Navigácia

Pripravujeme

Na mesiac jún pripravujeme

P.č.

Názov podujatia

Termín

1.

Exkurzia literárno-historická Bratislava

12.06.2018

2. Výlet Papradno 1. ročník 20.-23.06.2018

3.

Exkurzia Hlboké

od 25.06.2018

4. Cyklovýlet od 25.06.2018
5. Blší trh od 25.06.2018

Na mesiac máj pripravujeme

P.č.

Názov podujatia

Termín

1.

Divadelné predstavenie Trnava

03.05.2018

2. Deň Zeme máj 2018

3.

Exkurzia Múzeum školstva a pedagogiky Bratislava

14.05.2018

4. Remeselný týždeň v Domove dôchodcov Holíč 28.05 - 31.05.2018
5. Prezentácie Erasmus+ máj 2018
6. Exkurzia - Slovenská národná galéria Bratislava 17.05.2018
7. Veľtrh Polygraf - Reklama Praha 31.05.2018

 


Na mesiac apríl pripravujeme

P.č.

Názov podujatia

Termín

1.

Odborné exkurzie - operátor tlače (výroba kníh)

apríl 2018

2.

Odborná exkurzia - logistika

apríl 2018

3. Exkurzie ZŠ do firmy Grafobal, a.s. Skalica apríl 2018
4. Jazykový vedomostný kvíz apríl 2018
5. Divadelné predstavenie apríl 2018
6. Deň Zeme 27.4.2018
7. Stretnutie bývalých zamestnancov školy 25.4.2018

Na mesiac marec pripravujeme

P.č.

Názov podujatia

Termín

1.

Hurbanov pamätník - školské kolo

marec 2018

2.

Stolnotenisový turnaj - SŠ Skalica

marec 2018

3. Súdne pojednávanie - exkurzia 4.ročník - Skalica marec 2018
4. Erasmus+  11.-23.marec 2018

Na mesiac február pripravujeme

P.č.

Názov podujatia

Termín

1.

Súťaž v SOČ - školské kolo

február 2018

2.

Súťaž v ek. znalostiach 3. a 4. ročníky

február 2018

3. Beseda s pracovníkom banky február 2018
4. Turnaj vo futsale február 2018

Na mesiac január pripravujeme

P.č.

Názov podujatia

Termín

1.

LVVK Malinô Brdo

14.-19.1.2018

 

LVVK Malinô Brdo

21.-26.1.2018


Na mesiac december pripravujeme

P.č.

Názov podujatia

Termín

1.

Tvorivé dielne - pre deti z MŠ a seniorov z DSS

december 2017

2.

Vianočné trhy INCHEBA - UCI, SOP

december 2017

3.

Predvianočná Viedeň

5.12.2017

4.

Súťaž v graf.dizajne podľa zvolenej témy - OPT

december 2017

5.

Školské kolo v písaní na PC - 1.roč, 2.roč.

december 2017

6.

Červená stužka - HIV/AIDS

december 2017


Na mesiac november pripravujeme

P.č.

Názov podujatia

Termín

1.

Beseda - Medzinárodný deň knižníc

november 2017

2.

Príprava školského kola olympiády v ANJ, NEJ

november 2017

3.

Prednáška v spolupráci s MPPC na aktuálnu tému

november 2017

4.

Exkurzie - LOG

november 2017

5.

Prezentácia SŠ Myjava, Senica

8. - 9.11.2017

6.

Prezentácie na ETV

november 2017

7.

Odborná exkurzia - OPT

november 2017

8.

Turnaj vo futsale

16.11.2017

9. Turnaj vo florbale 21.11.2017
10. Turnaj vo volejbale 28.11.2017
11. Kvíz z dejepisu november 2017
12. Exkurzia Bibliotéka Bratislava - 4. roc. november 2017
13. Galéria Bratislava - UCI november 2017

 


Na mesiac september / október pripravujeme

P.č.

Názov podujatia

Termín

1.

Európsky deň jazykov

25. - 29.9 2017

2.

Príprava programu v spolupráci s CVČ pri príležitosti "Noc strašidiel" na zámku Holíč

september 2017

3.

Stretnutie výchovných poradcov ZŠ

september 2017

4.

Mestská knižnica - exkurzia

október 2017

5.

Vystúpenie pri príležitosti "Noc strašidiel" na zámku

október 2017

6.

