• Biblická olympiáda

     • Biblická olympiáda - Obrázok 1
      Dňa 21. 3. 2017 sa v priestoroch Farského  úradu v Holíči konalo dekanátne (okresné) kolo  Biblickej olympiády. Dievčatá 2. ročníka  Strednej odbornej školy J. Čabelku sa rozhodli do tejto olympiády zapojiť, overiť si, ba aj zdokonaliť si svoje znalosti Biblie. Ich snaha sa vyplatila. Klára Madáková, Lívia Kudláčová a Annamária Madunická sa umiestnili na 1. mieste a pôjdu našu školu reprezentovať aj na diecézne ( krajské)  kolo do Bratislavy. Dievčatám držíme pri ich ďalšom štúdiu Biblie palce.
      Mgr. Lenka Filúšová
     • Beseda s držiteľom Krištáľového krídla

     • Beseda s držiteľom Krištáľového krídla - Obrázok 1
      Dňa 14.3.2017 sa študenti odborov Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo a Sociálna práca zúčastnili stretnutia s Ondrejom Vrábelom.
      Ondrej je iba 15 ročný študent senického gymnázia a už je držiteľom najprestížnejšieho ocenenia Krištáľové krídlo, ktoré sa každoročne udeľuje osobnostiam na Slovensku. Ocenenie je udeľované v rôznych odvetviach spoločenského, kultúrneho a verejného života a Ondrej  bol nominovaný v oblasti filantropia. Vo svojich 15 rokoch nezištne vytvára náučné a vzdelávacie hry pre deti s mentálnym postihnutím.
     • Stretnutie dôchodcov

     • Stretnutie dôchodcov - Obrázok 1
      V stredu 22. marca 2017 sa uskutočnilo tretie stretnutie dôchodcov – učiteľov aj nepedagogických pracovníkov Strednej odbornej školy Jozefa Čabelku v Holíči. Prítomných privítal riaditeľ školy Ing. Jozef Pavlík. V príhovore riaditeľ školy poďakoval všetkým bývalým učiteľom i nepedagogickým zamestnancom za ich úsilie čo najlepšie vzdelávať ale aj vychovávať mládež a zároveň ich informoval o novinkách z našej školy. Príjemnú atmosféru dopĺňali stoly s občerstvením. Prišli medzi svojich, aby sa podelili so svojimi radosťami aj starosťami a spolu si zaspomínali na roky prežité v škole.
     • Naši maturanti dosiahli nadpriemerné výsledky v čitateľskej gramotnosti

     • Naši maturanti dosiahli nadpriemerné výsledky v čitateľskej gramotnosti - Obrázok 1
      Minulý  týždeň sa naši maturanti dozvedeli výsledky z testov zameraných na čitateľskú gramotnosť, ktorú 15.02.2017 vykonala Štátna školská inšpekcia Trnava. V celoslovenskom národnom priemere dosiahli zo všetkých stredných škôl nadpriemerné výsledky  (67,27 %). Testy boli zamerané na vyhľadávanie priamych ale aj nepriamych, skrytých informácií z daných textov. Dnes sa všade všeobecne tvrdí, že mladá generácia  nečíta, no určite sa nájdu aj svetlé výnimky, čoho dôkazom sú naši študenti. Dovolíme si tvrdiť, že k tomu dopomohla aj novootvorená knižnica na našej škole, do ktorej pomaly ale isto pribúdajú knižné novinky ako aj hodiny literatúry, kde žiaci spolu s vyučujúcimi rozoberajú a snažia sa interpretovať texty rôznych literárnych žánrov. Veríme, že láska ku knihám našim mladým zostane po zbytok života.
      Mgr. Monika Magulová
       
     • Držíme palce našim maturantom

     • Držíme palce našim maturantom - Obrázok 1
      Maturita 2017 - externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky (Slovenský jazyk a literatúra, Anglický jazyk a Nemecký jazyk).

