• Oslava výročia vzniku Senior domu Terézia v Holíči a mesiaca úcty k starším

     • Oslava výročia vzniku Senior domu Terézia v Holíči a mesiaca úcty k starším - Obrázok 1Dňa 18. 10. 2017 sme prijali pozvanie zariadenia  Senior domu Terézia Holíč na oslavu ich 5. výročia vzniku a súčasne mesiaca úcty k starším. Študentky 3. ročníka v odbore sociálno-výchovný pracovník a učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo si pripravili pod vedením Mgr. Anny Praskačovej program, ktorý pozostával zo speváckeho vystúpenia a prednesu básní. Študentky svojím pásmom spestrili program oslavy, za čo boli na záver odmenené ručne vyrobeným šarkanom a cukríkmi od klientov tohto zariadenia.
      Mgr. L. Suchá
     • Turnaj vo futsale

     • Turnaj vo futsale - Obrázok 1V stredu 18.10.2017 sme organizovali turnaj pre žiakov ZŠ vo futsale chlapcov. Zúčastnilo sa 9 družstiev, kde boli vytvorené dve skupiny. Víťazi skupín postúpili do finále a druhý zo skupín bojovali o tretie miesto.
     • Umenie, ktoré trvá len pár chvíľ

     • Umenie, ktoré trvá len pár chvíľ - Obrázok 1Land art predstavuje prekračovanie hraníc galérií a vstup umelcov do prírody, kde prírodné prostredie vnímajú ako miesto sebareflexie. Diela sú neprenosné a vystavené napospas prírodným živlom. (študentky 2.A UCI)
     • Radovan Prstek

     • Radovan Prstek - Obrázok 1Radovan Prstek, študent 4.ročníka SOŠ Jozefa Čabelku, je reprezentant Slovenskej republiky v športovej streľbe na asfaltové terče, člen Športového klubu polície v Trnave a Športového centra polície, si po ukončení tohtoročnej sezóny ako  reprezentant v športovej streľbe v disciplíne olympijsky trap pripísal niekoľko úspechov:


       

     • Medzinárodný strojársky veľtrh / Medzinárodný veľtrh dopravy a logistiky v Brne

     • Medzinárodný strojársky veľtrh / Medzinárodný veľtrh dopravy a logistiky v Brne - Obrázok 1Dňa 12.10.2017 navštívila skupina študentov 59. Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne. Súbežne s MSV prebiehali na brnenskom výstavisku ďalšie veľtrhy: Medzinárodný veľtrh dopravy a logistiky – TRANSPORT A LOGISTIKA, Medzinárodný veľtrh ochrany a obnovy čistého životného prostredia – ENVITECH. Exkurzia poskytla študentom názornú predstavu o smerovaní vývoja svetovo renomovaných výrobcov strojárskej techniky, ale aj techniky v príbuzných odboroch.
     • Veľtrh vzdelávania Akadémia & Vapac 2017

     • Veľtrh vzdelávania Akadémia & Vapac 2017 - Obrázok 1V dňoch 10. – 12. 10. 2017 sa uskutočnil v Bratislave veľtrh vzdelávania Akadémia &Vapac. Organizátor veľtrhu ponúkol priestor pre študentov stredných škôl a vysokých škôl, ktorí zvažujú, čo študovať, kde študovať, za akých podmienok študovať  nielen na Slovensku, ale aj v Európe a vo svete.
     • Turnaj vo vybíjanej

     • Turnaj vo vybíjanej - Obrázok 1

       

      foto: 1.A UCI, Kristína Vilimovská 2.A SOP

     • Návšteva knižnice

     • Návšteva knižnice - Obrázok 1Dňa 26.9 2017 sme spolu s 3.B navštívili Mestskú knižnicu v Holíči. Pani knihovníčka nás zaviedla do prvej miestnosti, kde sme mohli vidieť množstvo kníh viacerých žánrov, ako napr. historické romány, sci-fi romány, životopisné romány a iné. Nachádzali sa tu slovenské knihy aj knihy v cudzom jazyku.
     • Ekotopfilm

     • Ekotopfilm - Obrázok 1„Na konci evolúcie nie je krása“. Na tento fakt sa snaží upozorniť medzinárodný festival filmov o trvalo udržateľnom rozvoji. Festival, ktorý sa už roky snaží žiakov vzdelávať a motivovať, aby sa ich správanie uberalo smerom k trvalo udržateľnému rozvoju.
     • Galérie v Skalici

     • Galérie v Skalici - Obrázok 1Dňa 29. septembra 2017 študentky prvého a druhého ročníka odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo navštívili Záhorské Múzeum v Skalici, kde sídli Galéria Júliusa Koreszku.