VAPAC 4. ročníky

október 2017

7.

Odborná exkurzia - OPT 

október 2017

8.

ERASMUS - št. odbor Polygraf - operátor tlače

október 2017


Na mesiac jún pripravujeme

P.č.

Názov podujatia

Termín

1.

Súťaž v písaní na počítači pre 1. - 3. ročníky

jún 2017

2.

Spolupráca pri organizovaní MDD s mestom Holíč a CVČ

jún 2017

3.

Prednáška o rodičovstve pre 1. ročníky

13.6.2017

4.

Účasť na Tereziánskych dňoch

16.6 2017

5.

Odborné exkurzie študentov odboru operátor tlače

jún 2017

6.

Príprava školského časopisu

jún 2017

7.

Účasť na Čistom dni v Zlatníckej doline

27.6.2017

8.

Program študentiek 2. ročníka pre deti MŠ v meste Holíč a okolí

26. - 28.6. 2017


Na mesiac máj pripravujeme

P.č.

Názov podujatia

Termín

1.

Deň Zeme

9.5.2017

2.

Prednáška zameraná na finančnú gramotnosť pre 1. ročníky

10.5 2017

3.

Exkurzia do múzea holokaustu v Seredi

15.5 2017

4. Blší trh 16.5.2017
5. Exkurzia študentov študijného odboru sociálno-výchovný pracovník do diagnostického centra v Bratislave 18.5.2017

Na mesiac apríl pripravujeme

P.č.

Názov podujatia

Termín

1.

Program pre MŠ z metodiky TV 11.4.2017

apríl 2017

2.

Diecézne kolo biblickej olympiády

apríl 2017

3.

Exkurzia šk. odboru logistika, operátor tlače

apríl 2017

4.

Beseda finančná gramotnosť  

apríl 2017

5.

Športový deň

apríl 2017

6.

Historický kvíz

apríl 2017

7.

Divadelné predstavenie

12.04.2017

8.

Tvorivé dielničky pre seniorov k Veľkej noci

apríl 2017


Na mesiac marec pripravujeme

P.č.

Názov podujatia

Termín

1.

Hurbanov pamätník - okresné kolo

Marec 2017

2.

Prezentácia o Berlíne (študentky 4.A o praxi v Berlíne)

Marec 2017

3.

Odborná exkurzia - odbor logistika

Marec 2017

4.

Sociometrický dotazník pre študentov 1. ročníka

Marec 2017

5.

Matematická súťaž Pangea

Marec 2017

6.

Futsalový turnaj SŠ

Marec 2017

7.

Volejbalový turnaj mix ZŠ

Marec 2017

8.

Vystúpenie pri príležitosti MDŽ

Marec 2017

 

 


 

Na mesiac február pripravujeme

P.č.

Názov podujatia

Termín

1.

Vedomostný kvíz v nemecky hovoriacich krajinách

Február 2017

2.

Vedomostný kvíz z anglických reálií

Február 2017

3.

Hurbanov pamätník – triedne kolo

Február 2017

4.

Historický kvíz z dejepisu

Február 2017

5.

Florbalový turnaj stredných škôl

Február 2017

6.

Futsalový turnaj žiakov ZŠ

Február 2017


Na mesiac január pripravujeme

P.č.

Názov podujatia

Termín

1.

Okresné kolo olympiády v ANJ  Skalica

18. 01. 2017

2.

Okresné kolo olympiády v NEJ  Skalica

19. 01. 2017

3.

Okresné kolo olympiády v ANJ pre ZŠ

január 2017

4.

Finančná gramotnosť – prednáška od spol. Partners

január 2017

5.

Divadelné predstavenie pre žiakov ZŠ Holíč v rámci prevenčného programu

január 2017

6.

Kvíz z dejepisu k 200. výročiu narodenia J. M. Hurbana

január 2017

7.

Lyžiarsko-výcvikový kurz

23 – 27. 01. 2017

8.

Beseda – Vírusové ochorenie

január 2017


Na mesiac december pripravujeme

P.č.

Názov podujatia

Termín

1.

Prednáška „Zdravý životný štýl“

december 2016

2.

Beseda „Plánované rodičovstvo“

december 2016

3.

Exkurzia Viedeň – vianočná atmosféra

12. december 2016

4.

Program pre deti MŠ Holíč

13. december 2016

5.

