• Akcie školy


    • Na mesiac december pripravujeme

     P.č.

     Názov podujatia

     Termín

     1.

     Vianočná Viedeň - exkurzia

     10. december 2019

     2.

     Mikulášsky turnaj vo florbale

     december 2019

     3.

     Vianočný volejbalový turnaj

     december 2019

     4.

     Príchod Mikuláša v MŠ Vrádište

     december 2019

     5.

     Vianočné vystúpenie DSS a DD Holíč

     december 2019

     6.

     Súťaž v grafickom dizajne vianočný motív

     december 2019

     7.

     Školské kolo EKO olympiády

     december 2019

     8.

     Školské kolo SIP

     december 2019


     Na mesiac november pripravujeme

     P.č.

     Názov podujatia

     Termín

     1.

     Turnaj ZŠ vo futsale, florbale chlapcov

     november 2019

     2.

     Výstava Bibliotéka

     november 2019

     3.

     Školské kolo olympiády v ANJ

     november 2019

     4.

     Školské kolo olympiády v NEJ

     november 2019

     5.

     DOD v SOŠ J.Čabelku

     22. 11. 2019

     6.

     Deň MŠ  aktivity v rámci dňa MŠ

     04. 11. 2019

     7.

     Exkurzia OPT

     november 2019


     Na mesiac október pripravujeme

     P.č.

     Názov podujatia

     Termín

     1.

     Noc strašidiel na zámku spolupráca s CVČ Holíč

     október 2019

     2.

     Návšteva a workshop Mestská knižnica

     október 2019

     3.

     Súťaž v písaní na PC vyššie ročníky

     október 2019

     4.

     Olympiáda o EÚ

     október 2019

     5.

     Múzeum T. Baťu Zlín

     október 2019

     6.

     Turnaj ZŠ vybíjanej dievčat

     október 2019

     7.

     Návšteva divadelného predstavenia

     október 2019

     8.

     Projekt Záložka do knihy spája školy

     október 2019


     Na mesiac september pripravujeme

     P.č.

     Názov podujatia

     Termín

     1.

     Aktivity k Európskemu dňu jazykov

     september 2019

     2.

     Návšteva mestskej knižnice

     september 2019

     3.

     Literárno-historická exkurzia Devín

     september 2019

     4.

     Exkurzia 1 a 2 ročník logisti (podniky)

     september 2019


     Na mesiac jún pripravujeme

     P.č.

     Názov podujatia

     Termín

     1.

     Tereziánske dni

     14. 6. 2019

     2.

     Divadelné predstavenie

     jún 2019

     3.

     Exkurzia Devín

     jún 2019


     Na mesiac máj pripravujeme

     P.č.

     Názov podujatia

     Termín

     1.

     Návšteva divadelného predstavenia

     máj 2019

     2.

     Beseda so spisovateľmi súrod. Weinwurmovci, p. Nagyová ( Margaréta biela)

     máj 2019

     3.

     Študentské voľby Europarlament

     máj 2019

     4.

     Rozprávková lúka – animačný program pre MŠ

     13. 5. 2019

     5.

     Vystúpenie pre mesto Holíč – Tereziánské dni

     máj 2019

     6.

     Exkurzia odbory OPT v ČR - Napajedla

     máj 2019

     7.

     Workshop modrotlač

     24. 5. 2019

     8.

     Kvetinové dni Kátov – animačný program pre deti

     máj 2019


     Na mesiac apríl pripravujeme

     P.č.

     Názov podujatia

     Termín

     1.

     Florbal SŠ

     apríl 2019

     2. Basketball SŠ apríl 2019

     3.

     Diecézne kolo Biblickej olympiády, Bratislava apríl 2019
     4. Beseda so spisovateľom, Mestská knižnica Holíč (Gabriela Beregházyová Slovensko-legenda lipy) apríl 2019
     5. Vedomostný kvíz (cudzie jazyky) apríl 2019
     6. Exkurzia, odbory LOG, EKO Peugeot Trnava 02.04.2019
     7. Výchovný koncert 08.04.2019
     8. Exkurzia, odbor OPT v ČR - Napajedla apríl 2019

     Na mesiac marec pripravujeme

     P.č.

     Názov podujatia

     Termín

     1.

     Okresné kolo Hurbanovho pamätníka

     marec 2019

     2. Okresné kolo Biblickej olympiády marec 2019

     3.

