
      6. Zasadnutie Rady školy  4.10.2018
      7. Pozvaní výchovní por. ZŠ. Zasadnutie so zamestnávateľmi v regióne Skalica, Senica, Holíč. 18.10.2018
      8. Exkurzia Grafobal Skalica 19.10.2018

       


      Na mesiac jún pripravujeme

      P.č.

      Názov podujatia

      Termín

      1.

      Exkurzia literárno-historická Bratislava

      12.06.2018

      2. Výlet Papradno 1. ročník 20.-23.06.2018

      3.

      Exkurzia Hlboké

      od 25.06.2018

      4. Cyklovýlet od 25.06.2018
      5. Blší trh od 25.06.2018

      Na mesiac máj pripravujeme

      P.č.

      Názov podujatia

      Termín

      1.

      Divadelné predstavenie Trnava

      03.05.2018

      2. Deň Zeme máj 2018

      3.

      Exkurzia Múzeum školstva a pedagogiky Bratislava

      14.05.2018

      4. Remeselný týždeň v Domove dôchodcov Holíč 28.05 - 31.05.2018
      5. Prezentácie Erasmus+ máj 2018
      6. Exkurzia - Slovenská národná galéria Bratislava 17.05.2018
      7. Veľtrh Polygraf - Reklama Praha 31.05.2018

       


      Na mesiac apríl pripravujeme

      P.č.

      Názov podujatia

      Termín

      1.

      Odborné exkurzie - operátor tlače (výroba kníh)

      apríl 2018

      2.

      Odborná exkurzia - logistika

      apríl 2018

      3. Exkurzie ZŠ do firmy Grafobal, a.s. Skalica apríl 2018
      4. Jazykový vedomostný kvíz apríl 2018
      5. Divadelné predstavenie apríl 2018
      6. Deň Zeme 27.4.2018
      7. Stretnutie bývalých zamestnancov školy 25.4.2018

      Na mesiac marec pripravujeme

      P.č.

      Názov podujatia

      Termín

      1.

      Hurbanov pamätník - školské kolo

      marec 2018

      2.

      Stolnotenisový turnaj - SŠ Skalica

      marec 2018

      3. Súdne pojednávanie - exkurzia 4.ročník - Skalica marec 2018
      4. Erasmus+  11.-23.marec 2018

      Na mesiac február pripravujeme

      P.č.

      Názov podujatia

      Termín

      1.

      Súťaž v SOČ - školské kolo

      február 2018

      2.

      Súťaž v ek. znalostiach 3. a 4. ročníky

      február 2018

      3. Beseda s pracovníkom banky február 2018
      4. Turnaj vo futsale február 2018

      Na mesiac január pripravujeme

      P.č.

      Názov podujatia

      Termín

      1.

      LVVK Malinô Brdo

      14.-19.1.2018

       

      LVVK Malinô Brdo

      21.-26.1.2018


      Na mesiac december pripravujeme

      P.č.

      Názov podujatia

      Termín

      1.

      Tvorivé dielne - pre deti z MŠ a seniorov z DSS

      december 2017

      2.

      Vianočné trhy INCHEBA - UCI, SOP

      december 2017

      3.

      Predvianočná Viedeň

      5.12.2017

      4.

      Súťaž v graf.dizajne podľa zvolenej témy - OPT

      december 2017

      5.

      Školské kolo v písaní na PC - 1.roč, 2.roč.

      december 2017

      6.

      Červená stužka - HIV/AIDS

      december 2017


      Na mesiac november pripravujeme

      P.č.

      Názov podujatia

      Termín

      1.

      Beseda - Medzinárodný deň knižníc

      november 2017

      2.

      Príprava školského kola olympiády v ANJ, NEJ

      november 2017

      3.

      Prednáška v spolupráci s MPPC na aktuálnu tému

      november 2017

      4.

      Exkurzie - LOG

      november 2017

      5.

      Prezentácia SŠ Myjava, Senica

      8. - 9.11.2017

      6.

      Prezentácie na ETV

      november 2017

      7.

      Odborná exkurzia - OPT

      november 2017

      8.