Tvorivé dielne pre seniorov v Senior dome Terézia Holíč

december 2016

6.

Divadelné predstavenia pri príležitosti vianočných sviatkov

16. december 2016

7.

Mikulášska besiedka

december 2016

 


Na mesiac november pripravujeme

P.č.

Názov podujatia

Termín

1.

Prednáška o misionárskej práci v Afrike

november 2016

2.

Futbalový turnaj SŠ

november 2016

3.

Florbalový turnaj ZŠ

november 2016

4.

Exkurzia 1. ročník – výrobné podniky

november 2016

5.

Prednáška 2 ročník spolupráca s CPPPa P Holíč

november 2016

6.

Dotazník adaptácia študentov 1. ročníka

november 2016

7.

Divadelné predstavenie SND Bratislava

19. november 2016

8.

Školské kolo olympiády v NEJ

november 2016

9.

Školské kolo olympiády v ANJ

november 2016

10.

Vystúpenie v rámci divadelného krúžku a Klubu mladých

november 2016

11.

Tvorivé dielničky s jesennou tematikou

november 2016

12.

Realizácia šk. kola v prevencii drog a drog. závislostí

november 2016

 


ZREKONŠTRUOVANÁ KNIŽNICA U ČABELKOVCOV


ZAHRANIČNÁ PRAX V BERLÍNE - UČITEĽSTVO PRE MATERSKÉ ŠKOLY A VYCHOVÁVATEĽSTVO

 

Stredná odborná škola Jozefa Čabelku v Holíči organizuje týždennú odbornú prax v materskej škole v Berlíne pre študentky v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.

Cieľom praxe je  uplatňovať a rozvíjať nadobudnuté vedomosti a zručnosti z pedagogických disciplín a metodík, získavať skúsenosti pri práci s deťmi predškolského veku, prehĺbiť si jazykové vedomosti v nemčine, porovnať odborné poznatky so zahraničím a rozvíjať vlastnú aktivitu, samostatnosť i tvorivosť.

Miesto praxe – Materská škola /KITA/ Nordost Berlín, Nemecko.

Materská škola sa nachádza v časti mesta Berlín /Bezirk/ Pankow – Weissensee. Toto predškolské zariadenie má 36 zamestnancov a 180 detí, ktoré sú zadelené do 14 skupín. V každej skupine sú dve učiteľky a jedna odborná vychovávateľka pre integráciu. Ťažiskom práce v MŠ je hudba, podporovanie jazyka, integrácia atď. KITA pracuje podľa vzdelávacieho programu mesta Berlín.

Termín praxe : 23. 10. 2016 – 29. 10. 2016

Zúčastnia sa 4 študentky našej školy :

 1. Leskovská Sabína – 4. A
 2. Krištofíková Michaela – 4. A
 3. Šuleková Kristína – 4. A
 4. Kubinová  Iveta – 3. B

Doprava: letecky – letecká spoločnosť Ryanair

Ubytovanie: zabezpečuje Bytové družstvo VORWARTS, Berlín

Gästewohnung – hosťovské ubytovanie

Pedagogická prax spojená s jazykovo-vzdelávacím pobytom v Berlíne ponúka nezabudnuteľné zážitky spojené s historickými a kultúrnymi pamiatkami metropoly Nemecka.

Zahraničný pobyt vedie študentov k samostatnosti a rozhľadenosti. Nadobudnuté nové poznatky a schopnosť komunikovať v nemeckom prostredí je dôležitým impulzom do budúcnosti mladých ľudí.

16. 09. 2016, PhDr. Mária Polláková


Na mesiac október pripravujeme

P.č.

Názov podujatia

Termín

1.

Divadelné predstavenie pri príležitosti mesiaca Úcty k starším

Október 2016

2.

Návšteva diagnostického centra a liečebno-výchovného sanatória Bratislava

Október 2016

3.

Divadelné pásmo pri príležitosti Noc strašidiel na zámku v Holíči

Október 2016

4.

Návšteva galérie v Bratislave

Október 2016

5.

Exkurzia Baťovo múzeum Zlín

Október 2016

6.

Dejepisná súťaž „Otázniky histórie“

Október 2016

7.

Futsalový turnaj ZŠ

Október 2016

8.

Divadelné predstavenie v SND Bratislava

Október 2016

9.

