• Spoznaj históriu a nezabudni

     • Projekt 89

      V týchto dňoch si študenti rôznych odborov a ročníkov spojenej školy pripomenuli formou projektov, diskusií, videí “deň študentstva”, deň boja za slobodu – udalosti 17. novembra 1989. 

      Budajka, trikolóra, štrngajúce kľúče, gesto víťazstva či logo VPN - symboly Nežnej revolúcie. Pozná ich aj dnešná mladá generácia? To sme zisťovali na hodine slovenčiny v I.LPE. Študenti dostali najprv pojmy a skúšali ich vlastnými slovami opísať. Potom dostali aj ich krátky opis a ten priraďovali k jednotlivým pojmom. Väčšine študentov sa podarilo správne úlohu vypracovať, ale našli sa aj takí, ktorí všetky pojmy nepoznali. Na záver sme vytvorili Krátky slovník symbolov Nežnej revolúcie a pozreli si video o udalostiach z novembra 1989, aby symboly videli aj na autentických záberoch z demonštrácií a lepšie tak pochopili ich význam. 

      4. ročník odboru technika a prevádzka dopravy, IT rozoberali témy xenofóbie, rasizmu, vojny, mladých ľudí, lásky v diele Námestie sv. Alžbety. 

      Študenti 2.HA si na predmete Spoločenská komunikácia pripravili dress code servírky/čašníka v dobe pred rokom 1989. Taktiež so záujmom dohľadávali ako bol prestretý stôl v reštaurácii, aké dochucovadlá nechýbali na stole a potvrdili si ani popolník nechýbal na stole. 
      V rámci odbornej praxe prišli retro čašníčky a prestreli stôl ako z doby ‘89, taktiež v cukrárskej dielni spolu s majstrami piekli retro zákusky, ktoré zvážili na váhe s rokom výroby pred rokom 1989 a váži dodnes😉 

      Študenti 3.AB odboru čašník/servírka sa v rámci projektu’89 podarilo na hodine Stolovanie  vytvoriť menu s použitím strojového písma a nezabudli ani na ceny v Kčs😉 

      Taktiež trieda 1.A odbor čašník/servírka sa pokúsili vytvoriť  na hodine Stolovanie týždenné menu, ktoré sa ponúkalo v reštauráciách v dobe komunistického režimu s použitím surovín z doby pred rokom 1989. Niektorým sa to i úspešne podarilo. 

      2.HA na predmete NRS, kedy vyhľadali a zostavili prezentáciu s vybranými pamätníkmi na obdobie pred 89. 

      Na hodinách dejepisu sa študenti rozdelili do dvoch skupín. Jedna spisovala pozitíva a druhá negatíva.Následne diskutovali. Živo J 

      Na hodine Spoločenská komunikácia si študenti 1.HA pripomenuli dresscode doby pred rokom 1989 a každý priniesol nejakú vec z doby socializmu, ktorú našli ešte v skriniach doma alebo na povale u babky či deda. 

      Taktiež zaujímavo tému preberali študenti na hodinách náboženstva Život kresťanov pred 89 rokom, taktiež si priblížili významné osobnosti ako Srholec, Havlík... 

      Študenti 3. roč. na hodinách geografie porovnávali obdobie 80.rokov so súčasnosťou z hľadiska dopravy (hustota cestnej premávky, kvalita infraštruktúry, pestrosť a kvalita dopravných prostriedkov, ceny pohonných látok...). Diskutovali aj o dôvodoch “zrýchlenia života”… 

      Tému “Ekonomické podmienky života obyvateľov pred novembrom 1989” študentom 4.TPI, 3.IT a nadstavbového štúdia objasnila p. učiteľka na ekonomike formou rozhovoru, faktami, ktoré aj ona sama ako bežný občan zažila v období komunizmu. Žiaci urobili zaujímavé prezentácie k téme. 

      Študentov 1. a 2. ročníka oboch škôl  p.učiteľ podnietil hľadať artefakty, ktoré by im túto dobu pripomenuli. Pátrali vo svojich domácnostiach a objavené predmety spred Novembra 89 prezentovali formou fotografií. 

      ZAZNELI PIESNE MODLITBA PRE MARTU, ČI SLÚBILI SME SI LÁSKU... 

      Tieto aktivity boli zaujímavé a prínosom pre obidve strany. Na viacerých hodinách vznikli zaujímavé diskusie a učitelia boli i sami prekvapení názormi a vedomosťami i NEvedomosťami študentov. 

 • Staňte sa naším fanúšikom