Navigácia

Obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku SŠ

Vo štvrtok 14. januára 2016 sa na Strednej zdravotníckej škole v Skalici uskutočnilo obvodné kolo Olympiády anglického jazyka stredných škôl okresov  Skalica a Senica. Zúčastnili sa ho študenti SŠ, víťazi školského kola tejto súťaže, ktorí súťažili v príslušných  kategóriách podľa typu školy, z ktorej prišli. Našu školu, Strednú odbornú školu J. Čabelku Holíč, vzorne reprezentovala študentka Eva Chocholáčková  z  3. A triedy, ktorá v kategórii 2.D (stredné odborné školy) obsadila 3.miesto.

Napriek tomu, že sa jej nepodarilo postúpiť do krajského kola olympiády, veríme, že získané  skúsenosti využije v ďalšom štúdiu a pri skúške dospelosti, maturite. Samotná súťaž pozostávala z písomnej časti, testu zameraného na počúvanie, čítanie s porozumením, slovnú zásobu, gramatiku a z ústnej časti, príbehu podľa obrázku a rolovej hry. K peknému umiestneniu  blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.
 
Mgr. Vladimír Janíček

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Jozefa Čabelku
    Bernolákova 383/10, 908 51 Holíč
  • +421 34 668 20 04
    sekretariat@cabelkovci.sk

Fotogaléria