• Výtvarné sympózium

     • Výtvarné sympózium - Obrázok 1V utorok 30. mája 2017 sa v Hodoníne uskutočnil IX. ročník výtvarného sympózia "Kroky k umění". Tento rok bola téma zameraná na "Dopravu v budúcnosti". Našu školu reprezentovali študentky prvého ročníka odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo Michaela Šimlingerová a Anna Franzová. Vytvorené obrazy budú súčasťou putovnej výstavy, ktorá sa uskutoční v nasledujúcom školskom roku.
     • Poďakovanie

     • Poďakovanie - Obrázok 1Primátor mesta Holíč PhDr. Zdenko Čambal poďakoval študentom SOŠ Jozefa Čabelku v Holíči za aktivitu v rámci Dňa Zeme – čistenie oddychovej zóny v okolí Veterného mlyna.
     • Sopkári v Bratislave

     • Sopkári v Bratislave - Obrázok 1Dlhodobo plánovaná exkurzia do hlavného mesta Slovenskej republiky sa zrealizovala v prekrásny slnečný deň. Pedagógovia Mgr. Igor Černin, Mgr. Lenka Suchá a všetci študenti odboru sociálno – výchovný pracovník sa vydali do Diagnostického centra pre deti a  Waldorfskej školy, ktorá je alternatívnym typom základnej školy.
     • Rozlúčka so štvrtákmi

     • Rozlúčka so štvrtákmi - Obrázok 1Milí štvrtáci, dnes nastala chvíľa, kedy musíte ukončiť túto etapu života a vykročiť tou správnou nohou v ústrety novej budúcnosti. My Vám na tejto ceste prajeme veľa úspechov, správnych rozhodnutí a veľa trpezlivosti. Spomínajte na školu ako na príjemné roky mladosti plné priateľstiev a hlavne vedomostí a skúseností.
     • Záverečné prehrávky z predmetu Hra na hudobný nástroj

     • Záverečné prehrávky z predmetu Hra na hudobný nástroj - Obrázok 1Študentky 2. ročníka odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo predviedli svoje vedomosti nadobudnuté počas školského roka 2016/2017 na záverečných prehrávkach z predmetu Hra na hudobný nástroj.
     • Blší trh

     • Blší trh - Obrázok 1Študenti a profesori Strednej odbornej školy Jozefa Čabelku Holíč zorganizovali 16. mája 2017 ôsmy ročník Blšieho trhu. Podujatie sa konalo v parku pred školou a jednotlivé odbory si pripravili predajné stánky, v ktorých si záujemcovia mohli zakúpiť rôzne drobnosti. Prichystané bolo aj občerstvenie a zábavné súťaže pre deti. Blší trh navštívili žiaci oboch základných škôl, deti z materských škôl  a množstvo okoloidúcich, ktorí nákupom podporili snahu našich študentov.
     • Čabelkovci v Seredi

     • Čabelkovci v Seredi - Obrázok 1Celá Európa si 8.mája pripomenula smutné už 72. výročie skončenia 2. svetovej vojny. Preto sa 15.mája 2017 rozhodli niekoľkí študenti a vyučujúci, zúčastniť  exkurzie do novootvoreného Múzea holokaustu v Seredi. Prečo práve mesto Sereď? Naši starí a prastarí rodičia si isto pamätajú, že práve v období 2. svetovej vojny boli v Seredi, Novákoch a Vyhniach vybudované pracovné a koncentračné tábory pre Židov.
     • Deň Zeme

     • Deň Zeme - Obrázok 1Zapojiť sa do aktivít v rámci Dňa Zeme sa rozhodli aj študenti Strednej odbornej školy J. Čabelku.  Napriek chladnému počasiu sa dievčatá a chlapci prvého ročníka vybrali vyčistiť okolie Veterného mlyna v Holíči.  Vyzbrojení rukavicami a plastovými vrecami  vyzbierali odpadky pri mlyne, okolitých cestách,  chodníkoch a aj v lese.  Svojím úsilím prispeli k skrášleniu tejto turistickej zaujímavosti. Mgr. Lenka Filúšová
     • Prednáška s bankovým poradcom

     • Prednáška s bankovým poradcom - Obrázok 1Dňa 03. 05. 2017 sa v našej škole uskutočnila prednáška o bankových službách. Riaditeľka Všeobecnej úverovej banky v Holíči Ing. Ľ. Juríková oboznámila študentov 3. a 4. ročníka s ponukou úverových produktov určených pre retailovú skupinu klientov. Poslucháči získali prehľad, ako si môžu v budúcnosti riešiť svoje problémy s financovaním bývania, vysokoškolského štúdia a pod.
     • Projekt Erasmus+

     • Projekt Erasmus+ - Obrázok 1       
       
      Naša škola podala vo februári tohto roku prihlášku do programu Erasmus+. Po úspešnom schválení projektu "Na prax do zahraničia" sme získali finančný grant vo výške 40 846 eur. Študenti našej školy sa v od júna 2017 do mája 2018 v dvoch turnusoch zúčastnia zahraničnej praxe.
     • Krajské kolo vo volejbale dievčat

     • Krajské kolo vo volejbale dievčat - Obrázok 1V dňoch 27.  a 28. apríla 2017 sme sa v Trnave zúčastnili krajského kola  vo volejbale dievčat. Počas prvého dňa sme boli rozlosovaní do štvorčlennej skupiny, kde sa našimi súpermi stali družstvá z OA Senica, Gymnázia z Vrbového a Gymnázia z Galanty.
     • Diecézne kolo Biblickej olympiády

     • Diecézne kolo Biblickej olympiády - Obrázok 1Dňa 26. apríla 2017 sa v Bratislave konalo  Diecézne kolo Biblickej olympiády, do ktorého postúpili  aj študentky našej školy.  Lívia Kudláčová, Klára Madáková a Annamária  Madunická  z 2.ročníka sa stali úspešnými riešiteľkami biblickej súťaže a za ich  účasť im patrí poďakovanie. Mgr.Lenka Filúšová