      Turnaj vo futsale

      16.11.2017

      9. Turnaj vo florbale 21.11.2017
      10. Turnaj vo volejbale 28.11.2017
      11. Kvíz z dejepisu november 2017
      12. Exkurzia Bibliotéka Bratislava - 4. roc. november 2017
      13. Galéria Bratislava - UCI november 2017

       


      Na mesiac september / október pripravujeme

      P.č.

      Názov podujatia

      Termín

      1.

      Európsky deň jazykov

      25. - 29.9 2017

      2.

      Príprava programu v spolupráci s CVČ pri príležitosti "Noc strašidiel" na zámku Holíč

      september 2017

      3.

      Stretnutie výchovných poradcov ZŠ

      september 2017

      4.

      Mestská knižnica - exkurzia

      október 2017

      5.

      Vystúpenie pri príležitosti "Noc strašidiel" na zámku

      október 2017

      6.

      VAPAC 4. ročníky

      október 2017

      7.

      Odborná exkurzia - OPT 

      október 2017

      8.

      ERASMUS - št. odbor Polygraf - operátor tlače

      október 2017


      Na mesiac jún pripravujeme

      P.č.

      Názov podujatia

      Termín

      1.

      Súťaž v písaní na počítači pre 1. - 3. ročníky

      jún 2017

      2.

      Spolupráca pri organizovaní MDD s mestom Holíč a CVČ

      jún 2017

      3.

      Prednáška o rodičovstve pre 1. ročníky

      13.6.2017

      4.

      Účasť na Tereziánskych dňoch

      16.6 2017

      5.

      Odborné exkurzie študentov odboru operátor tlače

      jún 2017

      6.

      Príprava školského časopisu

      jún 2017

      7.

      Účasť na Čistom dni v Zlatníckej doline

      27.6.2017

      8.

      Program študentiek 2. ročníka pre deti MŠ v meste Holíč a okolí

      26. - 28.6. 2017


      Na mesiac máj pripravujeme

      P.č.

      Názov podujatia

      Termín

      1.

      Deň Zeme

      9.5.2017

      2.

      Prednáška zameraná na finančnú gramotnosť pre 1. ročníky

      10.5 2017

      3.

      Exkurzia do múzea holokaustu v Seredi

      15.5 2017

      4. Blší trh 16.5.2017
      5. Exkurzia študentov študijného odboru sociálno-výchovný pracovník do diagnostického centra v Bratislave 18.5.2017

      Na mesiac apríl pripravujeme

      P.č.

      Názov podujatia

      Termín

      1.

      Program pre MŠ z metodiky TV 11.4.2017

      apríl 2017

      2.

      Diecézne kolo biblickej olympiády

      apríl 2017

      3.

      Exkurzia šk. odboru logistika, operátor tlače

      apríl 2017

      4.

      Beseda finančná gramotnosť  

      apríl 2017

      5.

      Športový deň

      apríl 2017

      6.

      Historický kvíz

      apríl 2017

      7.

      Divadelné predstavenie

      12.04.2017

      8.

      Tvorivé dielničky pre seniorov k Veľkej noci

      apríl 2017


      Na mesiac marec pripravujeme

      P.č.

      Názov podujatia

      Termín

      1.

      Hurbanov pamätník - okresné kolo

      Marec 2017

      2.

      Prezentácia o Berlíne (študentky 4.A o praxi v Berlíne)

      Marec 2017

      3.

      Odborná exkurzia - odbor logistika

      Marec 2017

      4.

      Sociometrický dotazník pre študentov 1. ročníka

      Marec 2017

      5.

      Matematická súťaž Pangea

      Marec 2017

      6.

      Futsalový turnaj SŠ

      Marec 2017

      7.

      Volejbalový turnaj mix ZŠ

      Marec 2017

      8.

      Vystúpenie pri príležitosti MDŽ

      Marec 2017

       

       


       

      Na mesiac február pripravujeme

      P.č.

      Názov podujatia

      Termín

      1.

      Vedomostný kvíz v nemecky hovoriacich krajinách

      Február 2017

      2.

