• Nadpis

    • Miesto odbornej stáže: Havířov     Sociální služby města Havířov

     http://www.ssmh.cz/

     Sociálne služby mesta Havířov je príspevková organizácia zriadená mesto Havířov. Organizácia pre občanov mesta zabezpečuje potrebné sociálne služby, v súčasnej dobe sú to tieto:

     - kontaktné centrum

     - nízkoprahové denné centrum

     - odborné sociálne poradenstvo

     - ranná starostlivosť

     - odborné sociálne poradenstvo - Poradňa pre rodinu, manželstvo a medziľudské vzťahy

     - telefonická krízová pomoc s názvom zariadenia Linka dôvery

     - sociálne aktivizačné služby pre rodiny s deťmi

     - odborné sociálne poradenstvo - Poradňa pre osoby so zdravotným postihnutím

     - opatrovateľská služba

     - odľahčovacie služby s názvom s názvom zariadenia - Denné a pobytové služby pre seniorov – „Respitiní péče“

     - denné stacionáre s názvom - Denné a pobytové služby pre seniorov - Denný stacionár

     V oblasti zdravotnej starostlivosti poskytuje organizácia starostlivosť v odbore rehabilitačná a fyzikálna medicína, fyzioterapeut, všeobecná sestra (sestra domácej zdravotnej starostlivosti a sestra v jasliach). Podstatou poskytovania sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti je ich kvalita, ohľad na individuálne potreby klienta a rešpektovanie základných ľudských hodnôt.