Navigácia

Bábkové divadielka


Študentky 4.A odboru Sociálno-výchovný pracovník na hodinách Tvorivej dramatiky sa zaoberali históriou bábkovníctva nielen vo svete ale aj na Slovensku, rôznymi druhmi bábok ako aj ich výrobou. Boli rozdelené do dvoch skupín a každá skupina z bežne dostupného materiálu zhotovila neuveriteľné bábky marionety ako aj cele bábkové divadielka. Tieto ich aktivity môžu v budúcnosti využiť vo svojom zamestnaní, či už v CVČ alebo v detských domovoch.
Mgr. Monika Magulová

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Jozefa Čabelku
    Bernolákova 383/10, 908 51 Holíč
  • +421 34 668 20 04
    sekretariat@cabelkovci.sk

Fotogaléria