Navigácia

Sociálno-výchovný pracovník

Miesto odbornej stáže: HavířovSociální služby města Havířov

http://www.ssmh.cz/

Sociálne služby mesta Havířov je príspevková organizácia zriadená mesto Havířov. Organizácia pre občanov mesta zabezpečuje potrebné sociálne služby, v súčasnej dobe sú to tieto:

- kontaktné centrum

- nízkoprahové denné centrum

- odborné sociálne poradenstvo

- ranná starostlivosť

- odborné sociálne poradenstvo - Poradňa pre rodinu, manželstvo a medziľudské vzťahy

- telefonická krízová pomoc s názvom zariadenia Linka dôvery

- sociálne aktivizačné služby pre rodiny s deťmi

- odborné sociálne poradenstvo - Poradňa pre osoby so zdravotným postihnutím

- opatrovateľská služba

- odľahčovacie služby s názvom s názvom zariadenia - Denné a pobytové služby pre seniorov – „Respitiní péče“

- denné stacionáre s názvom - Denné a pobytové služby pre seniorov - Denný stacionár

V oblasti zdravotnej starostlivosti poskytuje organizácia starostlivosť v odbore rehabilitačná a fyzikálna medicína, fyzioterapeut, všeobecná sestra (sestra domácej zdravotnej starostlivosti a sestra v jasliach). Podstatou poskytovania sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti je ich kvalita, ohľad na individuálne potreby klienta a rešpektovanie základných ľudských hodnôt.

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Jozefa Čabelku
    Bernolákova 383/10, 908 51 Holíč
  • +421 34 668 20 04
    sekretariat@cabelkovci.sk

Fotogaléria