     Floorbal ZŠ marec 2019
     4. Volejbalový turnaj MIX ZŠ marec 2019
     5. Floorbal SŠ - účasť marec 2019
     6. Basketbalový turnaj SŠ - účasť marec 2019

      


      Na mesiac január pripravujeme

     P.č.

     Názov podujatia

     Termín

     1.

     Výstava prác študentov OPT z graf.dizajnu

     január 2019

     2. LVVK 20. - 25.1.2019

     Na mesiac december pripravujeme

     P.č.

     Názov podujatia

     Termín

     1.

     Súťaž v grafickom dizajne

     december 2018

     2. Exkurzia na súdnom pojednávaní december 2018

     3.

     Súťaž SIP december 2018
     4. Exkurzia na súdnom pojednávaní december 2018
     5. Červená stužka december 2018
     6. Exkurzia Viedeň 13.12.2018
     7. Vianočný volejbalový turnaj december 2018
     8. Vianočný program v spolupráci s mestom Holíč december 2018
     9. Mikulášska besiedka v MŠ Kátov december 2018

     Na mesiac november pripravujeme

     P.č.

     Názov podujatia

     Termín

     1.

     Odborná exkurzia LOG a OPT

     november 2018

     2. Prezentácia škôl Myjava 07.11.2018

     3.

     Turnaj vo futsale

     08.11.2018

     4. Exkurzia Veľtrh Bibliotéka Bratislava, odbory - učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo a odbor sociálno-výchovný pracovník 09.11.2018
     5. Strašidlá na Holíčskom zámku okóber/november 2018
     6. Deň otvorených dverí a blší trh 14.11.2018
     7. Prezentácia školy Senica 15.11.2018
     8. Imatrikulácie 19.11.2018

      


     Na mesiac október pripravujeme

     P.č.

     Názov podujatia

     Termín

     1.

     Návšteva Mestskej knižnice Holíč

     október 2018

     2. Divadelné predstavenie Trnava október 2018

     3.

     Turnaj vo vybíjanej ZŠ

     18.10.2018

     4. Olympiáda o EÚ október 2018
     5. Návšteva Múzeum T. Baťu Zlín október 2018
     6. Zasadnutie Rady školy  4.10.2018
     7. Pozvaní výchovní por. ZŠ. Zasadnutie so zamestnávateľmi v regióne Skalica, Senica, Holíč. 18.10.2018
     8. Exkurzia Grafobal Skalica 19.10.2018

      


     Na mesiac jún pripravujeme

     P.č.

     Názov podujatia

     Termín

     1.

     Exkurzia literárno-historická Bratislava

     12.06.2018

     2. Výlet Papradno 1. ročník 20.-23.06.2018

     3.

     Exkurzia Hlboké

     od 25.06.2018

     4. Cyklovýlet od 25.06.2018
     5. Blší trh od 25.06.2018

     Na mesiac máj pripravujeme

     P.č.

     Názov podujatia

     Termín

     1.

     Divadelné predstavenie Trnava

     03.05.2018

     2. Deň Zeme máj 2018

     3.

     Exkurzia Múzeum školstva a pedagogiky Bratislava

     14.05.2018

     4. Remeselný týždeň v Domove dôchodcov Holíč 28.05 - 31.05.2018
     5. Prezentácie Erasmus+ máj 2018
     6. Exkurzia - Slovenská národná galéria Bratislava 17.05.2018
     7. Veľtrh Polygraf - Reklama Praha 31.05.2018

      


     Na mesiac apríl pripravujeme

     P.č.

     Názov podujatia

     Termín

     1.

     Odborné exkurzie - operátor tlače (výroba kníh)

     apríl 2018

     2.

     Odborná exkurzia - logistika

     apríl 2018

     3. Exkurzie ZŠ do firmy Grafobal, a.s. Skalica apríl 2018
     4. Jazykový vedomostný kvíz apríl 2018
     5. Divadelné predstavenie apríl 2018
     6. Deň Zeme 27.4.2018
     7. Stretnutie bývalých zamestnancov školy 25.4.2018

     Na mesiac marec pripravujeme

     P.č.

     Názov podujatia

     Termín

     1.

     Hurbanov pamätník - školské kolo

     marec 2018

     2.

