Navigácia

3243 K - OPERÁTOR KOŽIARSKEJ VÝROBY - štvorročné denné štúdium ukončené maturitnou skúškou

 

 


Prezentácia - príďte pracovať do IAC Lozorno


Videoprezentácia odboru: EISSMANN_130823_720p.avi


VRECKOVÉ DO 200 € MESAČNE ! ! !

(2., 3., 4. ročník)


Uplatnenie:

 • v automobilovom priemysle a spolupracujúcich firmách Eissmann Group Automotive Holíč, Volkswagen, Peugeot, Citroen, Mercede, Porsche, Audi, KIA,
 • vo firmách s novou technikou a technológiou na spracúvanie kože v interiéroch áut, v pozíciách riadenia výrobno-podnikateľskej činnosti v automobilovom priemysle, v oblasti drobného a stredného podnikania.

Absolvent je:

 • kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom,
 • je schopný samostatne vykonávať odborné, technické a technologické činnosti v odvetví automobilového priemyslu,
 • schopný samostatne vykonávať odborné činnosti v oblasti kožiarskej výroby priemyselného i remeselného charakteru,
 • spôsobilý na výkon odborného pracovníka v oblasti drobného aj stredného podnikania,
 • je schopný aplikovať teoretické poznatky v praxi s použitím informačných technológií a výpočtovej techniky.


Absolventi získajúosvedcenie_pre_vysokozdvizne_voziky.pdf

(cena 30 €)


Spolupráca s firmami:

 

 

 

Eissmann Group Automotive Holíč.

 

IAC Group Lozorno.

 


 

Úvodné identifikačné údaje:

 
 

Názov a adresa školy

Stredná odborná škola Jozefa Čabelku,

Bernolákova 383/10, 908 51 Holíč

Názov školského vzdelávacieho programu

operátor kožiarskej výroby

Kód a názov ŠVP

 

Kód a názov študijného odboru

3243 K operátor kožiarskej výroby

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

Druh školy

štátna

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

 

Učebný plán študijného odboru Operátor spracovania interiéru automobilov:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Jozefa Čabelku
  Bernolákova 383/10, 908 51 Holíč
 • +421 34 668 20 04
  sekretariat@cabelkovci.sk

Fotogaléria