      Vedomostný kvíz z anglických reálií

      Február 2017

      3.

      Hurbanov pamätník – triedne kolo

      Február 2017

      4.

      Historický kvíz z dejepisu

      Február 2017

      5.

      Florbalový turnaj stredných škôl

      Február 2017

      6.

      Futsalový turnaj žiakov ZŠ

      Február 2017


      Na mesiac január pripravujeme

      P.č.

      Názov podujatia

      Termín

      1.

      Okresné kolo olympiády v ANJ  Skalica

      18. 01. 2017

      2.

      Okresné kolo olympiády v NEJ  Skalica

      19. 01. 2017

      3.

      Okresné kolo olympiády v ANJ pre ZŠ

      január 2017

      4.

      Finančná gramotnosť – prednáška od spol. Partners

      január 2017

      5.

      Divadelné predstavenie pre žiakov ZŠ Holíč v rámci prevenčného programu

      január 2017

      6.

      Kvíz z dejepisu k 200. výročiu narodenia J. M. Hurbana

      január 2017

      7.

      Lyžiarsko-výcvikový kurz

      23 – 27. 01. 2017

      8.

      Beseda – Vírusové ochorenie

      január 2017


      Na mesiac december pripravujeme

      P.č.

      Názov podujatia

      Termín

      1.

      Prednáška „Zdravý životný štýl“

      december 2016

      2.

      Beseda „Plánované rodičovstvo“

      december 2016

      3.

      Exkurzia Viedeň – vianočná atmosféra

      12. december 2016

      4.

      Program pre deti MŠ Holíč

      13. december 2016

      5.

      Tvorivé dielne pre seniorov v Senior dome Terézia Holíč

      december 2016

      6.

      Divadelné predstavenia pri príležitosti vianočných sviatkov

      16. december 2016

      7.

      Mikulášska besiedka

      december 2016

       


      Na mesiac november pripravujeme

      P.č.

      Názov podujatia

      Termín

      1.

      Prednáška o misionárskej práci v Afrike

      november 2016

      2.

      Futbalový turnaj SŠ

      november 2016

      3.

      Florbalový turnaj ZŠ

      november 2016

      4.

      Exkurzia 1. ročník – výrobné podniky

      november 2016

      5.

      Prednáška 2 ročník spolupráca s CPPPa P Holíč

      november 2016

      6.

      Dotazník adaptácia študentov 1. ročníka

      november 2016

      7.

      Divadelné predstavenie SND Bratislava

      19. november 2016

      8.

      Školské kolo olympiády v NEJ

      november 2016

      9.

      Školské kolo olympiády v ANJ

      november 2016

      10.

      Vystúpenie v rámci divadelného krúžku a Klubu mladých

      november 2016

      11.

      Tvorivé dielničky s jesennou tematikou

      november 2016

      12.

      Realizácia šk. kola v prevencii drog a drog. závislostí

      november 2016

       


      ZREKONŠTRUOVANÁ KNIŽNICA U ČABELKOVCOV


      ZAHRANIČNÁ PRAX V BERLÍNE - UČITEĽSTVO PRE MATERSKÉ ŠKOLY A VYCHOVÁVATEĽSTVO

       

      Stredná odborná škola Jozefa Čabelku v Holíči organizuje týždennú odbornú prax v materskej škole v Berlíne pre študentky v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.

      Cieľom praxe je  uplatňovať a rozvíjať nadobudnuté vedomosti a zručnosti z pedagogických disciplín a metodík, získavať skúsenosti pri práci s deťmi predškolského veku, prehĺbiť si jazykové vedomosti v nemčine, porovnať odborné poznatky so zahraničím a rozvíjať vlastnú aktivitu, samostatnosť i tvorivosť.

      Miesto praxe – Materská škola /KITA/ Nordost Berlín, Nemecko.

