Navigácia

Na prax do zahraničia

Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

 

Naša škola podala vo februári 2016 prihlášku do programu Erasmus+. Po úspešnom schválení projektu "Na prax do zahraničia" sme získali finančný grant vo výške 40 146 eur. Študenti našej školy sa od júna 2017 do mája 2018 v dvoch turnusoch zúčastnili zahraničnej praxe.

Cieľom projektu  je zvýšiť kvalitu praktickej a odbornej prípravy účastníkov a tak zlepšiť ich uplatnenie na trhu práce. Študenti z odborov logistika - informačné technológie a polygraf - operátor tlače prehĺbili svoje vedomosti a praktické zručnosti v nadnárodnej spoločnosti DHL Express Ostrava a v tlačiarenskej firme FINIDR Český Tešín. Študenti  odborov sociálno – výchovný pracovník a  učiteľstvo pre MŠ  absolvovali prax v zariadení Sociální služby města Havířov a  v dvoch materských školách v Havířově. Prax prebiehala v rozpätí dvoch týždňov (10 pracovných dní) a vybraní boli študenti s najlepšími študijnými výsledkami.

POLYGRAF - OPERÁTOR TLAČE

LOGISTIKA - INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

UČITEĽSTVO PRE MATERSKÉ ŠKOLY A VYCHOVÁVATEĽSTVO

SOCIÁLNO-VÝCHOVNÝ PRACOVNÍK

 


 ERASMUS+ v školskom roku 2017/2018ERASMUS+ v školskom roku 2015/2016

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Jozefa Čabelku
    Bernolákova 383/10, 908 51 Holíč
  • +421 34 668 20 04
    sekretariat@cabelkovci.sk

Fotogaléria