     Stolnotenisový turnaj - SŠ Skalica

     marec 2018

     3. Súdne pojednávanie - exkurzia 4.ročník - Skalica marec 2018
     4. Erasmus+  11.-23.marec 2018

     Na mesiac február pripravujeme

     P.č.

     Názov podujatia

     Termín

     1.

     Súťaž v SOČ - školské kolo

     február 2018

     2.

     Súťaž v ek. znalostiach 3. a 4. ročníky

     február 2018

     3. Beseda s pracovníkom banky február 2018
     4. Turnaj vo futsale február 2018

     Na mesiac január pripravujeme

     P.č.

     Názov podujatia

     Termín

     1.

     LVVK Malinô Brdo

     14.-19.1.2018

      

     LVVK Malinô Brdo

     21.-26.1.2018


     Na mesiac december pripravujeme

     P.č.

     Názov podujatia

     Termín

     1.

     Tvorivé dielne - pre deti z MŠ a seniorov z DSS

     december 2017

     2.

     Vianočné trhy INCHEBA - UCI, SOP

     december 2017

     3.

     Predvianočná Viedeň

     5.12.2017

     4.

     Súťaž v graf.dizajne podľa zvolenej témy - OPT

     december 2017

     5.

     Školské kolo v písaní na PC - 1.roč, 2.roč.

     december 2017

     6.

     Červená stužka - HIV/AIDS

     december 2017


     Na mesiac november pripravujeme

     P.č.

     Názov podujatia

     Termín

     1.

     Beseda - Medzinárodný deň knižníc

     november 2017

     2.

     Príprava školského kola olympiády v ANJ, NEJ

     november 2017

     3.

     Prednáška v spolupráci s MPPC na aktuálnu tému

     november 2017

     4.

     Exkurzie - LOG

     november 2017

     5.

     Prezentácia SŠ Myjava, Senica

     8. - 9.11.2017

     6.

     Prezentácie na ETV

     november 2017

     7.

     Odborná exkurzia - OPT

     november 2017

     8.

     Turnaj vo futsale

     16.11.2017

     9. Turnaj vo florbale 21.11.2017
     10. Turnaj vo volejbale 28.11.2017
     11. Kvíz z dejepisu november 2017
     12. Exkurzia Bibliotéka Bratislava - 4. roc. november 2017
     13. Galéria Bratislava - UCI november 2017

      


     Na mesiac september / október pripravujeme

     P.č.

     Názov podujatia

     Termín

     1.

     Európsky deň jazykov

     25. - 29.9 2017

     2.

     Príprava programu v spolupráci s CVČ pri príležitosti "Noc strašidiel" na zámku Holíč

     september 2017

     3.

     Stretnutie výchovných poradcov ZŠ

     september 2017

     4.

     Mestská knižnica - exkurzia

     október 2017

     5.

     Vystúpenie pri príležitosti "Noc strašidiel" na zámku

     október 2017

     6.

     VAPAC 4. ročníky

     október 2017

     7.

     Odborná exkurzia - OPT 

     október 2017

     8.

     ERASMUS - št. odbor Polygraf - operátor tlače

     október 2017


     Na mesiac jún pripravujeme

     P.č.

     Názov podujatia

     Termín

     1.

     Súťaž v písaní na počítači pre 1. - 3. ročníky

     jún 2017

     2.

     Spolupráca pri organizovaní MDD s mestom Holíč a CVČ

     jún 2017

     3.

     Prednáška o rodičovstve pre 1. ročníky

     13.6.2017

     4.

     Účasť na Tereziánskych dňoch

     16.6 2017

     5.

     Odborné exkurzie študentov odboru operátor tlače

     jún 2017

     6.

     Príprava školského časopisu

     jún 2017

     7.

     Účasť na Čistom dni v Zlatníckej doline

     27.6.2017

     8.

     Program študentiek 2. ročníka pre deti MŠ v meste Holíč a okolí

     26. - 28.6. 2017


     Na mesiac máj pripravujeme

     P.č.

     Názov podujatia

     Termín

     1.

     Deň Zeme

     9.5.2017

     2.

     Prednáška zameraná na finančnú gramotnosť pre 1. ročníky

     10.5 2017

     3.

     Exkurzia do múzea holokaustu v Seredi

     15.5 2017

     4. Blší trh 16.5.2017
     5. Exkurzia študentov študijného odboru sociálno-výchovný pracovník do diagnostického centra v Bratislave 18.5.2017

     Na mesiac apríl pripravujeme

     P.č.