      Materská škola sa nachádza v časti mesta Berlín /Bezirk/ Pankow – Weissensee. Toto predškolské zariadenie má 36 zamestnancov a 180 detí, ktoré sú zadelené do 14 skupín. V každej skupine sú dve učiteľky a jedna odborná vychovávateľka pre integráciu. Ťažiskom práce v MŠ je hudba, podporovanie jazyka, integrácia atď. KITA pracuje podľa vzdelávacieho programu mesta Berlín.

      Termín praxe : 23. 10. 2016 – 29. 10. 2016

      Zúčastnia sa 4 študentky našej školy :

      1. Leskovská Sabína – 4. A
      2. Krištofíková Michaela – 4. A
      3. Šuleková Kristína – 4. A
      4. Kubinová  Iveta – 3. B

      Doprava: letecky – letecká spoločnosť Ryanair

      Ubytovanie: zabezpečuje Bytové družstvo VORWARTS, Berlín

      Gästewohnung – hosťovské ubytovanie

      Pedagogická prax spojená s jazykovo-vzdelávacím pobytom v Berlíne ponúka nezabudnuteľné zážitky spojené s historickými a kultúrnymi pamiatkami metropoly Nemecka.

      Zahraničný pobyt vedie študentov k samostatnosti a rozhľadenosti. Nadobudnuté nové poznatky a schopnosť komunikovať v nemeckom prostredí je dôležitým impulzom do budúcnosti mladých ľudí.

      16. 09. 2016, PhDr. Mária Polláková


      Na mesiac október pripravujeme

      P.č.

      Názov podujatia

      Termín

      1.

      Divadelné predstavenie pri príležitosti mesiaca Úcty k starším

      Október 2016

      2.

      Návšteva diagnostického centra a liečebno-výchovného sanatória Bratislava

      Október 2016

      3.

      Divadelné pásmo pri príležitosti Noc strašidiel na zámku v Holíči

      Október 2016

      4.

      Návšteva galérie v Bratislave

      Október 2016

      5.

      Exkurzia Baťovo múzeum Zlín

      Október 2016

      6.

      Dejepisná súťaž „Otázniky histórie“

      Október 2016

      7.

      Futsalový turnaj ZŠ

      Október 2016

      8.

      Divadelné predstavenie v SND Bratislava

      Október 2016

      9.

      Poznávacia exkurzia Viedeň

      26. október 2016

      10.

      Beseda o živote a kultúre krajín EÚ

      Október 2016

      11.

      Pedagogická prax v MŠ v Berlíne

      Október 2016


      Na mesiac september pripravujeme

      P. č.

      Názov podujatia

      Termín

      1.

      Príprava divadelného predstavenia v rámci prevenčných aktivít

      september 2016

      2.

      Mestská knižnica Holíč

      september 2016

      3.

      Vedomostný kvíz zo SJL

      september 2016

      4.

      Vedomostný kvíz o reáliách nemecky a anglicky hovoriacich krajín

      september 2016

      5.

      Európsky deň jazykov v Bratislave

      september 2016


      Na mesiac jún pripravujeme

      P.č.

      Názov podujatia

      Termín

      1.

      MDD - spolupráca s Mestom Holíč a divadelné predstavenie

      01.06. 2016

      2.

      Vedomostný kvíz - reálie anglicky a nemecky hovoriacich krajín

      jún 2016

      3.

      Blší trh

      07. 06. 2016

      4.

      Exkurzia odboru - logistika - výrobné podniky Skalica

      jún 2016

      5.

      Exkurzia B. Bystrica - Múzeum SNP

      jún 2016

       


      Na mesiac máj pripravujeme

      P.č.

      Názov podujatia

      Termín

      1.

      Otvorenie sezóny – Baťov kanál

      1. 05. 2016

      2.

      Vedomostný kvíz z dejepisu

            máj 2016

      3.

      Spolupráca s CVČ – Deň matiek

           11. 05. 2016

      4.

      Návšteva zariadenia pre seniorov

           máj 2016


      Na mesiac apríl pripravujeme

      P.č.

      Názov podujatia

      Termín

      1.

      Tvorívé dielne pre seniorov

      Apríl 2016

      2.

      Divadelné predstavenie Bratislava

      13. 04. 2016

      3.