       

     • Prednáška o finančnej gramotnosti

     • Prednáška o finančnej gramotnosti - Obrázok 1
      13. 03. 2017 sa na Strednej odbornej škole Jozefa Čabelku v Holíči uskutočnilo v poradí 2. školenie študentov v oblasti finančnej gramotnosti. Zástupcovia spoločnosti PARTNERS GROUP SK zaujímavým spôsobom sprostredkovali informácie z oblasti financií, investovania a hospodárenia s finančnými prostriedkami študentom 3. ročníka všetkých odborov. Spolupráca bude pokračovať aj naďalej formou prednášok pre 1. a 2. ročník.

     • Volejbalový turnaj

     • Volejbalový turnaj - Obrázok 1
      Dňa 9.3.2017 sa u nás v telocvični konal volejbalový turnaj mix chlapcov a dievčat ZŠ. Víťazom turnaja sa stala ZŠ Kúty, na 2. mieste skončila ZŠ Mallého Skalica, na 3. mieste skončilo družstvo ZŠ zo Strážnickej zo Skalice. Štvrtá skončila ZŠ Školská Holíč.
      Mgr. R. Srnec
     • Hurbanov pamätník

     • Hurbanov pamätník - Obrázok 1
      Dňa 9. marca 2017 sa na našej škole SOŠ Jozefa Čabelku Holíč uskutočnilo školské kolo Hurbanovho pamätníka – súťaž v prednese prózy a poézie. Zúčastnili sa jej prevažne študenti 1. a 2.ročníka. Porota zohľadnila mnohé kritéria ako primeranosť a výber textu, samotný prednes – správna výslovnosť a artikulácia, precítenosť a celkový umelecký dojem. Preto sa napokon rozhodla udeliť v kategórií poézia len dve druhé miesta, a to: Lívii Kudláčovej a Kláre Madákovej ( obe 2.B, UCI ) a tri tretie miesta – Kateřine Říhovej, Barbore Strážnickej ( žiačky 1.B, LOG ) a Timei Starej ( 1.A, SOP ). V kategórií próza 1. miesto udelené tiež nebolo, druhé miesto získala Simona Pavelková z 1.A, UCI a tretie miesto Timea Šteigerová z 1.B, LOG. Zástupcom silnejšieho pohlavia Milanovi Krupanovi ( 1.A, SOP ) a Tadeášovi Zdražilovi ( 1.B, OPT ) porota udelila cenu odvahy, pretože dokázali, že aj muži majú záujem o literatúru a prednes. Všetkým zúčastneným ďakujeme a blahoželáme.
      Mgr. Monika Magulová, Mgr. Lenka Filúšová
       
     • Turnaj vo floorbale ZŠ

     • Turnaj vo floorbale ZŠ - Obrázok 1
      Dňa 7. marca sa u nás v telocvični konal turnaj vo floorbale pre ZŠ. Hralo sa systémom každý s každým, kde sa víťazom stala II. ZŠ z Holíča so ziskom 13 b, na druhom mieste sa umiestnila ZŠ Kopčany vďaka lepšiemu vzájomnému zápasu s tretím družstvom zo ZŠ Mallého v Skalici. 
     • Stolný tenis

     • Stolný tenis - Obrázok 1
      Dňa 16. februára 2017 sa na základnej škole Strážnická v Skalici konalo okresné kolo v stolnom tenise chlapcov stredných škôl. Našu školu reprezentovali študenti Šimon Kováč, Radovan Prstek a Adrián Kákoš. K peknému druhému miestu blahoželáme. 
     • Lyžiarsky výcvik

     • Lyžiarsky výcvik - Obrázok 1
      Už tradične sme aj tento rok vycestovali na lyžiarsky kurz. Vďaka štátnej dotácii sa nám podarilo zorganizovať 2 turnusy. Prvý sa konal v lyžiarskom stredisku Malinô Brdo pri Ružomberku. Druhý turnus bol v lyžiarskom stredisku Krompachy-Plejsy.
      Lyžiarsky výcvik - Obrázok 2