• Prezentácia stredných škôl

     • Prezentácia stredných škôl - Obrázok 1
      Prichádza obdobie, kedy sa žiaci 9. ročníkov základných škôl rozhodujú, čo ďalej, na akej škole pokračovať v štúdiu. K tomu im majú napomôcť aj prezentácie stredných škôl. Tento rok sme sa zúčastnili prezentácií v Myjave, Senici a Skalici. Žiakov sme informovali o študijných odboroch na našej škole, prijímacích pohovoroch a aktivitách, do ktorých sa môžu na škole zapojiť. Zároveň sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na prezentácii našej školy.
     • Deň zdravia

     • Deň zdravia - Obrázok 1
      Dňa 23. 11. sa na našej škole už po druhýkrát konal Deň zdravia, ktorý každoročne organizuje mesto Holíč. Na úvod sa žiaci zúčastnili prednášky o civilizačných ochoreniach, ktoré našu populáciu najviac postihujú a spôsobe ako im predchádzať.
      Žiaci aj zamestnanci školy si potom mohli dať zmerať tlak, zistiť svoj BMI index, z kvapky krvi zistiť hodnotu glykémie, cholesterol a triglyceridy.
     • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

     • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku - Obrázok 1
      V stredu 23. 11. 2016 sa na našej SOŠ Jozefa Čabelku v Holíči uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku.
      Súťaž pozostávala z písomnej časti vo forme testu, v ktorej sa preverovali  jazykové zručnosti ako počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, praktické ovládanie jazyka (slovná zásoba, gramatika).   Ústna časť pozostávala z voľného rozhovoru na danú tému  a rozprávania príbehu podľa  obrázka.
     • Školská olympiáda v nemeckom jazyku

     • Školská olympiáda v nemeckom jazyku - Obrázok 1
      Študenti SOŠ J. Čabelku v Holíči sa zúčastnili 21.11.2016 olympiády v nemeckom jazyku. Súťaž preverila ich pohotovosť a vedomosti, dôraz sa kládol na komunikatívnu stránku jazykového prejavu.
       
     • Exkurzia polygrafov - Těšany

     • Exkurzia polygrafov - Těšany - Obrázok 1
      Študenti z odboru polygraf - operátor tlače sa zúčastnili exkurzie do firmy D.M.F., ktorá sídli v Tešanoch pri Brne. D.M.F. a. s. je výrobca a dodávateľ flexotlačových foriem. Ponúka široký sortiment foriem, ktoré sú určené pre všetky druhy flexotlačových strojov. Technológia flexotlače predurčuje zameranie firmy najmä na oblasť obalového priemyslu. Odborná exkurzia ponúkla veľa zaujímavých informácií zaobalených do pútavého výkladu s možnosťou vidieť tlačiarenskú prax na vlastné oči. Študenti sa oboznámili s prácou DTP štúdia, s výrobnými technológiami až po výrobu foriem.
     • Slávnostné otvorenie knižnice

     • Slávnostné otvorenie knižnice - Obrázok 1
      16.11.2016, v predvečer 17. novembra, ktorý je v našich dejinách zapísaný nielen ako Deň boja proti totalite ale aj ako Medzinárodný deň študentstva, sme slávnostne otvorili zrekonštruovanú školskú knižnicu. Ubehli dva mesiace a zastaralá  knižnica na našej škole SOŠ Jozefa Čabelku v Holíči sa dočkala nového šatu, dostala zmodernizovanú tvár.
     • Sissi - príbeh krásnej cisárovnej

     • Sissi - príbeh krásnej cisárovnej - Obrázok 1
      19. november v kalendári oslavuje meno Alžbeta – Elizabeth. 19.november 2016, sobota, upršaný, sychravý deň a na pôde javiska SND sa odohráva príbeh krásnej Elizabeth Bavorskej, prezývanej Sissi, ale ešte predtým čabelkovci, študenti, profesori ale aj milovníci divadla si spríjemnili chvíle pred samotným predstavením v predvianočnej Eurovei.
     • Imatrikulácie prvákov

