• Turnaj vo floorbale ZŠ

     • Turnaj vo floorbale ZŠ - Obrázok 1

      Dňa 21. 11. 2017 sa v našej telocvični uskutočnil turnaj vo floorbale základných škôl. Turnaja sa zúčastnilo 6 mužstiev, ktoré hrali systémom každý s každým. Posledným zápasom sa turnaj rozhodol, kedy sa stretli dve dovtedy neporazené družstvá zo ZŠ Bernolákovej z Holíča a ZŠ Mallého zo Skalice. Chlapci z Holíča vyhrali 3:1 a stali sa celkovým víťazom turnaja.

     • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

     • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku - Obrázok 1

      Dňa 20.11.2017 sa konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku, ktoré pre našich študentov pripravili vyučujúce anglického jazyka. Do súťaže sa zapojilo 12 študentov, ktorí súťažili v kategórii 2D. Víťazom súťaže a zároveň postupujúcim do okresného kola sa stal Matej Srb z 2.B. Ďakujeme všetkým študentom za záujem a víťazovi želáme veľa šťastia v okresnom kole.

     • Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku

     • Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku - Obrázok 1

      V utorok 21.novembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Študenti si najskôr  preverili svoje jazykové zručnosti formou počúvania s porozumením, čítania s porozumením a gramaticko-lexikálneho testu. V ďalšej časti mali reagovať na vizuálny podnet, zapojiť svoju fantáziu a porozprávať príbeh na základe obrázkov. Poslednou úlohou bolo vyjadriť svoj názor na dané témy a obhájiť si ho.

     • Divadelné predstavenie Richard III.

     • Divadelné predstavenie Richard III. - Obrázok 1

      V stredu 22. 11. 2017 nás privítala predvianočná Bratislava. Je už dlhoročnou tradíciou, že v tomto období naši žiaci a aj učitelia navštívia divadelné predstavenie v SND. Tentokrát to bola historická dráma od anglického dramatika svetového formátu Wiliama Shakespeara  „Richard III“. 

     • Bibliotéka Pedagogika

     • Bibliotéka Pedagogika - Obrázok 1

      Dňa 10. 11. 2017 sme so študentmi odboru sociálno-výchovný pracovník a učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, navštívili v rámci exkurzie Inchebu, kde sa konal knižný veľtrh Bibliotéka. Bohatú knižnú ponuku dopĺňal sprievodný program venovaný knihám a čítaniu a tento rok tu bola aj výstava vzdelávania a didaktickej techniky Pedagogika zameraná na prezentáciu učebníc, vzdelávacích softvérov a školských pomôcok.

     • Prezentácie stredných škôl

     • Prezentácie stredných škôl - Obrázok 1Prichádza obdobie, kedy sa žiaci 9. ročníkov základných škôl rozhodujú, čo ďalej, na akej škole pokračovať v štúdiu. K tomu im majú napomôcť aj prezentácie stredných škôl. Tento rok sme sa zúčastnili prezentácií v Myjave a Senici. Žiakov sme informovali o študijných odboroch na našej škole, prijímacích pohovoroch a aktivitách, do ktorých sa môžu na škole zapojiť. Zároveň sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na prezentácii našej školy.
     • Vyberáme z archívu

     • Vyberáme z archívu - Obrázok 1Blíži sa obdobie Imatrikulácií a preto si zaspomíname, aké to bolo u nás v roku 2013.
      smiley
     • Okresné kolo vo futsale chlapcov

     • Okresné kolo vo futsale chlapcov - Obrázok 1

      Dňa 6. novembra 2017 sa  v našej telocvični SOŠ J. Čabelku uskutočnilo okresné kolo vo futsale chlapcov základných škôl. Mužstvá boli rozdelené do dvoch skupín, kedy víťazi skupín postupovali do boja o celkové prvenstvo. V A skupine sa do finále prebojovala ZŠ Malého zo Skalice, ktorá v boji o prvé miesto zdolala ZŠ a MŠ Unín 2:0.

     • Predstužkové video

     • Predstužkové video - Obrázok 1Každá správna stužková musí mať upútavku. Predstavujeme predstužkové video triedy 4.A UCI a EKO.
     • Galéria v Bratislave

     • Galéria v Bratislave - Obrázok 1

      25.10.2017 sa začalo ako každé školské ráno, nie však pre žiačky 3.B UCI, ktoré v ten deň posadali do vlaku smer Bratislava. Čakala ich totiž návšteva Galérie mesta Bratislava, kde strávili zaujímavé a inšpiratívne chvíle v spoločnosti zamestnancov tejto galérie. Tí im pripravili aktivity zamerané nielen na vnímanie umeleckého diela z pohľadu diváka, ale aj ako pedagóga, ktorý sa prihovára detskému divákovi. Dievčatá si prakticky vyskúšali umeleckú tvorbu, ktorú si so sebou odniesli. Takisto ako cenné skúsenosti a zážitky.

     • Noc strašidiel na zámku

     • Noc strašidiel na zámku - Obrázok 1Aj tento rok sme sa zúčastnili akcie mesta Holíč s názvom Noc strašidiel na zámku, ktorá sa konala dňa 27. 10. 2017. Toto podujatie bolo určené pre širokú verejnosť obyvateľov mesta Holíč a okolia.
     • Certifikáty Erasmus+

     • Certifikáty Erasmus+ - Obrázok 1

      Študenti (št. odbor Polygraf – operátor tlače), ktorí sa v októbri 2017 zúčastnili študijného programu Erasmus+ si vo štvrtok 26. októbra prevzali z rúk riaditeľa školy Ing. Jozefa Pavlíka certifikáty Europass mobility. Po ukončení stáže v zahraničí získali študenti jeden z najuznávanejších európskych certifikátov Europass o absolvovaní pracovnej alebo vzdelávacej stáže v zahraničí, ako i certifikát z konkrétnych zamestnávateľských firiem a prijímajúcich inštitúcií. Pre každého študenta, v životopise ktorého sa vyskytuje zahraničná skúsenosť potvrdená týmto oficiálnym Europassom, to znamená veľkú výhodu na trhu práce v budúcnosti.