• Vianoce

     • Vianoce - Obrázok 1

      Dňa 21.12.2017 sa na našej škole uskutočnila vianočná besiedka. Každý ročník si osobitne pripravil kultúrny program, ktorým sme si spríjemnili tento predvianočný čas. Zároveň sme ocenili najúspešnejších študentov našej školy za prvý polrok šk.r. 2017/2018. Na záver sme si zaželali krásne sviatky. Celý deň sa niesol v duchu Vianoc, lásky a pokoja.

     • Úspech na súťaži prevenčného programu Rodina bez cigariet

     • Úspech na súťaži prevenčného programu Rodina bez cigariet - Obrázok 1

      Študenti našej školy sa dňa 18. 12. 2017 zúčastnili súťaže prevenčného programu Rodina bez cigariet, ktorá sa tento rok konala v bývalom Kine Sloboda Skalica. Zúčastnili sa Magdaléna Nejedlíková (3. A) , ktorá tvorila dvojicu s Timeou Starou (2. A) a Lucia Karlovská (3. B) s Matúšom Foťkom (2. A).

     • Mikuláš na hodinách nemčiny

     • Mikuláš na hodinách nemčiny - Obrázok 1

      Dňa 6.12. slávime na celom svete deň svätého Mikuláša. Zábavnou formou sme sa snažili našich študentov oboznámiť so zvykmi a tradíciami v tento deň v nemecky hovoriacich krajinách. Okrem mikulášskych básní a piesní sme spoločne vyrábali „Nikolausstiefel“ mikulášsku čižmu. Podobne ako u nás, si aj deti v nemecky hovoriacich krajinách  čistia čižmy a očakávajú , že v nich niečo dobré a sladké nájdu. Naši študenti  si na svoju čižmu napísali svoje  želania a následne  nimi vyzdobili vianočný stromček.

      Vyučujúce NEJ

     • Predvianočná Viedeň

     • Predvianočná Viedeň - Obrázok 1

      V utorok 5.decembra sa študenti a učiteľky našej školy vybrali do Viedne vychutnať si jej predvianočnú atmosféru. Hlavné mesto Rakúska nás privítalo síce miernym dažďom, ale  o to krajšou výzdobou. Exkurziu sme začali na najväčšom viedenskom vianočnom trhu pred radnicou.