     Názov podujatia

     Termín

     1.

     Program pre MŠ z metodiky TV 11.4.2017

     apríl 2017

     2.

     Diecézne kolo biblickej olympiády

     apríl 2017

     3.

     Exkurzia šk. odboru logistika, operátor tlače

     apríl 2017

     4.

     Beseda finančná gramotnosť  

     apríl 2017

     5.

     Športový deň

     apríl 2017

     6.

     Historický kvíz

     apríl 2017

     7.

     Divadelné predstavenie

     12.04.2017

     8.

     Tvorivé dielničky pre seniorov k Veľkej noci

     apríl 2017


     Na mesiac marec pripravujeme

     P.č.

     Názov podujatia

     Termín

     1.

     Hurbanov pamätník - okresné kolo

     Marec 2017

     2.

     Prezentácia o Berlíne (študentky 4.A o praxi v Berlíne)

     Marec 2017

     3.

     Odborná exkurzia - odbor logistika

     Marec 2017

     4.

     Sociometrický dotazník pre študentov 1. ročníka

     Marec 2017

     5.

     Matematická súťaž Pangea

     Marec 2017

     6.

     Futsalový turnaj SŠ

     Marec 2017

     7.

     Volejbalový turnaj mix ZŠ

     Marec 2017

     8.

     Vystúpenie pri príležitosti MDŽ

     Marec 2017

      

      


      

     Na mesiac február pripravujeme

     P.č.

     Názov podujatia

     Termín

     1.

     Vedomostný kvíz v nemecky hovoriacich krajinách

     Február 2017

     2.

     Vedomostný kvíz z anglických reálií

     Február 2017

     3.

     Hurbanov pamätník – triedne kolo

     Február 2017

     4.

     Historický kvíz z dejepisu

     Február 2017

     5.

     Florbalový turnaj stredných škôl

     Február 2017

     6.

     Futsalový turnaj žiakov ZŠ

     Február 2017


     Na mesiac január pripravujeme

     P.č.

     Názov podujatia

     Termín

     1.

     Okresné kolo olympiády v ANJ  Skalica

     18. 01. 2017

     2.

     Okresné kolo olympiády v NEJ  Skalica

     19. 01. 2017

     3.

     Okresné kolo olympiády v ANJ pre ZŠ

     január 2017

     4.

     Finančná gramotnosť – prednáška od spol. Partners

     január 2017

     5.

     Divadelné predstavenie pre žiakov ZŠ Holíč v rámci prevenčného programu

     január 2017

     6.

     Kvíz z dejepisu k 200. výročiu narodenia J. M. Hurbana

     január 2017

     7.

     Lyžiarsko-výcvikový kurz

     23 – 27. 01. 2017

     8.

     Beseda – Vírusové ochorenie

     január 2017


     Na mesiac december pripravujeme

     P.č.

     Názov podujatia

     Termín

     1.

     Prednáška „Zdravý životný štýl“

     december 2016

     2.

     Beseda „Plánované rodičovstvo“

     december 2016

     3.

     Exkurzia Viedeň – vianočná atmosféra

     12. december 2016

     4.

     Program pre deti MŠ Holíč

     13. december 2016

     5.

     Tvorivé dielne pre seniorov v Senior dome Terézia Holíč

     december 2016

     6.

     Divadelné predstavenia pri príležitosti vianočných sviatkov

     16. december 2016

     7.

     Mikulášska besiedka

     december 2016

      


     Na mesiac november pripravujeme

     P.č.

     Názov podujatia

     Termín

     1.

     Prednáška o misionárskej práci v Afrike

     november 2016

     2.

     Futbalový turnaj SŠ

     november 2016

     3.

     Florbalový turnaj ZŠ

     november 2016

     4.

     Exkurzia 1. ročník – výrobné podniky

     november 2016

     5.

     Prednáška 2 ročník spolupráca s CPPPa P Holíč

     november 2016

     6.

     Dotazník adaptácia študentov 1. ročníka

     november 2016

     7.

     Divadelné predstavenie SND Bratislava

     19. november 2016

     8.

     Školské kolo olympiády v NEJ

     november 2016

     9.

     Školské kolo olympiády v ANJ

     november 2016

     10.

     Vystúpenie v rámci divadelného krúžku a Klubu mladých

     november 2016

     11.

     Tvorivé dielničky s jesennou tematikou

     november 2016

     12.