Poznávacia exkurzia Viedeň

26. október 2016

10.

Beseda o živote a kultúre krajín EÚ

Október 2016

11.

Pedagogická prax v MŠ v Berlíne

Október 2016


Na mesiac september pripravujeme

P. č.

Názov podujatia

Termín

1.

Príprava divadelného predstavenia v rámci prevenčných aktivít

september 2016

2.

Mestská knižnica Holíč

september 2016

3.

Vedomostný kvíz zo SJL

september 2016

4.

Vedomostný kvíz o reáliách nemecky a anglicky hovoriacich krajín

september 2016

5.

Európsky deň jazykov v Bratislave

september 2016


Na mesiac jún pripravujeme

P.č.

Názov podujatia

Termín

1.

MDD - spolupráca s Mestom Holíč a divadelné predstavenie

01.06. 2016

2.

Vedomostný kvíz - reálie anglicky a nemecky hovoriacich krajín

jún 2016

3.

Blší trh

07. 06. 2016

4.

Exkurzia odboru - logistika - výrobné podniky Skalica

jún 2016

5.

Exkurzia B. Bystrica - Múzeum SNP

jún 2016

 


Na mesiac máj pripravujeme

P.č.

Názov podujatia

Termín

1.

Otvorenie sezóny – Baťov kanál

 1. 05. 2016

2.

Vedomostný kvíz z dejepisu

      máj 2016

3.

Spolupráca s CVČ – Deň matiek

     11. 05. 2016

4.

Návšteva zariadenia pre seniorov

     máj 2016


Na mesiac apríl pripravujeme

P.č.

Názov podujatia

Termín

1.

Tvorívé dielne pre seniorov

Apríl 2016

2.

Divadelné predstavenie Bratislava

13. 04. 2016

3.

Obvodné kolo - Hurbanov pamätník

19. 04. 2016

4.

Vedomostný kvíz ANJ, NEJ, SJL

Apríl 2016

5.

Matematická súťaž "PANGEA" školské kolo

Apríl 2016

6.

Športový deň

Apríl 2016


Na mesiac marec pripravujeme

P.č.

Názov podujatia

Termín

1.

Matematická súťaž - PANGEA

Marec 2016

2.

Prednáška spojená s projekciou „Biodiverzita Slovenska“.

Marec 2016

3.

Písomná korešpondencia študentov so zahraničím

Marec 2016

4.

Vystúpenia v zariadeniach pre seniorov Holíč pri príležitosti MDŽ

Marec 2016

5.

Súťaž v kreslení na PC – veľkonočné motívy

Marec 2016

6.

Exkurzia študentov – odbor logistika

Marec 2016


Na mesiac február pripravujeme

P.č.

Názov podujatia

Termín

1.

Vedomostný kvíz z ANJ

Február 2016

2.

Vedomostný kvíz z NEJ

Február 2016

3.

Hurbanov pamätník - školské kolo

Február 2016

4.

Futsalový turnaj SŠ

Február 2016

5.

SOČ – školské kolo

Február 2016

6.

Exkurzia PRINT expo Brno

Február 2016


Na mesiac január pripravujeme

P.č.

Názov podujatia

Termín

1.

Obvodné kolo olympiády v NEJ

Január 2016

2.

Obvodné kolo olympiády v ANJ SŠ

13. 01. 2016

3.

Obvodné kolo olympiády v ANJ ZŠ

14. 01. 2016

4.

Školské kolo súťaže Mladý účtovník

Január 2016

5.

Školské kolo olympiády v dejepise

Január 2016

6.

Výstava Gastropack, EXPOREKLAMA

28-31.01. 2015


Na mesiac december pripravujeme

P.č.

Názov podujatia

Termín

1.

Mikulášsky program pre firmu Eissmann Holíč

3. december 2015

2.

Divadelné vystúpenia – okres Skalica, Senica

December 2015

3.

Školské kolo olympiády v NEJ

8. december 2015

4.

Školské kolo olympiády v ANJ

9. december 2015

5.

Vedomostný kvíz zo SJ

december 2015

6.

Tvorivé dielne pre deti z MŠ Holíč

december 2015

7.

Tvorivé dielne pre seniorov – Zariadenie Senior dom Terézia Holíč

december 2015

8.

Beseda „Zdravý životný štýl“

december 2015

9.