      Obvodné kolo - Hurbanov pamätník

      19. 04. 2016

      4.

      Vedomostný kvíz ANJ, NEJ, SJL

      Apríl 2016

      5.

      Matematická súťaž "PANGEA" školské kolo

      Apríl 2016

      6.

      Športový deň

      Apríl 2016


      Na mesiac marec pripravujeme

      P.č.

      Názov podujatia

      Termín

      1.

      Matematická súťaž - PANGEA

      Marec 2016

      2.

      Prednáška spojená s projekciou „Biodiverzita Slovenska“.

      Marec 2016

      3.

      Písomná korešpondencia študentov so zahraničím

      Marec 2016

      4.

      Vystúpenia v zariadeniach pre seniorov Holíč pri príležitosti MDŽ

      Marec 2016

      5.

      Súťaž v kreslení na PC – veľkonočné motívy

      Marec 2016

      6.

      Exkurzia študentov – odbor logistika

      Marec 2016


      Na mesiac február pripravujeme

      P.č.

      Názov podujatia

      Termín

      1.

      Vedomostný kvíz z ANJ

      Február 2016

      2.

      Vedomostný kvíz z NEJ

      Február 2016

      3.

      Hurbanov pamätník - školské kolo

      Február 2016

      4.

      Futsalový turnaj SŠ

      Február 2016

      5.

      SOČ – školské kolo

      Február 2016

      6.

      Exkurzia PRINT expo Brno

      Február 2016


      Na mesiac január pripravujeme

      P.č.

      Názov podujatia

      Termín

      1.

      Obvodné kolo olympiády v NEJ

      Január 2016

      2.

      Obvodné kolo olympiády v ANJ SŠ

      13. 01. 2016

      3.

      Obvodné kolo olympiády v ANJ ZŠ

      14. 01. 2016

      4.

      Školské kolo súťaže Mladý účtovník

      Január 2016

      5.

      Školské kolo olympiády v dejepise

      Január 2016

      6.

      Výstava Gastropack, EXPOREKLAMA

      28-31.01. 2015


      Na mesiac december pripravujeme

      P.č.

      Názov podujatia

      Termín

      1.

      Mikulášsky program pre firmu Eissmann Holíč

      3. december 2015

      2.

      Divadelné vystúpenia – okres Skalica, Senica

      December 2015

      3.

      Školské kolo olympiády v NEJ

      8. december 2015

      4.

      Školské kolo olympiády v ANJ

      9. december 2015

      5.

      Vedomostný kvíz zo SJ

      december 2015

      6.

      Tvorivé dielne pre deti z MŠ Holíč

      december 2015

      7.

      Tvorivé dielne pre seniorov – Zariadenie Senior dom Terézia Holíč

      december 2015

      8.

      Beseda „Zdravý životný štýl“

      december 2015

      9.

      Vedomostný kvíz – OBN, DEJ

      december 2015

      10.

      Vianočný volejbalový turnaj

      december 2015


      Na mesiac november pripravujeme

      P.č.

      Názov podujatia

      Termín

      1.

      Beniakove Chynorany – recitačná súťaž

      04. 11. 2015

      2.

      Týždeň boja proti drogám – výtvarná súťaž

      November 2015

      3.

      Exkurzia tlačiarne

      November 2015

      4.

      Florbalový turnaj ZŠ

      24. 11. 2015

      5.

      Volejbalový turnaj mix pre ZŠ

      26. 11. 2015

      6.

      Príprava programu na Mikuláša a Vianoce

      November 2015

      7.

      Divadelné vystúpenia v ZŠ

      November 2015


      Na mesiac október pripravujeme

      P.č.

      Názov podujatia

      Termín

      1.

      Divadelné predstavenie pri príležitosti „Úcta k starším“

      Október 2015

      2.

      Návšteva diagnostického centra Bratislava

      Október 2015

      3.

      Futsalový Turnaj ZŠ

      Október 2015

      4.

      Turnaj vo vybíjanej dievčat

      Október 2015

      5.

      Súťaž z dejepisu – „Otázniky histórie“

      Október 2015

      6.

