• Deň Zeme

     • Deň Zeme - Obrázok 1

      Zapojiť sa do aktivít Dňa Zeme sa rozhodli aj študenti Strednej odbornej školy Jozefa Čabelku. Dievčatá a chlapci (1.A, 2.A, 2.B) vyčistili okolie Valše, sídliska SNP a ulicu Márie Terézie. Vyzbrojení rukavicami a plastovými vrecami vyzbierali odpadky a svojím úsilím tak prispeli k skrášleniu mesta Holíč.

     • Stretnutie dôchodcov

     • Stretnutie dôchodcov - Obrázok 1V stredu 25. apríla 2018 sa uskutočnilo štvrté stretnutie dôchodcov – učiteľov aj nepedagogických pracovníkov Strednej odbornej školy Jozefa Čabelku v Holíči. Prítomných privítal riaditeľ školy Ing. Jozef Pavlík. V príhovore riaditeľ školy poďakoval všetkým bývalým učiteľom i nepedagogickým zamestnancom za ich úsilie čo najlepšie vzdelávať ale aj vychovávať mládež a zároveň ich informoval o novinkách z našej školy. Príjemnú atmosféru dopĺňali stoly s občerstvením. Prišli medzi svojich, aby sa podelili so svojimi radosťami aj starosťami a spolu si zaspomínali na roky prežité v škole.
     • Návšteva azylového domu

     • Návšteva azylového domu - Obrázok 1

      Počas posledných dvoch týždňov mali študenti druhého a tretieho ročníka odboru sociálno-výchovný pracovník možnosť navštíviť Azylový dom Emauzy v Holíči, ktorý poskytuje sociálne služby ženám a deťom, ktoré boli obeťami domáceho násilia. Študenti si prezreli celé zariadenie, oboznámili sa s jeho fungovaním a financovaním, vďaka rozhovorom so zamestnancami získali jasnú predstavu toho, čo obnáša práca sociálneho pracovníka v takomto zariadení a aké kladie na neho nároky. Rozhovory s klientkami zariadenia im zasa poskytli obrázok toho, čím všetkým si mnohí ľudia musia v živote prejsť – od straty základných istôt (ako je napríklad strecha nad hlavou), cez násilie v rodine, psychické problémy až k suicidálnym pokusom.

     • Exkurzia polygrafov - Slovenská Grafia Bratislava

     • Exkurzia polygrafov - Slovenská Grafia Bratislava - Obrázok 1

      Študenti odboru Operátor tlače zo Strednej odbornej školy Jozefa Čabelku v Holíči, sa dňa 23.4. 2018 zúčastnili exkurzie v tlačiarenskom gigante Bratislavskej tlačiarne Slovenská Grafia. Je najstaršou pôvodnou tlačiarňou na Slovensku a jej vznik sa traduje od roku 1921. Študenti polygrafie prvého, druhého a štvrtého ročníka boli oboznámení so strojovým parkom spoločnosti, ktorá patrí do skupiny Grafobal Group a je slovenským lídrom pôsobiacim v oblasti médií, distribúcie, obalov a polygrafie.

     • Hurbanov pamätník

     • Hurbanov pamätník - Obrázok 1
      Dňa 27.3.2018 sa 9 žiačok I.a II. ročníka našej školy zúčastnilo školského kola súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy HURBANOV PAMÄTNÍK, ktoré sa konalo v školskej knižnici. Prvé miesto síce nebolo udelené, ale na peknom druhom mieste sa umiestnili Terézia Tomišová (1.A) a Denisa Václavíková (1.A) a na zaslúženom treťom mieste Lenka Chromková (1.A) a Simona Pavelková (2.A). Všetky účastníčky boli odmenené vecnou cenou. Srdečne im blahoželáme a dúfame, že sa stanú motiváciou aj pre ostatných žiakov našej školy v ďalších ročníkoch umeleckého prednesu Hurbanovho pamätníka.
       
     • Hudobný úspech nášho študenta

     • Hudobný úspech nášho študenta - Obrázok 1

      Dňa 5.4.2018 sa študent Jakub Kukliš z 1.A zúčastnil so svojou hudobnou skupinou D´Bend  hudobnej súťaže Žarnovické pódium. Mladý gitarista spoločne s ostatnými holíčskymi hudobníkmi a speváčkou Monikou Dávidekovou  zaujali publikum i porotu. D´Bend získala v Žarnovici  Cenu poroty, vďaka ktorej môžu nahrať vlastný hudobný nosič v štúdiu, absolvovať  fotenie a promo  hudobného nosiča. Mladým holíčskym hudobníkom blahoželáme a Jakubovi prajeme v budúcnosti veľa  ďalších hudobných úspechov.