     Realizácia šk. kola v prevencii drog a drog. závislostí

     november 2016

      


     ZREKONŠTRUOVANÁ KNIŽNICA U ČABELKOVCOV


     ZAHRANIČNÁ PRAX V BERLÍNE - UČITEĽSTVO PRE MATERSKÉ ŠKOLY A VYCHOVÁVATEĽSTVO

      

     Stredná odborná škola Jozefa Čabelku v Holíči organizuje týždennú odbornú prax v materskej škole v Berlíne pre študentky v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.

     Cieľom praxe je  uplatňovať a rozvíjať nadobudnuté vedomosti a zručnosti z pedagogických disciplín a metodík, získavať skúsenosti pri práci s deťmi predškolského veku, prehĺbiť si jazykové vedomosti v nemčine, porovnať odborné poznatky so zahraničím a rozvíjať vlastnú aktivitu, samostatnosť i tvorivosť.

     Miesto praxe – Materská škola /KITA/ Nordost Berlín, Nemecko.

     Materská škola sa nachádza v časti mesta Berlín /Bezirk/ Pankow – Weissensee. Toto predškolské zariadenie má 36 zamestnancov a 180 detí, ktoré sú zadelené do 14 skupín. V každej skupine sú dve učiteľky a jedna odborná vychovávateľka pre integráciu. Ťažiskom práce v MŠ je hudba, podporovanie jazyka, integrácia atď. KITA pracuje podľa vzdelávacieho programu mesta Berlín.

     Termín praxe : 23. 10. 2016 – 29. 10. 2016

     Zúčastnia sa 4 študentky našej školy :

     1. Leskovská Sabína – 4. A
     2. Krištofíková Michaela – 4. A
     3. Šuleková Kristína – 4. A
     4. Kubinová  Iveta – 3. B

     Doprava: letecky – letecká spoločnosť Ryanair

     Ubytovanie: zabezpečuje Bytové družstvo VORWARTS, Berlín

     Gästewohnung – hosťovské ubytovanie

     Pedagogická prax spojená s jazykovo-vzdelávacím pobytom v Berlíne ponúka nezabudnuteľné zážitky spojené s historickými a kultúrnymi pamiatkami metropoly Nemecka.

     Zahraničný pobyt vedie študentov k samostatnosti a rozhľadenosti. Nadobudnuté nové poznatky a schopnosť komunikovať v nemeckom prostredí je dôležitým impulzom do budúcnosti mladých ľudí.

     16. 09. 2016, PhDr. Mária Polláková


     Na mesiac október pripravujeme

     P.č.

     Názov podujatia

     Termín

     1.

     Divadelné predstavenie pri príležitosti mesiaca Úcty k starším

     Október 2016

     2.

     Návšteva diagnostického centra a liečebno-výchovného sanatória Bratislava

     Október 2016

     3.

     Divadelné pásmo pri príležitosti Noc strašidiel na zámku v Holíči

     Október 2016

     4.

     Návšteva galérie v Bratislave

     Október 2016

     5.

     Exkurzia Baťovo múzeum Zlín

     Október 2016

     6.

     Dejepisná súťaž „Otázniky histórie“

     Október 2016

     7.

     Futsalový turnaj ZŠ

     Október 2016

     8.

     Divadelné predstavenie v SND Bratislava

     Október 2016

     9.

     Poznávacia exkurzia Viedeň

     26. október 2016

     10.

     Beseda o živote a kultúre krajín EÚ

     Október 2016

     11.

     Pedagogická prax v MŠ v Berlíne

     Október 2016


     Na mesiac september pripravujeme

     P. č.

     Názov podujatia

     Termín

     1.

     Príprava divadelného predstavenia v rámci prevenčných aktivít

     september 2016

     2.

     Mestská knižnica Holíč

     september 2016

     3.

     Vedomostný kvíz zo SJL

     september 2016

     4.

     Vedomostný kvíz o reáliách nemecky a anglicky hovoriacich krajín

     september 2016

     5.

     Európsky deň jazykov v Bratislave

     september 2016


     Na mesiac jún pripravujeme

     P.č.

     Názov podujatia

     Termín

     1.

     MDD - spolupráca s Mestom Holíč a divadelné predstavenie

     01.06. 2016

     2.

     Vedomostný kvíz - reálie anglicky a nemecky hovoriacich krajín

     jún 2016

     3.