      Poznávacia exkurzia Viedeň

      26. 10. 2015

      7.

      Návšteva SND Bratislava

      Október 2015

      8.

      Beseda o živote a kultúre krajín EÚ

      Október 2015

       


      Na mesiac september pripravujeme

      P.č.

      Názov podujatia

      Termín

      1.

      Vedomostný kvíz o reáliách nemecky a anglicky hovoriacich krajín

      september 2015

      2.

      Mestská knižnica Holíč

      september 2015

      3.

      Vedomostný kvíz zo SJL

      september 2015

      4.

      Európsky deň jazykov Bratislava

      september 2015

       


      Na mesiac jún pripravujeme

      P.č.

      Názov podujatia

      Termín

      1.

      Divadelné predstavenie pri príležitosti MDD

      jún 2015

      2.

      Prevenčný program „Čistý deň“

      jún 2015

      3.

      Vedomostný kvíz z histórie

      09. 06. 2015

      4.

      Futbalový turnaj tlačiarov v Silgan Nové Mesto n/V

      09. 06. 2015

      5.

      Florbalový turnaj – školské kolo

      10. 06. 2015

      6.

      Hviezdoslavov Kubín

      17. 06. 2015

      7.

      Vedomostný kvíz – Reálie anglicky a nemecky hovoriacich krajín

      jún 2015

      8.

      Blší trh

      19. 06. 2015


      Na mesiac máj pripravujeme 

      P. č.

      Názov podujatia

      Termín

      1.

      Deň zeme – zapojenie sa do akcie

      máj 2015

      2.

      Vydanie školského časopisu „Čabelkopis“

      máj 2015

      3.

      Tvorivé dielne pre MŠ

      máj 2015

      4.

      Účasť na súdnom pojednávaní – Okresný súd Skalica

      máj 2015


      Na mesiac apríl pripravujeme

       

      Názov podujatia

      Termín

      1.

      Matematická súťaž –„Matematický klokan“

      apríl 2015

      2.

      Športový deň

      apríl 2015

      3.

      Exkurzia do Bratislavy – operátor tlače

      apríl 2015

      4.

      Tvorivé dielne pre seniorov – Senior Dom Terézia Holíč

      apríl 2015

      5.

      Divadelné vystúpenia

      apríl 2015

      6.

      Tvorivé dielničky pre deti MŠ Holíč

      apríl 2015

      7.

      Vedomostný kvíz – ANJ, NEJ

      apríl 2015

      8.

      Dejepisná exkurzia do Múzea Ľ. Štúra Modra

      apríl 2015


      Na mesiac január pripravujeme

      Č.

      Názov podujatia

      Termín

      1.

      Obvodné kolo olympiády v NEJ

      13. 01. 2015

      2.

      Obvodné kolo olympiády v ANJ

      13. 01. 2015

      3.

      Mladý účtovník (školské kolo OMEGA)

      Január 2015

      4.

      Výstavka prác (operátor tlače)

      Január 2015

      5.

      Incheba Bratislava

      29. 01. 2015

      6.

      Poľovníctvo a oddych

      Január 2015

      7.

      Tvorivé dielne – Senior dom Terézia

      Január 2015

       


      Na mesiac december pripravujeme

      1.

      Volejbalový turnaj ZŠ - mix

      4. 12. 2014

      2.

      Mikulášsky program – Domov dôchodcov Holíč

      5. 12. 2014

      3.

      Výchovný koncert

      9. 12. 2014

      4.

      Vianočné divadelné vystúpenia

      december 2014

      5.

      Školské kolo olympiády v NEJ

      9. 12. 2014

      6.

      Školské kolo olympiády v ANJ

      10. 12. 2014

      7.

      Poznávacia exkurzia - Viedeň

      15. 12. 2014

      8.

      Židovské múzeum, historické centrum Bratislava

      17. 12. 2014

      9.

      Školský volejbalový turnaj

      17. 12. 2014

      10.

      Zdravý životný štýl - prednáška

      18. 12. 2014

      11.

      Tvorivé dielne pre seniorov  - Senior dom Terézia Holíč

      december 2014

      12.