     • Imatrikulácie prvákov - Obrázok 1
      Dňa 15. novembra sa na našej škole konali imatrikulácie prvákov. Študenti i profesori v napätí očakávali, aké úlohy im naši tretiaci vymysleli. Pripravili si pre nich rôzne zaujímavé disciplíny, ktoré museli absolvovať a pri ktorých sme sa všetci dobre zabavili. Študenti sa svojich disciplín zhostili naplno, pretože porota bola prísna a trest bola ozajstná "delikatesa". Prváci zvládli svoj imatrikulačný deň výborne a naša veľká školská čabelkovská rodina získala nových členov. Touto cestou by sme radi popriali našim prvákom veľa šťastia na škole a veľa príjemne prežitých chvíľ, aby o pár rokov mali na čo spomínať. 
     • Exkurzia v spoločnosti IKO Sales International NV Senica

     • Exkurzia v spoločnosti IKO Sales International NV Senica - Obrázok 1
      Študenti 1. B a 2.A odbor logistika  v rámci odborných predmetov 08. 11. 2016 navštívili Výrobný závod spoločnosti IKO Sales International NV v Senici, ktorého hlavným výrobným programom je výroba šindľov. Exkurzia pozostávala z dvoch častí.
      V prvej časti sa študenti dozvedeli zaujímavosti  z histórie i súčasnosti spoločnosti.  Videli vzorky materiálov, ktoré sa využívajú vo výrobnom procese i vzorky  hotových šindľov. Mali možnosť získať informácie aj z oblasti personálneho zabezpečenia spoločnosti , či už ide o počet zamestnancov resp. podmienky výberu na jednotlivé pracovné pozície v oblasti logistiky.
      V druhej časti si študenti prezreli jednotlivé časti areálu, vnútorné a vonkajšie priestory, v doprovode skúsených zamestnancov, ktorí zaujímavým spôsobom  oboznámili študentov  s jednotlivými časťami výrobného procesu , od spracovania základných surovín až po balenie hotových výrobkov a skladovanie.
     • Zahraničná stáž Strednej polygrafickej školy Olomouc v SILGAN MP Nové Mesto nad Váhom

     • Zahraničná stáž Strednej polygrafickej školy Olomouc v SILGAN MP Nové Mesto nad Váhom - Obrázok 1
      Počas dvoch októbrových  týždňov, od 10.  do 21. 10. 2016  sa zúčastnilo desať študentov a dvaja pedagogickí zamestnanci z Olomouckej polygrafickej školy zahraničnej stáže u nás na Slovensku. V rámci  projektu Erasmus + vo firme Silgan MP Nové Mesto nad Váhom absolvovali desať pracovných dní priamo vo výrobných priestoroch pri tlači a výrobe plechoviek , čím si mohli  otestovať svoje zručnosti a osvojiť vedomosti nadobudnuté počas hodín teórie v škole.
     • Čabelkovci v Berlíne

     • Čabelkovci v Berlíne - Obrázok 1
      Stredná odborná škola Jozefa Čabelku v Holíči organizovala v dňoch 23.10.2016 – 29.10.2016 týždennú odbornú prax v materskej škole v Berlíne pre študentky v odbore učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo: Krištofíková Michaela, Leskovská Sabina Vanda, Šuleková Kristína, Kubinová Iveta. Cieľom praxe bolo uplatňovať nadobudnuté vedomosti z pedagogických disciplín a získavať skúsenosti pri práci s deťmi. Zároveň si prehĺbiť jazykové vedomosti v nemčine.
     • Beseda o misionárskej práci v Afrike

     • Beseda o misionárskej práci v Afrike - Obrázok 1
      Študenti 1. a 2. ročníka sa dňa 4. 11. zúčastnili besedy o misionárskej práci s dobrovoľníčkou Magdalénou Kubíkovou. Počas letných prázdnin sa zapojila do  misie v Nairobi, hlavnom meste Kene. S našimi študentmi sa podelila o svoje zážitky a dojmy. Nairobi je mestom protikladov. Na jednej strane veľké bohatstvo, na druhej strane chudoba v slumoch, deti na ulici a drogy. Myslieť nielen na seba, ale najmä na tých najchudobnejších.