     Blší trh

     07. 06. 2016

     4.

     Exkurzia odboru - logistika - výrobné podniky Skalica

     jún 2016

     5.

     Exkurzia B. Bystrica - Múzeum SNP

     jún 2016

      


     Na mesiac máj pripravujeme

     P.č.

     Názov podujatia

     Termín

     1.

     Otvorenie sezóny – Baťov kanál

     1. 05. 2016

     2.

     Vedomostný kvíz z dejepisu

           máj 2016

     3.

     Spolupráca s CVČ – Deň matiek

          11. 05. 2016

     4.

     Návšteva zariadenia pre seniorov

          máj 2016


     Na mesiac apríl pripravujeme

     P.č.

     Názov podujatia

     Termín

     1.

     Tvorívé dielne pre seniorov

     Apríl 2016

     2.

     Divadelné predstavenie Bratislava

     13. 04. 2016

     3.

     Obvodné kolo - Hurbanov pamätník

     19. 04. 2016

     4.

     Vedomostný kvíz ANJ, NEJ, SJL

     Apríl 2016

     5.

     Matematická súťaž "PANGEA" školské kolo

     Apríl 2016

     6.

     Športový deň

     Apríl 2016


     Na mesiac marec pripravujeme

     P.č.

     Názov podujatia

     Termín

     1.

     Matematická súťaž - PANGEA

     Marec 2016

     2.

     Prednáška spojená s projekciou „Biodiverzita Slovenska“.

     Marec 2016

     3.

     Písomná korešpondencia študentov so zahraničím

     Marec 2016

     4.

     Vystúpenia v zariadeniach pre seniorov Holíč pri príležitosti MDŽ

     Marec 2016

     5.

     Súťaž v kreslení na PC – veľkonočné motívy

     Marec 2016

     6.

     Exkurzia študentov – odbor logistika

     Marec 2016


     Na mesiac február pripravujeme

     P.č.

     Názov podujatia

     Termín

     1.

     Vedomostný kvíz z ANJ

     Február 2016

     2.

     Vedomostný kvíz z NEJ

     Február 2016

     3.

     Hurbanov pamätník - školské kolo

     Február 2016

     4.

     Futsalový turnaj SŠ

     Február 2016

     5.

     SOČ – školské kolo

     Február 2016

     6.

     Exkurzia PRINT expo Brno

     Február 2016


     Na mesiac január pripravujeme

     P.č.

     Názov podujatia

     Termín

     1.

     Obvodné kolo olympiády v NEJ

     Január 2016

     2.

     Obvodné kolo olympiády v ANJ SŠ

     13. 01. 2016

     3.

     Obvodné kolo olympiády v ANJ ZŠ

     14. 01. 2016

     4.

     Školské kolo súťaže Mladý účtovník

     Január 2016

     5.

     Školské kolo olympiády v dejepise

     Január 2016

     6.

     Výstava Gastropack, EXPOREKLAMA

     28-31.01. 2015


     Na mesiac december pripravujeme

     P.č.

     Názov podujatia

     Termín

     1.

     Mikulášsky program pre firmu Eissmann Holíč

     3. december 2015

     2.

     Divadelné vystúpenia – okres Skalica, Senica

     December 2015

     3.

     Školské kolo olympiády v NEJ

     8. december 2015

     4.

     Školské kolo olympiády v ANJ

     9. december 2015

     5.

     Vedomostný kvíz zo SJ

     december 2015

     6.

     Tvorivé dielne pre deti z MŠ Holíč

     december 2015

     7.

     Tvorivé dielne pre seniorov – Zariadenie Senior dom Terézia Holíč

     december 2015

     8.

     Beseda „Zdravý životný štýl“

     december 2015

     9.

     Vedomostný kvíz – OBN, DEJ

     december 2015

     10.

     Vianočný volejbalový turnaj

     december 2015


     Na mesiac november pripravujeme

     P.č.

     Názov podujatia

     Termín

     1.

     Beniakove Chynorany – recitačná súťaž

     04. 11. 2015

     2.

     Týždeň boja proti drogám – výtvarná súťaž

     November 2015

     3.

     Exkurzia tlačiarne

     November 2015

     4.

     Florbalový turnaj ZŠ

     24. 11. 2015

     5.

     Volejbalový turnaj mix pre ZŠ

     26. 11. 2015

     6.