      Tvorivé dielničky pre MŠ

      december 2014

      13.

      Súťaž v grafickom dizajne

      december 2014

      14.

      Súdne pojednávanie – exkurzia 4. ročník

      december 2014

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       


      Na mesiac november pripravujeme

      1. Divadelné predstavenie                                                        november 2014
      2. Divadelné predstavenie pre žiakov ZŠ Holíč – 1. stupeň     november 2014
      3. Tvorivé dielničky pre deti v MŠ Holíč                                    november 2014
      4. Vydanie školského časopisu                                                 14.11.2014
      5. Príprava programu na Mikuláša a Vianoce                           november 2014
      6. Futsalový turnaj stredných škôl                                             november 2014
      7. Florbalový turnaj základných škôl                                         november 2014
      8. Imatrikulácie I. ročníka                                                          28.11.2014

      Na mesiac október pripravujeme

      1. Divadelné predstavenie Bratislava – október 2014
      2. Beseda o živote a kultúre krajín EU – október 2014
      3. Nácvik a vystúpenie divadelného predstavenia pre MŠ – október 2014
      4. Nácvik a vystúpenie divadelného predstavenia zameraného na prevenciu – október 2014
      5. Vydanie časopisu „Čabelkopis“ – október 2014
      6. Vystúpenia v zariadeniach pre seniorov pri príležitosti – Október mesiac úcty k starším – október 2014
      7. Súťaž 2., 3. ročníkov v písaní na PC na rýchlosť a presnosť – október 2014
      8. Exkurzia do papierne – operátor tlače – október 2014
      9. Exkurzia múzeum Tomáše Baťu Zlín – október 2014
      10. Futsalový turnaj ZŠ – október 2014
      11. Turnaj vo vybíjanej dievčat – október 2014
      12. Súťaž „Otázniky histórie“ - október 2014

      Na mesiac september pripravujeme

      1. Prezentácia cudzojazyčných časopisov – september 2014
      2. Mestská knižnica Holíč – exkurzia – september 2014
      3. Futsalový turnaj pre ZŠ – september 2014
      4. Turnaj vo vybíjanej dievčat pre ZŠ – september 2014
      5. Návšteva mestského úradu v Holíči – september 2014
      6. Deň Európskeho kultúrneho dedičstva – sprevádzanie študentov SOŠ J. Čabelku po pamiatkach mesta Holíč – 13.09.2014
      7. Dejiny nášho regiónu – návšteva mesta Skalica – september 2014
      8. Divadelné predstavenie pre žiakov ZŠ v okrese Skalica – september 2014
      9. Príprava vydania školského časopisu Čabelkopis – september 2014
      10. Európsky deň jazykov – exkurzia Bratislava – 26.09.2014
      11. Príprava podnikateľského zámeru na súťaž – september 2014

      Na mesiac jún pripravujeme:

      1.  Divadelné predtavenie pre mesto Holíč - Medzinárodný deň detí - 1. júna 2014
      2. Blší trh - 6. júna 2014
      3. Divadelné predstavenie  počas Tereziánskych dní - 14. júna 2014
      4. Účasť na priateľskom stretnutí žiakov 2. ročníkov  v odpise na rýchlosť a presnosť v Hlohovci - Madunická, Hrubá - jún 2014
      5. Školská súťaž žiakov v písaní na rýchlosť a presnosť na počítači - jún 2014
      6. Florbalový turnaj - chlapci - jún 2014
      7. Súťaž o najkrajší herbár - jún 2014
      8. Odborné exkurzie - jún 2014
      9. Hviezdoslavov Kubín - celoslovenské kolo v prednese poézie a prózy - Klára Madunická - 23.-24. jún 2014

       

       

    • Stĺpec AStĺpec BStĺpec CStĺpec D
     riadok 1.Ariadok 1.Briadok 1.Criadok 1.D
     riadok 2.Ariadok 2.Briadok 2.Criadok 2.D
     riadok 3.Ariadok 3.Briadok 3.Criadok 3.D
 • Staňte sa naším fanúšikom