• Besiedka v špeciálnej MŠ

     • Besiedka v špeciálnej MŠ - Obrázok 1
      Dňa 16. 12. 2016 nás pozvali deti zo Súkromnej špeciálnej materskej školy v Skalici na vianočnú besiedku. Každým rokom sa snažíme potešiť najmenšie ťažko zdravotne postihnuté deti. Tak i v tento čas nastal ten správny okamih. Najprv sme v nemom úžase sledovali detičky ako si nacvičili celý rad piesní, tancov a zachraňovali dva vianočné stromčeky. Snažili sa rodičov i nás obdarovať svojím vystúpením. Podarilo sa. Deti dostali veľký potlesk od svojich rodičov. Nezaostali sme ani my. Na oplátku si naše žiačky pripravili pásmo vianočných piesní a obohatili svoje vystúpenie doprovodom na hudobné nástroje.
     • Predvianočný čas v zariadeniach pre seniorov

     • Predvianočný čas v zariadeniach pre seniorov - Obrázok 1
      Dňa 15. 12. 2016 a 16. 12. 2016 sme zavítali do zariadení pre seniorov v Holíči spolu s talentovanými študentkami našej školy za účelom spríjemnenia predvianočného času seniorom.
      Študentky najskôr stvárnili príbeh A. S. Exupéryho Malý princ divadelnou hrou, zaspievali koledy a rozpovedali príbeh o dievčatku so zápalkami.
      Na záver sme sa s prianím pokojných vianočných sviatkov rozlúčili.
      Ďakujeme za spoluprácu Mgr. Lenke Filúšovej, Mgr. Kristíne Krištofíkovej, Mgr. Anne Praskačovej.
      Mgr. Lenka Suchá , Mgr. Igor Černin
     • Hviezdy nad Betlehemom

     • Hviezdy nad Betlehemom - Obrázok 1
      Dňa 13.12.2016 študentky druhého ročníka  učiteľstva pre MŠ zahrali holíčskym  škôlkárom vianočné hudobno – dramatické predstavenie „ Hviezdy nad Betlehemom“.  Za niekoľko minút sa dievčatá dokázali premeniť na hviezdičky, kométu, pastierov, Jozefa, Máriu  či stromy a zahrať deťom už viac ako 2000 rokov starý príbeh o narodení Ježiška z pohľadu malých roztopašných hviezdičiek, ktoré  to všetko sledovali z oblohy nad Betlehemom. V kratučkom vystúpení využili všetky svoje  teoretické vedomosti z Metodiky hudobnej výchovy a mali možnosť vyskúšať si ich v praxi v práci s deťmi.
     • Vyboxuj si svoj sen

     • Vyboxuj si svoj sen - Obrázok 1
      15.12.2016 študenti SOŠ J. Čabelku svojou účasťou podporili projekt Vyboxuj si svoj sen – Za Tomim na bicykli. Tomi Kid Kovács, profesionálny boxer v poloťažkej váhe, majster Európy a sveta, sa po skončení profesionálnej kariéry rozhodol vytvoriť boxerskú akadémiu pre celé Slovensko. Cieľom projektu je zábavnou formou motivovať deti a dospelých k športu a podporiť nové talenty.
      Tomi nám porozprával o svojich boxerských začiatkoch, zaujímavostiach zo svojej kariéry a jeho rozprávanie bolo spestrené súťažami pre divákov a  boxerskými exhibíciami jeho zverencov a boxerských talentov z Boxing Club Holíč.
     • Vianočná exkurzia Viedeň

     • Vianočná exkurzia Viedeň - Obrázok 1
      Študenti SOŠ J. Čabelku v Holíči sa zúčastnili 9. decembra 2016 poznávacej exkurzie do Viedne. Viedeň je obľúbené turistické mesto počas celého roka, ale osobitné čaro má pred Vianocami. Navštívili sme vianočné trhy – Christkindlmarkt- pred radnicou. Aróma perníkov, škorice, vareného vína, punču a suvenírov vytvorila pravé kúzlo adventu.
     • Čabelkovec zapojený do literárnej súťaže

     • Minister obrany SR Peter Gajdoš vyhlásil 12. ročník literárnej súťaže pre študentov stredných a vysokých škôl. Zapojiť sa mohli zaslaním príbehu, úvahy či eseje na tému Národná hrdosť a vlastenectvo v dobe „lajkov.“
      Do literárnej súťaže sa zapojil aj študent štvrtého ročníka Strednej odbornej školy Jozefa Čabelku Holíč Martin Kovanič, ktorý si zvolil svoj literárny štýl v predmetnej téme. Všetci súťažiaci museli dodržať stanovené pravidlá súťaže. Odmenou pre nich bola finančná odmena.
     • Úspech čabelkovcov v Skalici

     • Úspech čabelkovcov v Skalici - Obrázok 1
      Stredná odborná škola J. Čabelku Holíč vytvorila dva tímy dievčat v prevenčnom programe „Rodina bez cigariet“, ktorý sa konal v priestoroch Kultúrneho domu Skalica dňa 28.11. 2016.  Úlohou súťažiacich družstiev bolo prezentovať vybranú tému v oblasti prevencie sociálno – patologických javov. Našu školu reprezentovali Lucia Karlovská s Martinou Janíkovou a Mukades Herczegová so Zuzanou Michálkovou.