     Príprava programu na Mikuláša a Vianoce

     November 2015

     7.

     Divadelné vystúpenia v ZŠ

     November 2015


     Na mesiac október pripravujeme

     P.č.

     Názov podujatia

     Termín

     1.

     Divadelné predstavenie pri príležitosti „Úcta k starším“

     Október 2015

     2.

     Návšteva diagnostického centra Bratislava

     Október 2015

     3.

     Futsalový Turnaj ZŠ

     Október 2015

     4.

     Turnaj vo vybíjanej dievčat

     Október 2015

     5.

     Súťaž z dejepisu – „Otázniky histórie“

     Október 2015

     6.

     Poznávacia exkurzia Viedeň

     26. 10. 2015

     7.

     Návšteva SND Bratislava

     Október 2015

     8.

     Beseda o živote a kultúre krajín EÚ

     Október 2015

      


     Na mesiac september pripravujeme

     P.č.

     Názov podujatia

     Termín

     1.

     Vedomostný kvíz o reáliách nemecky a anglicky hovoriacich krajín

     september 2015

     2.

     Mestská knižnica Holíč

     september 2015

     3.

     Vedomostný kvíz zo SJL

     september 2015

     4.

     Európsky deň jazykov Bratislava

     september 2015

      


     Na mesiac jún pripravujeme

     P.č.

     Názov podujatia

     Termín

     1.

     Divadelné predstavenie pri príležitosti MDD

     jún 2015

     2.

     Prevenčný program „Čistý deň“

     jún 2015

     3.

     Vedomostný kvíz z histórie

     09. 06. 2015

     4.

     Futbalový turnaj tlačiarov v Silgan Nové Mesto n/V

     09. 06. 2015

     5.

     Florbalový turnaj – školské kolo

     10. 06. 2015

     6.

     Hviezdoslavov Kubín

     17. 06. 2015

     7.

     Vedomostný kvíz – Reálie anglicky a nemecky hovoriacich krajín

     jún 2015

     8.

     Blší trh

     19. 06. 2015


     Na mesiac máj pripravujeme 

     P. č.

     Názov podujatia

     Termín

     1.

     Deň zeme – zapojenie sa do akcie

     máj 2015

     2.

     Vydanie školského časopisu „Čabelkopis“

     máj 2015

     3.

     Tvorivé dielne pre MŠ

     máj 2015

     4.

     Účasť na súdnom pojednávaní – Okresný súd Skalica

     máj 2015


     Na mesiac apríl pripravujeme

      

     Názov podujatia

     Termín

     1.

     Matematická súťaž –„Matematický klokan“

     apríl 2015

     2.

     Športový deň

     apríl 2015

     3.

     Exkurzia do Bratislavy – operátor tlače

     apríl 2015

     4.

     Tvorivé dielne pre seniorov – Senior Dom Terézia Holíč

     apríl 2015

     5.

     Divadelné vystúpenia

     apríl 2015

     6.

     Tvorivé dielničky pre deti MŠ Holíč

     apríl 2015

     7.

     Vedomostný kvíz – ANJ, NEJ

     apríl 2015

     8.

     Dejepisná exkurzia do Múzea Ľ. Štúra Modra

     apríl 2015


     Na mesiac január pripravujeme

     Č.

     Názov podujatia

     Termín

     1.

     Obvodné kolo olympiády v NEJ

     13. 01. 2015

     2.

     Obvodné kolo olympiády v ANJ

     13. 01. 2015

     3.

     Mladý účtovník (školské kolo OMEGA)

     Január 2015

     4.

     Výstavka prác (operátor tlače)

     Január 2015

     5.

     Incheba Bratislava

     29. 01. 2015

     6.

     Poľovníctvo a oddych

     Január 2015

     7.

     Tvorivé dielne – Senior dom Terézia

     Január 2015

      


     Na mesiac december pripravujeme

     1.

     Volejbalový turnaj ZŠ - mix

     4. 12. 2014

     2.

     Mikulášsky program – Domov dôchodcov Holíč

     5. 12. 2014

     3.

     Výchovný koncert

     9. 12. 2014

     4.

     Vianočné divadelné vystúpenia

     december 2014

     5.

     Školské kolo olympiády v NEJ

     9. 12. 2014

     6.

     Školské kolo olympiády v ANJ

     10. 12. 2014

     7.

     Poznávacia exkurzia - Viedeň

     15. 12. 2014

     8.