Vedomostný kvíz – OBN, DEJ

december 2015

10.

Vianočný volejbalový turnaj

december 2015


Na mesiac november pripravujeme

P.č.

Názov podujatia

Termín

1.

Beniakove Chynorany – recitačná súťaž

04. 11. 2015

2.

Týždeň boja proti drogám – výtvarná súťaž

November 2015

3.

Exkurzia tlačiarne

November 2015

4.

Florbalový turnaj ZŠ

24. 11. 2015

5.

Volejbalový turnaj mix pre ZŠ

26. 11. 2015

6.

Príprava programu na Mikuláša a Vianoce

November 2015

7.

Divadelné vystúpenia v ZŠ

November 2015


Na mesiac október pripravujeme

P.č.

Názov podujatia

Termín

1.

Divadelné predstavenie pri príležitosti „Úcta k starším“

Október 2015

2.

Návšteva diagnostického centra Bratislava

Október 2015

3.

Futsalový Turnaj ZŠ

Október 2015

4.

Turnaj vo vybíjanej dievčat

Október 2015

5.

Súťaž z dejepisu – „Otázniky histórie“

Október 2015

6.

Poznávacia exkurzia Viedeň

26. 10. 2015

7.

Návšteva SND Bratislava

Október 2015

8.

Beseda o živote a kultúre krajín EÚ

Október 2015

 


Na mesiac september pripravujeme

P.č.

Názov podujatia

Termín

1.

Vedomostný kvíz o reáliách nemecky a anglicky hovoriacich krajín

september 2015

2.

Mestská knižnica Holíč

september 2015

3.

Vedomostný kvíz zo SJL

september 2015

4.

Európsky deň jazykov Bratislava

september 2015

 


Na mesiac jún pripravujeme

P.č.

Názov podujatia

Termín

1.

Divadelné predstavenie pri príležitosti MDD

jún 2015

2.

Prevenčný program „Čistý deň“

jún 2015

3.

Vedomostný kvíz z histórie

09. 06. 2015

4.

Futbalový turnaj tlačiarov v Silgan Nové Mesto n/V

09. 06. 2015

5.

Florbalový turnaj – školské kolo

10. 06. 2015

6.

Hviezdoslavov Kubín

17. 06. 2015

7.

Vedomostný kvíz – Reálie anglicky a nemecky hovoriacich krajín

jún 2015

8.

Blší trh

19. 06. 2015


Na mesiac máj pripravujeme 

P. č.

Názov podujatia

Termín

1.

Deň zeme – zapojenie sa do akcie

máj 2015

2.

Vydanie školského časopisu „Čabelkopis“

máj 2015

3.

Tvorivé dielne pre MŠ

máj 2015

4.

Účasť na súdnom pojednávaní – Okresný súd Skalica

máj 2015


Na mesiac apríl pripravujeme

 

Názov podujatia

Termín

1.

Matematická súťaž –„Matematický klokan“

apríl 2015

2.

Športový deň

apríl 2015

3.

Exkurzia do Bratislavy – operátor tlače

apríl 2015

4.

Tvorivé dielne pre seniorov – Senior Dom Terézia Holíč

apríl 2015

5.

Divadelné vystúpenia

apríl 2015

6.

Tvorivé dielničky pre deti MŠ Holíč

apríl 2015

7.

Vedomostný kvíz – ANJ, NEJ

apríl 2015

8.

Dejepisná exkurzia do Múzea Ľ. Štúra Modra

apríl 2015


Na mesiac január pripravujeme

Č.

Názov podujatia

Termín

1.

Obvodné kolo olympiády v NEJ

13. 01. 2015

2.

Obvodné kolo olympiády v ANJ

13. 01. 2015

3.

Mladý účtovník (školské kolo OMEGA)

Január 2015

4.

Výstavka prác (operátor tlače)

Január 2015

5.

Incheba Bratislava

29. 01. 2015

6.

Poľovníctvo a oddych

Január 2015

7.

Tvorivé dielne – Senior dom Terézia

Január 2015

 


Na mesiac december pripravujeme

1.

Volejbalový turnaj ZŠ - mix

4. 12. 2014

2.

Mikulášsky program – Domov dôchodcov Holíč

5. 12. 2014

3.

Výchovný koncert

9. 12. 2014

4.

Vianočné divadelné vystúpenia

december 2014

5.

