• O našej škole

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

     • Príhovor riaditeľa školy

     • Vážení priatelia,

      srdečne Vás vítam na našich webových stránkach. Poskytnú Vám kompletné informácie o našej škole.

      Našu strednú odbornú školu zvykneme volať „stará dáma s mladým srdcom“. Starou dámou sme z toho dôvodu, že sme plne etablovanou strednou odbornou školou v Trnavskom kraji s takmer storočnou tradíciou, ktorá za dobu svojej existencie vychovala niekoľko tisíc úspešných absolventov.

      Zároveň však máme mladé srdce – naša stredná odborná škola pod vedením mladého pedagogického zboru skutočne žije; nejde len o desiatky mimoškolských aktivít, športových turnajov, súťaží, preventívnych projektov, umeleckých eventov či výmenných pobytov študentov v rámci programu Erasmus+, ide najmä o atmosféru našej školy, ktorá sa nedá slovami opísať – tú musíte zažiť.

      Najviac hrdí sme však na niečo oveľa dôležitejšie: naša stredná odborná škola neprodukuje nezamestnaných absolventov pre úrady práce. Naši študenti sa po ukončení štúdia môžu vo svojich odboroch okamžite zamestnať – no zároveň sú i plne pripravení pokračovať v štúdiu na kvalitných vysokých školách doma i v zahraničí.

      Úplné stredné vzdelanie poskytujeme hneď v niekoľkých odboroch technického i humanitného zamerania (logistika – informačné technológie, polygraf – operátor tlače, ekonomika, sociálno-výchovný pracovník, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo). Využívame pritom osvedčené i inovatívne vyučovacie metódy za využitia modernej techniky.

      Dnešná doba strednému odbornému školstvu nepraje. Každý chce študovať na gymnáziu, a to i za cenu slabého prospechu či neskoršieho vysokoškolského štúdia odborov, ktoré mladému človeku nedávajú žiadnu šancu sa slušne zamestnať (veď koľko „manažérov“ a „politológov“ dnes pracuje za pásom vo fabrikách).

      Našou odpoveďou na tento trend je poskytovanie kvalitného vzdelania v oblastiach, v ktorých je nedostatok pracovných síl a ktoré mladým ľuďom dávajú perspektívu dôstojného, slušného a ekonomicky zabezpečeného života v dospelosti.

      Ing. Jozef Pavlík

      riaditeľ školy

 • Staňte sa naším fanúšikom