• Nadpis

    • Miesto zahraničnej stáže: Havířov     Mateřská škola Havířov Šumbark, Petřvaldská 32 / 262

     http://www.petrvaldska.cz/

     MŠ funguje od roku 1983 ako spoločné zariadenie jasiel a MŠ. V roku 1991 bolo zrušené jedno oddelenie jaslí. O rok neskôr bola prevádzka jaslí úplne ukončená a zariadenie sa premenilo na samostatnú 5-triednu MŠ. Od roku 1995 bola škole priznaná právna subjektivita. V súčasnosti navštevuje MŠ 125 detí vo veku od 3 do 7 rokov. Súčasťou MŠ je školská jedáleň. V roku 2010 sa MŠ rozhodla rozšíriť svoju prevádzku o 2 odlúčené pracoviská - MŠ ul. Sadová 3 v Havířově s 2 triedami a kapacitou 44 detí a MŠ Školská na ul. Místní 3 v Havířově s 2 triedami a kapacitou 50 detí. Každá trieda má svoj vlastní vchod, šatňu, sociálne zariadenie, prípravu jedál, triedu a herňu. Triedy na prízemí sú doplnené priestrannými terasami s východom priamo do záhrady. V letných mesiacoch sú využívané celodenne. Miestnosti sú vybavené detským nábytkom, priestorovo usporiadané do niekoľkých kútikov s možnosťou individuálnych a skupinových činností. Vo väčšine tried majú deti k dispozícii počítač s výukovými programami a hrami pre deti predškolského veku. Každá trieda má odlišné vybavenie, v každej triede je klavír. Všetky pomôcky  využívajú pri každodennej činnosti s deťmi a tiež sa predpokladá, že ich budú využívať aj stážisti. Všetko, čo deti vytvoria, je súčasťou výzdoby. K individuálnym a skupinovým činnostiam detí využívajú tiež priestory v menšej samostatnej učebni na prízemí, kde od roku 2013 pracujú s interaktívnou tabuľou. Majú rozľahlú školskú záhradu so šiestimi pieskoviskami, trávnatými plochami a detskými ihriskami. Sú tu vysadené urastené stromy a kríky, ktoré zabezpečujú deťom chránené a čisté prostredie. V letných mesiacoch využívajú záhradné sprchy, ovlažovače a detské bazénky. Od 1. 9. 2016 vyučujú v jednej triede podľa princípu M. Montessori

      

      

     Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká

     http://zsfrydecka.eu/

     MŠ má dlhodobú tradíciu, funguje od roku 1961. Nachádza sa na okraji mesta v peknom prírodnom prostredí. Od roku 2015 navýšili kapacitu pre 49 detí. Stali sa dvoj triednou MŠ s vekovým zložením detí od 3 - 6 rokov a zabezpečuje celodennú prevádzku od 6.30 do 16.30 h. Sú súčasťou príspevkovej organizácie ZŠ a MŠ Havíŕov - Bludovice Frýdecká. Zriaďovateľom je Statutární město Havířov. MŠ je umiestnená v pokojnej, okrajovej časti mesta vytvára dojem rodinnej škôlky. Tiež atmosféra, ktorú spoločne vytvárajú, má tento charakter. Preferujú individuálny prístup k deťom, rešpektujú jeho želania a potreby. Kladú dôraz na samostatnú zdravo sebavedomú a harmonicky rozvinutú detskú osobnosť, ktorá dokáže pracovať a spolupracovať s ostatnými v skupine. Prvoradou každodennou snahou všetkých zamestnancov je spokojné a šťastné dieťa.