• Projekty

     • Novinky

     • ERASMUS+ 

      „Vzdelanie je investícia do budúcnosti“. Vedomí si tohto motta, sme sa opätovne už po niekoľkýkrát zapojili do projektu Erasmus+.  Začiatkom roka 2018 sme podali prihlášku  a výsledkom snahy viacerých pedagógov bolo schválenie projektu pod názvom „Odborná prax v zahraničí“. Výška finančného grantu  pre daný projekt bola 30 360 €.

      Pracovnej stáže pod vedením odborných učiteľov sa celkom zúčastnilo 22 študentov  v troch študijných odboroch – operátor tlače, logistika a učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Tlačiari svoju odbornú stáž absolvovali v tlačiarenskej  firme FINIDR Český Těšín. Možno povedať, že niekoľkoročná spolupráca  s touto firmou na projektoch Erasmus+ je znakom obojstrannej spokojnosti.

      Študenti v odbore logistika si počas zahraničnej pracovnej stáže overovali svoje doterajšie vedomosti a skúsenosti  vo firme ČD Cargo a.s. Praha na pracovisku v Českej Třebovej. Firma pôsobí v oblasti vnútroštátnej a medzinárodnej železničnej dopravy.

      Študentky – učiteľky pre materské školy pracovali a nadobúdali nové skúsenosti v dvoch materských školách v obciach Řepiště a Paskov.

      Časový harmonogram zahraničnej praxe bol rozložený na dva týždne (10 pracovných dní). Pri výbere študentov sa zohľadňovali ich študijné výsledky, a celkový prístup k práci a štúdiu.


      Interreg

      Na konci kalendárneho roka 2016 bola podaná žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku prostredníctvom projektu „Rozvoj oború sociální práce v ČR a SK“ vo výške 60,5 tis. EUR. Cieľom projektu je rozvoj odborov sociálnej práce v ČR a SR . Do projektu by malo byť zapojených 80 študentov (60 z ČR a 20 zo Slovenska), ktorí sa zúčastnia 14 dennej pracovnej stáže a 7 denného jazykového pobytu, ktorý bude zameraný na výučbu odbornej angličtiny pre sociálne služby. Pracovné stáže budú prebiehať v českých  a slovenských zariadeniach sociálnych služieb.


      Erasmus+

      Vo februári 2017 podala naša škola prihlášku na Erasmus+ s názvom Na prax do zahraničia 3. Celková výška grantu je 45,5 tis. EUR. Zúčastniť by sa ho mali študenti 2. a 3. ročníkov odborov logistika, operátor tlače, sociálno-výchovný pracovník a učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo. Študenti by si mali prehĺbiť svoje praktické zručnosti v tlačiarenskej firme FINIDR Český Těšín, v nadnárodnej spoločnosti DHL Express Ostrava, v dvoch materských školách v Havířově a v zariadení Sociální služby města Havířov.


       

       

 • Staňte sa naším fanúšikom