     Židovské múzeum, historické centrum Bratislava

     17. 12. 2014

     9.

     Školský volejbalový turnaj

     17. 12. 2014

     10.

     Zdravý životný štýl - prednáška

     18. 12. 2014

     11.

     Tvorivé dielne pre seniorov  - Senior dom Terézia Holíč

     december 2014

     12.

     Tvorivé dielničky pre MŠ

     december 2014

     13.

     Súťaž v grafickom dizajne

     december 2014

     14.

     Súdne pojednávanie – exkurzia 4. ročník

     december 2014

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      


     Na mesiac november pripravujeme

     1. Divadelné predstavenie                                                        november 2014
     2. Divadelné predstavenie pre žiakov ZŠ Holíč – 1. stupeň     november 2014
     3. Tvorivé dielničky pre deti v MŠ Holíč                                    november 2014
     4. Vydanie školského časopisu                                                 14.11.2014
     5. Príprava programu na Mikuláša a Vianoce                           november 2014
     6. Futsalový turnaj stredných škôl                                             november 2014
     7. Florbalový turnaj základných škôl                                         november 2014
     8. Imatrikulácie I. ročníka                                                          28.11.2014

     Na mesiac október pripravujeme

     1. Divadelné predstavenie Bratislava – október 2014
     2. Beseda o živote a kultúre krajín EU – október 2014
     3. Nácvik a vystúpenie divadelného predstavenia pre MŠ – október 2014
     4. Nácvik a vystúpenie divadelného predstavenia zameraného na prevenciu – október 2014
     5. Vydanie časopisu „Čabelkopis“ – október 2014
     6. Vystúpenia v zariadeniach pre seniorov pri príležitosti – Október mesiac úcty k starším – október 2014
     7. Súťaž 2., 3. ročníkov v písaní na PC na rýchlosť a presnosť – október 2014
     8. Exkurzia do papierne – operátor tlače – október 2014
     9. Exkurzia múzeum Tomáše Baťu Zlín – október 2014
     10. Futsalový turnaj ZŠ – október 2014
     11. Turnaj vo vybíjanej dievčat – október 2014
     12. Súťaž „Otázniky histórie“ - október 2014

     Na mesiac september pripravujeme

     1. Prezentácia cudzojazyčných časopisov – september 2014
     2. Mestská knižnica Holíč – exkurzia – september 2014
     3. Futsalový turnaj pre ZŠ – september 2014
     4. Turnaj vo vybíjanej dievčat pre ZŠ – september 2014
     5. Návšteva mestského úradu v Holíči – september 2014
     6. Deň Európskeho kultúrneho dedičstva – sprevádzanie študentov SOŠ J. Čabelku po pamiatkach mesta Holíč – 13.09.2014
     7. Dejiny nášho regiónu – návšteva mesta Skalica – september 2014
     8. Divadelné predstavenie pre žiakov ZŠ v okrese Skalica – september 2014
     9. Príprava vydania školského časopisu Čabelkopis – september 2014
     10. Európsky deň jazykov – exkurzia Bratislava – 26.09.2014
     11. Príprava podnikateľského zámeru na súťaž – september 2014

     Na mesiac jún pripravujeme:

     1.  Divadelné predtavenie pre mesto Holíč - Medzinárodný deň detí - 1. júna 2014
     2. Blší trh - 6. júna 2014
     3. Divadelné predstavenie  počas Tereziánskych dní - 14. júna 2014
     4. Účasť na priateľskom stretnutí žiakov 2. ročníkov  v odpise na rýchlosť a presnosť v Hlohovci - Madunická, Hrubá - jún 2014
     5. Školská súťaž žiakov v písaní na rýchlosť a presnosť na počítači - jún 2014
     6. Florbalový turnaj - chlapci - jún 2014
     7. Súťaž o najkrajší herbár - jún 2014
     8. Odborné exkurzie - jún 2014
     9. Hviezdoslavov Kubín - celoslovenské kolo v prednese poézie a prózy - Klára Madunická - 23.-24. jún 2014

      

      

   • Stĺpec AStĺpec BStĺpec CStĺpec D
    riadok 1.Ariadok 1.Briadok 1.Criadok 1.D
    riadok 2.Ariadok 2.Briadok 2.Criadok 2.D
    riadok 3.Ariadok 3.Briadok 3.Criadok 3.D