Školské kolo olympiády v NEJ

9. 12. 2014

6.

Školské kolo olympiády v ANJ

10. 12. 2014

7.

Poznávacia exkurzia - Viedeň

15. 12. 2014

8.

Židovské múzeum, historické centrum Bratislava

17. 12. 2014

9.

Školský volejbalový turnaj

17. 12. 2014

10.

Zdravý životný štýl - prednáška

18. 12. 2014

11.

Tvorivé dielne pre seniorov  - Senior dom Terézia Holíč

december 2014

12.

Tvorivé dielničky pre MŠ

december 2014

13.

Súťaž v grafickom dizajne

december 2014

14.

Súdne pojednávanie – exkurzia 4. ročník

december 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Na mesiac november pripravujeme

 1. Divadelné predstavenie                                                        november 2014
 2. Divadelné predstavenie pre žiakov ZŠ Holíč – 1. stupeň     november 2014
 3. Tvorivé dielničky pre deti v MŠ Holíč                                    november 2014
 4. Vydanie školského časopisu                                                 14.11.2014
 5. Príprava programu na Mikuláša a Vianoce                           november 2014
 6. Futsalový turnaj stredných škôl                                             november 2014
 7. Florbalový turnaj základných škôl                                         november 2014
 8. Imatrikulácie I. ročníka                                                          28.11.2014

Na mesiac október pripravujeme

 1. Divadelné predstavenie Bratislava – október 2014
 2. Beseda o živote a kultúre krajín EU – október 2014
 3. Nácvik a vystúpenie divadelného predstavenia pre MŠ – október 2014
 4. Nácvik a vystúpenie divadelného predstavenia zameraného na prevenciu – október 2014
 5. Vydanie časopisu „Čabelkopis“ – október 2014
 6. Vystúpenia v zariadeniach pre seniorov pri príležitosti – Október mesiac úcty k starším – október 2014
 7. Súťaž 2., 3. ročníkov v písaní na PC na rýchlosť a presnosť – október 2014
 8. Exkurzia do papierne – operátor tlače – október 2014
 9. Exkurzia múzeum Tomáše Baťu Zlín – október 2014
 10. Futsalový turnaj ZŠ – október 2014
 11. Turnaj vo vybíjanej dievčat – október 2014
 12. Súťaž „Otázniky histórie“ - október 2014

Na mesiac september pripravujeme

 1. Prezentácia cudzojazyčných časopisov – september 2014
 2. Mestská knižnica Holíč – exkurzia – september 2014
 3. Futsalový turnaj pre ZŠ – september 2014
 4. Turnaj vo vybíjanej dievčat pre ZŠ – september 2014
 5. Návšteva mestského úradu v Holíči – september 2014
 6. Deň Európskeho kultúrneho dedičstva – sprevádzanie študentov SOŠ J. Čabelku po pamiatkach mesta Holíč – 13.09.2014
 7. Dejiny nášho regiónu – návšteva mesta Skalica – september 2014
 8. Divadelné predstavenie pre žiakov ZŠ v okrese Skalica – september 2014
 9. Príprava vydania školského časopisu Čabelkopis – september 2014
 10. Európsky deň jazykov – exkurzia Bratislava – 26.09.2014
 11. Príprava podnikateľského zámeru na súťaž – september 2014

Na mesiac jún pripravujeme:

 1.  Divadelné predtavenie pre mesto Holíč - Medzinárodný deň detí - 1. júna 2014
 2. Blší trh - 6. júna 2014
 3. Divadelné predstavenie  počas Tereziánskych dní - 14. júna 2014
 4. Účasť na priateľskom stretnutí žiakov 2. ročníkov  v odpise na rýchlosť a presnosť v Hlohovci - Madunická, Hrubá - jún 2014
 5. Školská súťaž žiakov v písaní na rýchlosť a presnosť na počítači - jún 2014
 6. Florbalový turnaj - chlapci - jún 2014
 7. Súťaž o najkrajší herbár - jún 2014
 8. Odborné exkurzie - jún 2014
 9. Hviezdoslavov Kubín - celoslovenské kolo v prednese poézie a prózy - Klára Madunická - 23.-24. jún 2014

 

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Jozefa Čabelku
  Bernolákova 383/10, 908 51 Holíč
 • +421 34 668 20 04
  sekretariat@cabelkovci.sk

Fotogaléria