• Exkurzia logistov - ŽSR Cargo Slovakia / železničná stanica Kúty

     • V dňoch 14. a 27. septembra 2018 sa študenti študijného odboru Logistika – informačné technológie zúčastnili exkurzie v spoločnosti ŽSR Cargo v Kútoch. So ŽSR Cargo má naša škola dlhoročnú spoluprácu. Každoročne majú záujem o našich žiakov aj po skončení školy. Žiaci mali možnosť nahliadnuť ako sa vykonáva objednávka a označovanie železničných vozňov pri rôznych druhoch prepráv a taktiež im bola prakticky predvedená práca výpravcu na železničnej stanici. Na otázky im odpovedal odborný personál.

     • Biela pastelka

     • Dňa 21. septembra sa zapojili dobrovoľníci z našej školy do verejnej zbierky Biela pastelka, ktorú organizovala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá vďaka pomoci darcov zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.
      Každý dobrovoľnícky tím, ktorý sa zbierky zúčastnil, je zaradený do súťaže o pokladničku s najvyšším výnosom. Osem najlepších tímov sa zúčastní na natáčaní relácie Trochu inak v Slovenskom národnom divadle s populárnou moderátorkou Adelou Vinczeovou.

     • Medzi čabelkovcami opäť budúci ekonómi

     • Prázdniny ubehli ako voda a znovu sme zasadli do školských lavíc. V tomto školskom roku naše rady opäť rozšírili študenti študijného odboru ekonomika pôdohospodárstva.

      Absolventi tohto študijného odboru, ktorý má na našej škole dlhoročnú tradíciu, našli uplatnenie  v rôznych oblastiach na trhu práce. Niektorí išli pracovať hneď po skončení strednej školy, iní až po absolvovaní vysokoškolského štúdia. Možno ich stretnúť nielen v poľnohospodárskych podnikoch, ale i v bankách, poisťovniach, vo výrobných podnikoch, v orgánoch štátnej správy a samosprávy. Odvážnejší sa dali na podnikanie a vybudovali prosperujúce firmy nielen v našom regióne, ale i v rôznych kútoch Slovenska.

      Uvedené skutočnosti sú dôkazom toho, že študijný odbor ekonomika pôdohospodárstva poskytuje kvalitné ekonomické vzdelanie nielen pre zamestnancov pôdohospodárstva, ale všetkých odvetví národného hospodárstva.    

      Tešíme sa na prvákov v školskom roku 2019/2020!                      

      Ing. Elena Bocková

      učiteľka ekonomických predmetov

     • Štedrý začiatok nového školského roka

     • Dňa 4. 9. 2018 si študenti 1. ročníka odbor logistika a ekonomika prebrali z rúk riaditeľa školy Ing. Jozefa Pavlíka tablety, na ktoré prispeli podniky v okolí prostredníctvom dvoch percent z daní. Podniky INA Skalica, Grafobal, Eissmann Holíč, Silgan Nové Mesto nad Váhom,  Protherm, Mahle Senica, Kovoreal, Fiege Skalica, ArcelorMittal Senica, RUUKKI Holíč, Ikea Industry Malacky sú  zapojené do duálneho vzdelávania našich študentov. Sumou 3 000€  prispeli podniky k  zvýšeniu kvality vzdelávania odborných predmetov.

     • Nový školský rok

     • Školský rok 2018/2019 na SOŠ Jozefa Čabelku otváral slávnostným príhovorom primátor mesta Holíč PhDr. Zdenko Čambal v sprievode so zástupcom primátora p. R. Caletkom, vedúcim oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva Mgr. F. Janečkom. Všetkých študentov zároveň privítal aj riaditeľ školy Ing. Jozef Pavlík.